Lista över korrigeringar i Windows XP Service Pack 1 och Windows XP Service Pack 1a

Sammanfattning

Den här artikeln innehåller en lista över problem som har åtgärdats i Microsoft Windows XP Service Pack 1 (SP1) och Microsoft Windows XP Service Pack 1a (SP1a).

INLEDNING

Den här artikeln innehåller en lista över artiklar i Microsoft Knowledge Base (KB) med beskrivningar av korrigeringar och uppdateringar i Microsoft Windows XP Service Pack 1 (SP1) och Microsoft Windows XP Service Pack 1a (SP1a). Artikeln är i första hand avsedd att hjälpa IT-proffs och supportavdelningar att ge support och underhålla företagets datasystem.

Om du använder Windows XP SP1 eller Windows XP SP1a på en hemmadator, en bärbar dator eller i ett litet nätverk och har frågor om Windows XP SP1 eller Windows XP SP1a kan du besöka följande Microsoft-webbplats:

Mer Information

Lista över korrigeringar

Om du vill veta mer om uppdateringarna som ingår i Windows XP SP1 och Windows XP SP1a klickar du på följande artikelnummer och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:
ArtikelnummerArtikelns titelKategori
282010Hitta information om Service Pack 7 för Microsoft Jet 4.0Programkompatibilitet
303013Aktivera 48-bitars LBA-stöd (Logical Block Addressing) för ATAPI-diskenheter i Windows XPProgramkompatibilitet
307754Det går inte att skriva ut från en dator med Window XP till en delad skrivare som är ansluten till en dator med Windows 95Programkompatibilitet
308035Datorn slutar svara vid buffertöverskridning i shim-kodProgramkompatibilitet
308362Felmeddelande vid start av Laplink PCsync Version 2.0 i Windows XPProgramkompatibilitet
308381Uppdatering för Windows XP-kompatibilitet (25 oktober 2001)Programkompatibilitet
311838OpenGL-program orsakar åtkomstfel i Windows XP 64-bitarsutgåvaProgramkompatibilitet
312370Stöd för Universal Serial Bus 2.0 i Windows XPProgramkompatibilitet
312505OpenGL-baserat program orsakar åtkomstfel i Windows XPProgramkompatibilitet
313450MS02-012: Dataöverföringsbegäran med fel format gör att SMTP-tjänsten i Windows upphör att fungeraProgramkompatibilitet
313484Uppdatering för Windows XP-kompatibilitet (17 december 2001)Programkompatibilitet
315092Ett angrepp på port 1720 medför att inkommande anslutningar avvisas i NetMeetingProgramkompatibilitet
316625Det går inte att starta ett program där en manifestfil som är lagrad på en Windows NT 4.0-server används Programkompatibilitet
316696Flaggorna i ett Typelib-element i ett sammansättningsmanifest kan bara vara begränsade eller nullProgramkompatibilitet
317181Det går inte att överföra bilder från en Nikon-digitalkameraProgramkompatibilitet
319580Uppdatering för Windows XP-kompatibilitet (10 april 2002)Programkompatibilitet
320368Richedit-textkontrollen kan ersätta CRLF i utdataProgramkompatibilitet
3209491394-enheter slutar svara under isokrona överföringsoperationerProgramkompatibilitet
321060Raytheon RayLink trådlöst PCMCIA LAN-kort startar inte med kod 12Programkompatibilitet
324300Svart videofönster visas i Windows Movie Maker vid användning av en 1394-enhet för digital video med variabel datahastighetProgramkompatibilitet
325072Det går inte att installera CISCO VPN-klient i Windows XPProgramkompatibilitet
326957Många filer med noll byte skapas av Novell-klient på Novell-skrivarserverProgramkompatibilitet
282784Installation av snabbkorrigeringar för Windows 2000 och Windows XP kontrolleras med Qfecheck.exeGrundläggande operativsystem
304622CAPS LOCK fungerar felaktigt med 16-bitars VDM för franska flerspråkiga Windows-versionerGrundläggande operativsystem
305601MS01-060: KORRIGERING: CRT-strängformateringsfunktioner ///underwrite//skriver till/// buffertGrundläggande operativsystem
