Avancerad felsökning för fel av typen Stoppfelkod 0x0000007B (INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE) i Windows XP

Sammanfattning

I den här artikeln beskrivs steg för steg felsökning vid felmeddelanden med Stop 0x0000007B i Windows XP. Problem som startsektorvirus och drivrutins- eller maskinvaruproblem tas upp. Om problemet inte beror på dessa faktorer följer du de allmänna instruktionerna för felsökning i slutet av artikeln.

Artikeln är avsedd för avancerade datoranvändare. Om du inte själv kan genomföra avancerad felsökning kan du be någon om hjälp eller kontakta Support enligt instruktionerna på följande Microsoft-webbplats:

Obs!
Om detta felmeddelande visas på en Windows 7-baserad dator, läser du följande artikel på Microsofts webbplats:

INLEDNING

När du startar datorn visas något av följande felmeddelanden:
 • STOP: 0x0000007B (parameter1, parameter2, parameter3, parameter4)
  INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE
 • Det går inte att fortsätta installationen på grund av ett oåterkalleligt fel.


  Kontakta Microsoft Support. Koden hjälper dem att lösa problemet.


  (0x4, 0x1, 0, 0)


  Installationsprogrammet kan inte fortsätta. Stäng av datorn eller starta om systemet.
Ett felmeddelande med "Stop 0x0000007B" kan också visas under installationen av Windows XP när installationsprogrammet startar om under installationsprocessen. När ett meddelande om Stop-fel visas medan installationsprogrammet körs följs det av det andra felmeddelandet. Läs följande fyra avsnitt och se om något av problemet gäller dig. Om så inte är fallet följer du de allmänna instruktionerna för felsökning i slutet av artikeln.

Startsektorvirus

Det kan hända att ett felmeddelande med "Stop 0x0000007B" visas om datorn har infekterats av ett startsektorvirus. Om problemet är tillfälligt och du kan starta Windows söker du efter virus på datorn. Om du hittar ett virus bör du även kontrollera att det inte finns några virus på eventuella disketter, innan du använder dem.

Det finns en lista över leverantörer av antivirusprogram som du kan visa genom att klicka på följande artikelnummer och läsa artikeln i Microsoft Knowledge Base:
49500 Lista över leverantörer av antivirusprogram
Obs! Du måste kanske använda program från mer än en tillverkare för att identifiera och ta bort olika virus.

Viktigt! Om datorn är angripen kan den vara öppen för andra former av angrepp. Vi rekommenderar att du återskapar angripna servrar med Internet-kontakt enligt riktlinjerna på CERT-webbplatsen. Servrar med Internet-kontakt är servrar som fungerar utan en brandvägg eller annat skydd. Det är också lämpligt att återskapa alla andra datorer som befinner sig i riskzonen på grund av närheten till angripna datorer, innan du använder dem igen.


Om en dator med Windows XP har angripits av ett virus, och det inte är möjligt att avlägsna viruset med ett antivirusprogram och reparera datorn, måste du partitionerna om och formatera hårddisken samt installera om Windows XP. Om du vill veta mer om hur du partitionerar och formaterar en hårddisk med Windows XP klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

313348 Partitionera och formatera en hårddisk i Windows XP

Om du vill veta mer om hur du skyddar startsektorn mot virus i Windows XP klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

122221 Skydda startsektorn mot virus i Windows

Problem med drivrutiner

Ett felmeddelande med "Stop 0x0000007B" kan visas i följande fall:
 • En drivrutin som datorns startstyrenhet behöver är inte konfigurerad för start under startprocessen.
 • En drivrutin som datorns startstyrenhet behöver är skadad.
 • Information i Windows XP-registret (information som har att göra med laddning av drivrutiner under starten) är skadad.
I Windows XP krävs en miniport för kommunikation med den hårddiskstyrenhet som används för att starta datorn. Om det inte finns en drivrutin för styrenheten i Windows XP eller om en skadad eller inkompatibel drivrutin används, måste du ersätta drivrutinen med en giltig drivrutin som är kompatibel med styrenheten och Windows XP.


Under den första fasen av installationen av Windows XP visas följande meddelande eller liknande längst ned på skärmen:
Tryck ned F6 om du vill installera en SCSI- eller RAID-drivrutin.
Tryck på F6 och följ sedan instruktionerna från OEM-tillverkaren (Original Equipment Manufacturer) för installation av en drivrutin för en masslagringsenhet. Om du vill veta mer om hur du använder F6 för att ladda en OEM-drivrutin klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

314859 Begränsat OEM-drivrutinsstöd med F6 under installation av Windows XP

Information om hårddiskstyrenhetens kompatibilitet med Windows XP, och om de drivrutiner som ingår på Windows XP-CD:n eller kan hämtas från Internet, finns i den senaste listan över maskinvarukompatibilitet (HCL) för Windows XP. Om du vill veta mer om den senaste HCL-listan för Windows XP klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

314062 Den senaste listan över maskinvara som är kompatibel med Windows XP

Om din hårddiskstyrenhet inte finns med i HCL kan du kontakta tillverkaren av datorn, systemkortet eller hårddiskstyrenheten för att få veta om det finns en drivrutin. Microsoft garanterar inte att det finns en lösning för utrustning som inte ingår i HCL. Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

