Sökassistenten startar vid dubbelklickning på en mapp


VIKTIGT! Den här artikeln innehåller information om hur du redigerar registret. Innan du redigerar registret måste du vara säker på att du kan återställa det om det uppstår något problem. Om du vill veta mer om hur du säkerhetskopierar, återställer och redigerar registret klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
256986 Beskrivning av registret i Microsoft Windows

Symptom

Om du dubbelklickar på en enhet eller mapp startar Sökassistenten, och enheten eller mappen öppnas inte. Om du konfigurerar inställningar för andra åtgärder som är associerade med enheter eller filmappar (till exempel Öppna kommandofönster här eller Skriv ut kataloglista), kan något av detta utföras i stället för att Sökassistenten startas.

Obs! Om du konfigurerar inställningen Enkelklicka för att öppna (peka för att markera) i Windows kan det här problemet uppstå om du enkelklickar på en enhet eller mapp.

Orsak

Det här problemet uppstår när du öppnar dialogrutan Redigera filtyp för Enhet- eller Filmapp-registrerade filtyper. Problemet uppstår till exempel för mappar om du gör följande:

 1. Öppna mappen och klicka på MappalternativVerktyg-menyn.
 2. Klicka på Filmapp i listan Registrerade filtyper och klicka på Avancerat.
 3. När du har gjort detta tas inställningen None bort från datavärdet för strängvärdet Standard i följande registernyckel:

  HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell
  Obs! Det här problemet uppstår även om du inte skapar en ny åtgärd, redigerar befintliga åtgärder eller ändrar standardåtgärden i dialogrutan Redigera filtyp.

Lösning

VARNING! Om du använder Registereditorn fel kan det medföra att du måste installera om operativsystemet. Microsoft kan inte garantera att du kan lösa problem som uppstår på grund av felaktig användning av Registereditorn. Använd Registereditorn på egen risk.

Lös problemet genom att redigera registret så att värdedata för strängvärdet Standard i registernycklarna som beskrivs i "Orsak" i den här artikeln anges som none:

 1. Starta Registereditorn (Regedt32.exe).
 2. Leta upp och klicka på Standard-värdet under följande nycklar i registret om det här problemet uppstår med mappar:
  HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell
  Om problemet uppstår med enheter:
  HKEY_CLASSES_ROOT\Drive\shell
 3. Klicka på ÄndraRedigera-menyn.
 4. Skriv none i rutan Data och klicka sedan på OK.
 5. Avsluta Registereditorn.

Status

Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i början av denna artikel.
Egenskaper

Artikel-id: 321186 – senaste granskning 16 juni 2006 – revision: 1

Feedback