306676Datorn kan inte övergå till vänte- eller viloläge om en Direct3D-baserad skärmsläckare körsGrundläggande operativsystem
307271Korrigeringsfil för problem vid isokron dataöverföring med USBGrundläggande operativsystem
307611KORRIGERING: Det går inte att ställa in läge för tömning till noll med _controlfp()Grundläggande operativsystem
307969Felmeddelande efter installation av skanner i Hewlett-Packard 4400-serien på parallellportenGrundläggande operativsystem
308219Sämre hårddiskprestanda än förväntatGrundläggande operativsystem
308285Alps-pekdon anges som Alps Touchpad i EnhetshanterarenGrundläggande operativsystem
308306Felaktig kontaktinformation för Epson Stylus Photo i Windows XPGrundläggande operativsystem
308928MCI_PLAY-kommandot ger inget svar på fem eller fler sekunderGrundläggande operativsystem
309344Filen verkar vara borttagen trots att användaren inte har behörighet på en server med OS/2 Warp4Grundläggande operativsystem
310407Åtkomstfel vid körning av ASP-sida eller VBScript-programGrundläggande operativsystem
310437Det går inte att starta UPS-tjänstenGrundläggande operativsystem
310510Problem med uppspelning och kopieringsskydd vid försök att spela upp DVD-filmen Snövit och de sju dvärgarnaGrundläggande operativsystem
310664Datorn slutar svara efter borttagning av CD-ROM- eller DVD-enhet från enhetsfackGrundläggande operativsystem
310718Prestandaräknarproblem med kretsuppsättningarna VIA 686B och Intel 815x i Windows XPGrundläggande operativsystem
310772PCMCIA-enhet fungerar inte i Windows XPGrundläggande operativsystem
310869STOP-fel vid start av Windows efter anslutning av en skannerGrundläggande operativsystem
3114301394-lagringsenhet fungerar inte efter införande eller borttagning av 1394-enhetGrundläggande operativsystem
311542Enheter startar inte på rätt sätt från väntelägeGrundläggande operativsystem
311706Dator med SpeedStep låser sig vid aktivering från S4-tillståndGrundläggande operativsystem
311799Klusternätverksnamn aktiveras inte efter uppgradering till Windows Server 2003Grundläggande operativsystem
311822Datorn låser sig vid borttagning av en PC Card-lagringsenhet medan datorn är i väntelägeGrundläggande operativsystem
311887Program i RUN-nyckeln körs inte vid inloggningGrundläggande operativsystem
311967MS02-017: Oskyddad buffert i Multiple UNC ProviderGrundläggande operativsystem
312181Lång fördröjning när resurser öppnas på en DFS-resursGrundläggande operativsystem
312370Stöd för Universal Serial Bus 2.0 i Windows XPGrundläggande operativsystem
312372Datorn återgår inte på rätt sätt från viloläge i koreanska Windows XPGrundläggande operativsystem
312473Felmeddelandet "Filen finns inte" visas vid försök att öppna cachelagrade filer offlineGrundläggande operativsystem
313237Implementering av ATL-behållare tillåter inte tillgång till omgivande egenskaperGrundläggande operativsystem
313580PC-kort av parallell typ erhåller inte indata-/utdataresurserGrundläggande operativsystem
313600Ett fel uppstår i Usbhub.sys om den används som en sammansatt drivrutinGrundläggande operativsystem
314293Datorn aktiveras inte vid tryckning på tangent på USB-tangentbordGrundläggande operativsystem
314634En ny USB-enhet identifieras inte i Windows XPGrundläggande operativsystem
314748Pentium III Tualatin-processor och 440MX kretsuppsättning med äldre gränssnitt initieras inteGrundläggande operativsystem
314801Trådlöst modem startar inteGrundläggande operativsystem
314993En skiva i en DVD-enhet spelas inte upp automatiskt när Roxio Easy CD Creator 5.1 och Norton Anti-Virus 2002 är installeradeGrundläggande operativsystem
315399Felsökning initieras inte på vissa enheter med 1394-PC CardGrundläggande operativsystem
315403Stop 0x000000ED-felmeddelande när volym på IDE-enhet med aktiverad cachelagring monterasGrundläggande operativsystem
