Det går inte att starta Windows och felmeddelandet "NTLDR saknas" kan visas om Windows inte är uppdaterat och om det finns för många filer i rotmappen

Symptom

Om för många filer kopieras till rotmappen på en startvolym där NTFS-filsystemet används kan följande felmeddelande visas nästa gång datorn startas:
NTLDR saknas
Tryck på CTRL+ALT+DEL för omstart.
Om du tar bort filer från rotmappen minskar inte MFT-allokeringsindex (Master File Table) till den ursprungliga storleken.

Obs! Detta är inte ditt problem om du använder Windows XP med Service Pack 2 (SP2) eller om du använder Microsoft Windows 2000 med Service Pack 4 (SP4). Läs om liknande problem under "Mer information".

Orsak

Det här problemet kan uppstå om MFT-rotmappen är mycket fragmenterad. Om MFT-rotmappen innehåller många filer kan MFT bli så fragmenterad att ytterligare ett allokeringsindex skapas. Eftersom filer mappas alfabetiskt i allokeringsindex kan NTLDR-filen förflyttas till det andra allokeringsindexet. Felmeddelandet i avsnittet "Symptom" visas när detta inträffar.

Filer skrivs vanligen inte till rotmappen. Detta tillstånd kan uppstå om ett program regelbundet skapar och tar bort temporära filer i rotmappen, eller om många filer kopieras till rotmappen av misstag.

Lösning

Lös problemet så här:
 1. Kontakta Microsoft Support för hämtning av verktyget Bcupdate2.exe. Mer information om hur du kontaktar Microsoft Support finns på följande Microsoft-webbplats:
 2. Skapa en startdiskett för start av datorn. Om du vill veta mer om hur du skapar en startdiskett för en dator med Windows XP klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

  305595 Skapa en startbar diskett för en NTFS- eller FAT-partition i Windows XP

 3. Kör följande kommando i Kommandotolken om du vill extrahera verktyget Bcupdate2.exe från programuppdatering:

  Expand enhetsbokstav:\bcupdate2.ex_ enhetsbokstav:\bcupdate2.exe
 4. Kör följande kommando i Kommandotolken om du vill uppdatera startkoden för NTFS-startsektorn:

  Bcupdate2.exe C: /F

  Obs! Andra kommandoradsparametrar stöds:
  /q - Tyst läge (måste innehålla /y)
  /y - Bekräfta inte
  /f - Framtvinga en uppdatering av en volym som används
  /t - Testa endast för gammal startkod
 5. Tryck på Y när du tillfrågas om du vill uppdatera volymen. Följande meddelande visas när du har kört det här verktyget:
  Startkoden har uppdaterats.

Status

Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i början av denna artikel.
Detta problem korrigerades först i Windows XP Service Pack 2.
Det här problemet korrigerades först i Windows 2000 Service Pack 4. Om du vill veta mer om hur du skaffar den senaste Service Pack-versionerna klickar du på artikelnumren nedan och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:
322389 Skaffa den senaste Service Pack-uppdateringen för Windows XP
260910 Skaffa den senaste Service Pack-versionen för Windows 2000

Obs! Om du installerar Service Pack-versionen för Windows XP eller Windows 2000 löser du inte problem med en befintlig volym. Du måste köra verktyget för att uppdatera startkoden separat. Service Pack skriver bara rätt startkod för nya volymer.

Mer Information

Om du vill veta mer om ett närliggande ämne klickar du på artikelnumren nedan och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:
318728 Felsökning vid felmeddelandet "NTLDR saknas" i Windows 2000
886215 Felmeddelandet "NTLDR saknas, tryck ned en tangent för omstart" visas när du uppgraderar en dator med Windows 98 till Windows 2000 Professional

816793 Felsökning vid felmeddelandet "NTLDR saknas" i Windows Server 2003
842009 Felmeddelandet "NTLDR saknas" visas när du försöker köra Automatisk systemåterställning i Windows Server 2003
883275 Det går inte att starta datorn efter ändring av behörigheter i Windows Server 2003, Windows XP eller Windows 2000
315261 Datorn startar inte när du har ändrat den aktiva partitionen med hjälp av verktyget Diskhantering
812492 Felmeddelande när du startar datorn med en icke-systemdisk
228004 Byte av aktiv partition kan medföra att datorn inte kan startas

Egenskaper

Artikel-id: 320397 – senaste granskning 26 feb. 2014 – revision: 1

Feedback