Byta namn på flera filer i Windows XP med Utforskaren

Sammanfattning

I den här artikeln beskrivs steg för steg hur du använder Utforskaren för att byta namn på flera filer i Windows XP.

Byta namn på flera filer med Utforskaren.

  1. Starta Utforskaren. Gör så här: klicka på Start, peka på Alla program, peka på Tillbehör och klicka på Utforskaren.
  2. Markera flera filer i en mapp genom att hålla CTRL-tangenten nedtryckt medan du klickar på filerna.
  3. När du har markerat filerna trycker du på F2.
  4. Skriv det nya namnet och tryck sedan på RETUR:
Obs! När du har utfört föregående åtgärder avmarkeras alla filer utom en, så det kan verka som om du bara byter namn på en fil. När du trycker på RETUR ändras emellertid namnet på alla filerna. När du byter namn på flera filer får alla samma namn med ett nummer inom parentes efteråt, så att de nya filnamnen blir unika. Om du t.ex. skriver BUDGET som nytt namn får den första filen namnet BUDGET. Alla övriga markerade filer får namnet BUDGET(x), där x är ett unikt nummer med början från (1).

Obs!

Om du gör ett misstag när du byter namn på flera filer kan du trycka på CTRL+Z eller klicka på Ångra Byt namnRedigera-menyn, och du kan upprepa processen vid behov.

Funktionen Byt namn i Utforskaren motsvarar inte kommandot REN, som kan användas vid en kommandotolk. Om du t.ex. har filer med namnen smitha.doc, smithb.doc och smithc.doc kan du använda kommandot ren smith*.doc smythe*.doc. Alla filnamn visar automatiskt den nya stavningen och får de nya namnet smythea.doc, smytheb.doc och smythec.doc.

Om du använder Windows XP-funktionen Byt namn i Utforskaren för att markera de tre "smith"-filerna och byter namn på smitha.doc till smythea.doc, får alla de andra filerna du markerade namnet smythea(x).doc. För att återgå till den ursprungliga filnamnsstrukturen (a, b, c o.s.v.) måste du ge varje fil för sig ett nytt namn.

Egenskaper

Artikel-id: 320167 – senaste granskning 20 juni 2005 – revision: 1

Feedback