315502USB-tangentbord fungerar inte när datorn aktiveras från vänte- eller energisparlägeGrundläggande operativsystem
316575Problem vid byte av CD-ROM-skiva under viloläge i Windows XPGrundläggande operativsystem
316676"STOP 0x0000000A"-felmeddelande vid byte från växelström till likströmGrundläggande operativsystem
317087Datorn låser sig vid aktivering från vilo- eller vänteläge om Ultra Bay har en UDMA-enhetGrundläggande operativsystem
317272Datorn slutar svara vid aktivering från S3-tillstånd i Windows XPGrundläggande operativsystem
317326Stop 0x000000D1-felmeddelande vid avstängning av datornGrundläggande operativsystem
317673Datorn låser sig om USB-alternativet Selektivt uppehåll för USB-musen är påGrundläggande operativsystem
318043Filkopiering till Novell NetWare-server går långsamtGrundläggande operativsystem
318213Problem vid installation av PCMCIA-kort med flera funktionerGrundläggande operativsystem
318214PROGRAMFEL: Det går inte att hitta kompatibla drivrutiner för PC Card med flera funktionerGrundläggande operativsystem
318332Felmeddelandet "Systemfel 1230" visas vid bläddring i nätverketGrundläggande operativsystem
318358Datorn låser sig efter vid byte av CardBus Card efter aktivering från energisparlägeGrundläggande operativsystem
318773Felmeddelandet "En USB-enhet känns inte igen" visas när datorn aktiveras från energispar- eller vilolägeGrundläggande operativsystem
318891Stöd för Windows XP i AMD PowerNow! -teknikenGrundläggande operativsystem
319043Drivrutin laddas inte med växeln /3GBGrundläggande operativsystem
319326Vissa R2 PC Card anges felaktigt som minneskortGrundläggande operativsystem
319632Enhetshanteraren låser sig efter borttagning av USB-kameraGrundläggande operativsystem
319777En programfil kan inte köras med enbart köråtkomstGrundläggande operativsystem
319971Det går inte att öppna en fil som har flyttats till en DFS-resurs i Windows XPGrundläggande operativsystem
320133GetMappedFileName() genererar ERROR_NOACCESS-svarGrundläggande operativsystem
320171Extended Text Mode 73h på Command.com fungerar inte med japanska Windows XPGrundläggande operativsystem
320284Problem med utmatning av FAT16-formaterade flyttbara lagringsenheterGrundläggande operativsystem
320310Session avbryts av Windows-omdirigeraren under en lång låsningsoperationGrundläggande operativsystem
32069416-bitarsprogram uppdaterar inte skärmen på processorer som är snabbare än 2,0 GHzGrundläggande operativsystem
320822Defrag.exe visar felaktig användning eller hjälpmeddelanden i svenska Windows XPGrundläggande operativsystem
320899Windows XP genererar felmeddelandet "Stop 0xA0" i vilolägeGrundläggande operativsystem
3209491394-enheter slutar svara under isokrona överföringsoperationerGrundläggande operativsystem
321047Funktionen Format() ger andra resultat i Windows XP än i Windows 2000Grundläggande operativsystem
321060Raytheon RayLink trådlöst PCMCIA LAN-kort startar inte med kod 12Grundläggande operativsystem
321064Datorn låser sig i femton sekunder vid användning av ZIP-enhetGrundläggande operativsystem
321180Medlem i mer än 180 grupper kan inte använda en Windows XP-nätverksresursGrundläggande operativsystem
321590HID Audio-styrtangenter fungerar inte efter aktivering från viloläge i Windows XPGrundläggande operativsystem
321788STDIN/STDOUT-omdirigering som startar från en filassociation fungerar inteGrundläggande operativsystem
322302Det går inte att få en avbrottsresurs för en PCI-PCI-bryggenhetGrundläggande operativsystem
322359Intelide.sys används inte på datorer med ICH4 eller ICH5Grundläggande operativsystem
323154Mobila processorer är kvar på "Hög" efter aktivering från väntelägeGrundläggande operativsystem
323507IEEE 1394- eller USB CD-ROM- eller DVD-ROM-enhet identifieras inte i Windows XPGrundläggande operativsystem
