"SYLK: Filformatet är ogiltigt" visas vid försök att öppna en fil

En version av den här artikeln för Microsoft Excel för Macintosh finns i215591 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska).

Symptom

När du försöker öppna en textfil eller en kommaavgränsad fil (CSV-fil) visas följande felmeddelande:
SYLK: Filformatet är ogiltigt

Orsak

Det här problemet uppstår när du öppnar en textfil eller CSV-fil och de första två tecknen i filen är versalerna "I" och "D". Textfilen kan till exempel innehålla följande text:

ID, STATUS
123, open
456, closed
Obs! Problemet uppstår inte om de första två bokstäverna är gemenerna "i" och "d".

Workaround

För att kunna öppna filen i Excel öppnar du först filen i en textredigerare och infogar sedan en apostrof i början av den första textraden.

Så infogar du en apostrof

Så här lägger du till en apostrof i början av den första textraden i filen:
  1. Öppna textfilen i en textredigerare, t.ex. Anteckningar. Klicka före det första tecknet på den första textraden. Tryck på APOSTROF-tangenten på tangentbordet (').
  2. Klicka på SparaArkiv-menyn. Avsluta textredigeraren. Nu kan du öppna filen i Excel.

Status

Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i avsnittet "Gäller" i den här artikeln.

Mer Information

En SYLK-fil är en textfil som börjar med "ID" eller "ID_xxxx", där xxxx är en textsträng. Den första posten i en SYLK-fil är ID_Number. När denna text identifieras i början av en textfil tolkas filen som en SYLK-fil i Excel. Ett försök görs att konvertera filen från SYLK-formatet, men försöket misslyckas eftersom det inte finns några giltiga SYLK-koder efter "ID"-tecknen. Eftersom filen inte kan konverteras visas felmeddelandet.

Om du vill veta mer om ett liknande felmeddelande klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

224134 Felmeddelande: Filformatet är ogiltigt (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Egenskaper

Artikel-id: 323626 – senaste granskning 26 feb. 2008 – revision: 1

Feedback