Så här inaktiverar du automatisk sökning efter nätverksskrivare och -mappar i Windows XP

Sammanfattning

I denna artikel beskrivs steg för steg hur du inaktiverar den automatiska sökningen efter nätverksskrivare och -mappar i Microsoft Windows XP.

Som standard övervakas delade nätverksresurser i Windows XP så att det ska vara enkelt att ansluta till dem. Denna funktion, som är ny i XP, fungerar så att datorerna i nätverket söks av med jämna mellanrum. Under avsökningen identifieras nya delade resurser, t ex skrivare som har aktiverats som delade skrivare och mappar som delas ut.

När en ny resurs påträffas läggs en ikon för resursen till i Mina nätverksplatser och i mappen Skrivare och fax , om resursen är en skrivare. Funktionen gör det enkelt att hålla reda på delade resurser i nätverket och den är resurssnål.

Dock kan funktionen vara onödig om du ändå inte kan använda de delade resurser som visas.

Vissa användare behöver inte funktionen. De behöver kanske bara komma åt en eller ett par dokumentmappar som lagras på filservrar och kanske behöver de bara tillgång till en särskild skrivare. Eventuellt har de inte behörighet att att komma åt vissa delade resurser. Under dessa omständigheter är den automatiska identifieringen av delade mappar och skrivare inte särskilt viktig.

Vissa användare kör Windows XP på bärbara datorer och är inte anslutna till nätverket under större delen av arbetstiden eller så ansluter de till flera nätverk. Having Windows XP use any resources at all to perform this chore might be counter-productive. Det kan vara förvirrande med en ikon i Mina nätverksplatser som inte är tillgänglig.

Inaktivera den automatiska sökningen efter nätverksskrivare och -mappar

Så här inaktiverar du den automatiska sökningen efter nätverksskrivare och -mappar:

  1. Öppna dialogrutan Mappalternativ genom att klicka på Start, Kontrollpanelen, Utseende och teman och på Mappalternativ.
  2. Klicka på fliken Visning.
  3. Avmarkera kryssrutan Sök automatiskt efter nätverksmappar och skrivare i listan Avancerade inställningar.
  4. Klicka på OK.
Obs! Denna funktion inaktiveras om det finns fler än 32 datorer med delade reurser i nätverket, om du är ansluten till en domän, om du använder fjärr- eller VPN-anslutning, eller om en administratör har inaktiverat funktionen i Grupprincip.


Egenskaper

Artikel-id: 320138 – senaste granskning 7 dec. 2005 – revision: 1

Feedback