323582Net3101-fel på OS/2-server på grund av SessionSetup-SMBGrundläggande operativsystem
323702DFS-klient ansluter till en resurs på en annan plats trots att en DFS-resurs finns på samma platsGrundläggande operativsystem
324300Svart videofönster visas i Windows Movie Maker vid användning av en 1394-enhet för digital video med variabel datahastighetGrundläggande operativsystem
324415PC Card för digitalt ljudgränssnitt fungerar inteGrundläggande operativsystem
325038Kalendertyp ändras till japansk kejsartid vid körning av OutlookGrundläggande operativsystem
326147Windows XP anropar inte alltid DrvAssertMode(FALSE) före övergång till energispartillståndGrundläggande operativsystem
326457När samma SmartMedia-kort sätts in visas felmeddelandet "Stop 0xCA"Grundläggande operativsystem
326464Felaktig 1394-nod blir Cycle MasterGrundläggande operativsystem
327086Data som lagts till på flyttbart medium i viloläge går förlorat vid aktivering av Windows XPGrundläggande operativsystem
275657IIS 5.0-korrigering för cross-site scripting-problemInternet Information Services/Com+
306414ODBC-anslutning från COM+-komponent görs till fel databasInternet Information Services/Com+
314339MS02-018: Korrigeringsfil för åtkomstfel vid säkerhetsproblem i samband med URL-felhanteringInternet Information Services/Com+
317926Samlat snabbuppdateringspaket 1 för Windows XP COM+Internet Information Services/Com+
319733MS02-018: April 2002 Kumulativ korrigeringsfil för Internet Information ServicesInternet Information Services/Com+
323137Applikationsproxy med COMTI-typbibliotek installeras inte i Windows XPInternet Information Services/Com+
304140Filsäkerhetsbehörigheter (ärvda) tas bort vid fjärredigering av behörigheternaHantering/administration
304288Aktivitet som schemaläggs med AT-kommandot upphör efter 72 timmarHantering/administration
307869Filer och inställningar överförs inte med guiden Överför filer och inställningarHantering/administration
308210Fjärrhjälp kan inte ansluta till en multihomed Windows XP med aktiverad personlig brandväggHantering/administration
308276En räknarlogg i Resursövervakaren kan inte stoppasHantering/administration
309056'All.part2' är null eller inte ett objektsfelmeddelandeHantering/administration
309521Uppdateringspaket för Windows XP, 25 oktober 2001Hantering/administration
310601Datorn övergår inte i vänteläge om energialternativprofilen är inställd på vänteläge efter 45 minuter eller merHantering/administration
311243Dåliga prestanda med File and Print Services for NetWareHantering/administration
311444Rättigheter som Skapare/ägare tas bort av PrincipeditornHantering/administration
313147GetNtmsObjectAttribute returnerar inte rätt storlek när bufferten är för litenHantering/administration
313450MS02-012: Dataöverföringsbegäran med fel format gör att SMTP-tjänsten i Windows upphör att fungeraHantering/administration
314445Administrationsverktyg för Mobile Information Server fungerar inte med Windows XPHantering/administration
314862Uppdatering för tjänsten Background Intelligent TransferHantering/administration
316309Windows Installer-fel 1619 vid installation från NTFS-skyddade katalogerHantering/administration
317277Meddelandet "Datorn har återställts efter ett allvarligt fel" visas efter varje omstartHantering/administration
318449Skärmsläckare stängs av och systemgrupprincip ignoreras vid PowerPoint-bildspelHantering/administration
319111Windows XP RIS-klient tappar video eller slutar svara medan "Startar Windows" visasHantering/administration
319322Windows Management Instrumentation kan inte registrera permanent händelsekonsument med dynamiska klasserHantering/administration
320258Windows XP synkroniserar inte tiden utanför en klients platsHantering/administration