315239 Microsofts supportprinciper för maskinvara som inte finns med i Windows HCL

Om System-registreringsdatafilen i Windows XP-registret är skadad, går det kanske inte att ladda den miniportdrivrutin som startstyrenheten kräver. Lös problemet genom att återställa en säkerhetskopia av registret. Om du vill veta mer om hur du återställer en säkerhetskopia av registret klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

307545 Återställa datorn när ett skadat register hindrar Windows XP från att starta

Problem med maskinvara

Ett felmeddelande med "Stop 0x0000007B" kan visas om det finns en resurskonflikt mellan startstyrenheten och en annan styrenhet eller mellan SCSI-enheter. Det här Stop-felmeddelandet kan också visas om enhetsöversättning inte utförs eller har ändrats. Så här söker du efter orsaken till problemet:

 1. Om det finns en IRQ- eller I/O-portadresskonflikt mellan startstyrenheten och en annan styrenhet, slutar Windows XP att svara (låser sig), eller så visas ett felmeddelande med "Stop 0x0000007B". Om du nyligen har lagt till ny maskinvara kan du ta bort den eller konfigurera om den, så att det inte finns några konflikter med resurserna för andra installerade styrenheter.
 2. Om du använder en SCSI-hårddisk kontrollerar du att SCSI-kedjan är korrekt terminerad. Ta bort alla SCSI-enheter som inte används, eller kontrollera att varje SCSI-ID är unikt.
 3. Kontrollera att enhetsöversättning är aktiverad (om det behövs) och inte ändrad. Problemet kan exempelvis uppstå om du nyligen har bytt styrenhet.Om du vill veta mer om det här problemet klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

  314082 Ett felmeddelande med Stop 0x0000007B visas efter flyttning av systemdisken för Windows XP till en annan dator

Andra problem

Ett felmeddelande med "Stop 0x0000007B" kan också orsakas av följande:

 • Startvolymen är skadad och kan inte initieras av Windows XP. Om filsystemet är skadat och startvolymen inte kan initieras under startprocessen, flyttar du enheten till en annan dator med Windows XP och kör kommandot chkdsk på enheten eller försöker skapa en parallell installation av Windows XP på enheten (i en separat mapp). Innan filerna kopieras kontrolleras automatiskt att volymen är oskadad, och vissa problem korrigeras eventuellt.
 • Windows XP installeras på en speglad startpartition som har skapats med Microsoft Windows NT 4.0. Windows XP stöder inte Windows NT 4.0 Ftdisk-volymuppsättningar. Om du använder Microsoft Windows 2000 måste du konvertera alla Ftdisk-volymuppsättningar till dynamiska volymer innan du uppgraderar till Windows XP. Om du använder Windows NT 4.0 bryter du alla speglar och säkerhetskopierar alla data på stripen, RAID5 eller de utökade volymuppsättningarna innan du uppgraderar till Windows XP. Det kan hända att Ftdisk-uppsättningar inte är tillgängliga efter uppgraderingen.

Allmän felsökning

Om inget av ovanstående problem gäller dig följer du följande allmänna instruktioner för felsökning:
 1. Om något av de här felmeddelandena visas vid installation av Windows XP uppdaterar du datorns BIOS eller skaffar Windows XP-drivrutiner för hårddiskstyrenheten från tillverkaren av datorn, systemkortet eller hårddiskstyrenheten eller gör bådadera. Kontakta datortillverkaren om du vill veta hur du uppdaterar datorns BIOS eller skaffar drivrutiner för Windows XP. Mer information om drivrutiner finns i avsnittet Problem med drivrutiner i denna artikel.

  Obs! Om Windows NT 4.0 eller Windows 2000 har installerats tidigare på en speglad startpartition hänvisas till Andra problem i den här artikeln.
 2. Använd den senast fungerande konfigurationen. Detta kan lösa problemet om du nyligen har installerat en inkompatibel drivrutin för startstyrenheten. Om du vill veta mer om hur du använder den senaste fungerande konfigurationen klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

  307852 Starta datorn med hjälp av den senast fungerande konfigurationen i Windows XP

 3. Använd reparationsalternativet i installationsprogrammet för Windows XP.Om du vill veta mer om hur du reparerar Windows XP med hjälp av installationsprogrammet klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

  978788 Genomföra en uppgradering på plats (ominstallation) av Windows XP


 4. Återställa en säkerhetskopia av registret.Om du vill veta mer om hur du återställer en säkerhetskopia av registret klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

  307545 Återställa datorn när ett skadat register hindrar Windows XP från att starta

Referenser

Om du vill veta mer om felmeddelanden med "Stop 0x0000007B" klickar du på artikelnumren nedan och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:

316401 Felmeddelandet "STOP 0x0000007B" visas vid omstart av en dator med Windows XP

303786 [SysprepMassStorage]-avsnitt som saknas orsakar felmeddelande med STOP 0x7B i Sysprep-avbildningar i Windows XP

315031 Det går inte att uppgradera med MSDN-versionen av Windows XP

314082 Ett felmeddelande med Stop 0x0000007B visas efter flyttning av systemdisken för Windows XP till en annan dator

314859 Begränsat OEM-drivrutinsstöd med F6 under installation av Windows XP

Egenskaper

Artikel-id: 324103 – senaste granskning 26 feb. 2014 – revision: 1

Feedback