320678WMI AccessCheck tar emot lokal administratörs SIDHantering/administration
321047Funktionen Format() ger andra resultat i Windows XP än i Windows 2000Hantering/administration
321120Aktiviteter som är schemalagda från 00:00 till 00:59 visas som "Aldrig"Hantering/administration
321121Svaren "Y" och "N" för Schtasks.exe är inte lokaliseradeHantering/administration
321395VarCyFromStr() returnerar ett felaktigt värde i Windows XPHantering/administration
322103Relog-kommando skapar skadade BLG-filer i Windows XPHantering/administration
322811IEAK-distributionsbuild för användarrättigheter installeras inte om Windows Installer 2.0 är installeratHantering/administration
322852Felmeddelandet "Fel: Åtkomst nekad" visas vid körning av verktyget Ggpresult.exeHantering/administration
322936Anslutning av en Sysprep.exe-avbildning av Windows XP ger dubbla datorkonton i Active DirectoryHantering/administration
323289Minnesläcka i WDM-providers ExecMethodAsync-metod i Windows XP och Windows 2000Hantering/administration
323299Funktionen StgCreateDocFile() orsakar felmeddelandet "STG_E_FILEALREADYEXISTS" i Windows XPHantering/administration
324002Filsökning i ett nätverk efterlämnar öppna filerHantering/administration
325945WinNT-provider returnerar fel antal domäner i ett nätverkHantering/administration
308677Felmeddelande visas när en användare med begränsat användarkonto försöker spela upp direktuppspelade media i Windows Media PlayerMultimedia
309370Media Player slutar svara vid hämtning av en fil från en URL i Windows XPMultimedia
310436Det går inte att spela upp en DVD-skiva i Windows XPMultimedia
310507Aktivera eliminering av akustiskt eko och stöd för DV-kamera/TV-mottagare i Windows MessengerMultimedia
311361Fel uppstår i Joy.cpl om en USB-IR-fjärrkontroll från Fujitsu anslutsMultimedia
318507DirectX: AmCap startar inte när det installeras som en tjänstMultimedia
319632Enhetshanteraren låser sig efter borttagning av en USB-kameraMultimedia
319739Problem när två digitala videokameror är anslutna till olika IEEE 1394-kortMultimedia
320552Problem med DVD-uppspelningsprogrammet InterActualMultimedia
321178Problem med DirectX 8.1 i spel där Software Vertex-bearbetning användsMultimedia
321463DirectPlay Player-anslutning kan inte upprättas och inget felmeddelande visasMultimedia
321677MS02-032: Korrigeringsfil för säkerhetsproblem med WMDM PMSP-tjänstenMultimedia
325154Felmeddelandet "STOP 0x0000008E" visas i Wdmaud.sysMultimedia
300989Anslutningsproblem vid FQDN med exakt sexton teckenNätverk
307527Uppringd part identifierar inte slagna siffror från klientprogram för realtidskommunikationNätverk
308246Inaktivering av NetBT på fjärråtkomstanslutning medför kommunikationsproblemNätverk
308374Ricoh 1394-styrenhet fungerar inte med Windows XPNätverk
309073Ogiltig Universal Plug and Play-begäran stör systemfunktionNätverk
309448Användarautentisering utförs inte efter aktivering av datorautentiseringNätverk
310507Aktivera eliminering av akustiskt eko och stöd för DV-kamera/TV-mottagare i Windows MessengerNätverk
311842Hjälp och support slutar svara vid användning av NätverksdiagnostikNätverk
311885TAPI-fel 0x8000022 uppstår med engelska (Kanada) eller franska (Kanada) som systemspråkNätverk
311935Multicast-trafik med TTL-inställningen noll överförs i nätverketNätverk
312181Lång fördröjning när resurser öppnas på en DFS-resursNätverk
313695Autentisering misslyckas vid försök att ansluta till en RAS-server med EAP-TLSNätverk
313896DHCP-klienter kan inte få en IP-adress från DHCP-servernNätverk
314147MS02-006: Oskyddad buffert i SNMP-tjänsten möjliggör körning av kodNätverk
314510Windows 2000 Fax skickar inte om sida efter att ha mottagit kommandot Retrain NegativeNätverk
314592Domänprincip förhindrar användning av Internet-anslutningsdelning, eller Internet-anslutningsdelning stoppar tjänsterNätverk
314862Uppdatering för tjänsten Background Intelligent TransferNätverk
314994DHCP-konfiguration kan inte tas emot efter autentiseringNätverk
315000Oskyddad USB-buffert medför systemproblem i Windows XPNätverk
316042Långsam anslutning till NetWare-resurserNätverk
316397Klientstöd för nätverksadressöversättning i realtidskommunikation i Windows XPNätverk
317288DHCP-klient skickar felaktigt FQDN i DHCP-begäranpaketNätverk
317437NetBIOS-lyssnande returnerar skadad NCB-strukturNätverk
317483Alternativet SyncDomainWithMembership fungerar inte vid en obevakad installation av Windows XPNätverk
317936Funktionen GetHostbyaddr är inte trådsäker utan DNS och/eller WINSNätverk
317949Socketdelning ger dataförlust när Lyssna och Acceptera förekommer i olika processerNätverk
319555Klientåtkomstlicenser för Terminal Services utfärdas inte för Windows XP Embedded och Windows XP Home EditionNätverk
319627Fragmentering vid skickande av multicast-data via EthernetNätverk
319778Identifiering av gateway som inte svarar medför inte överföring av UDP-trafik till annan gatewayNätverk
319810Dator låser sig vid tung belastning med Ericsson HIS-modemNätverk
320229Windows XP DHCP-klient skickar felaktigt Unicast-upptäcktsmeddelandenNätverk
320507Inga anslutningsförsök från Internet Explorer till felaktig proxyserver under 30 minuterNätverk
321036Modeminställningar saknas efter borttagning och återanslutning av modemNätverk
321803Det går inte att använda fjärrfunktionen Network Monitor i Windows XPNätverk
322097Långsam bläddring till Windows 98- och Windows ME-klienter från Windows XPNätverk
325331Anslutning med Anslutningshanteraren kan inte aktiveras igen efter frånkopplingNätverk
326903CSNW drabbas av fördröjningar vid öppnande av filer i nätverketNätverk
314510Windows 2000 Fax skickar inte om sida efter att ha mottagit kommandot Retrain NegativeUtskrift
314784Utskriftshanteraren kan inte ta bort den temporära filen om du loggar in på datorn som en användareUtskrift
317631Grafik skrivs inte ut på rätt sätt på skrivare i Fuji Xerox 4108-serienUtskrift
318365Det går inte att skriva ut stora pappersstorlekar med hög upplösningUtskrift
318954Standardskrivare som inte är tillgänglig ger fördröjning i programUtskrift
318966Problem med visning, redigering eller utskrift av vissa bilder i Windows XPUtskrift
320914Problem med uppgradering av en skrivardrivrutin för användarläge med hjälp av peka och skriv utUtskrift
321623Åtkomstfel i Spoolsv.exe i Windows 2000Utskrift
322303Det går inte att skriva ut från nätverket till en Windows XP-skrivarserverUtskrift
304140Filsäkerhetsbehörigheter (ärvda) tas bort vid fjärredigering av behörigheternaSäkerhet
305601MS01-060: KORRIGERING: CRT-strängformateringsfunktioner ///underwrite//skriver till/// buffertSäkerhet
308273Filer kan inte krypteras efter återställning av lösenord med diskett för lösenordsåterställningSäkerhet
308414MS01-051: Korrigeringsfil för säkerhetsproblem med kodning av HTTP-begäranSäkerhet
309073Ogiltig Universal Plug and Play-begäran stör systemfunktionSäkerhet
309521Uppdateringspaket för Windows XP, 25 oktober 2001Säkerhet
311486Program som överför ogiltiga parametrar för skärmstorlek orsakar åtkomstfelSäkerhet
311967MS02-017: Oskyddad buffert i Multiple UNC ProviderSäkerhet
313450MS02-012: Dataöverföringsbegäran med fel format gör att SMTP-tjänsten i Windows upphör att fungeraSäkerhet
314147MS02-006: Oskyddad buffert i SNMP-tjänsten möjliggör körning av kodSäkerhet
314339MS02-018: Korrigeringsfil för åtkomstfel vid säkerhetsproblem i samband med URL-felhanteringSäkerhet
314864SSL-anslutning fungerar inte i Windows XPSäkerhet
315000Oskyddad USB-buffert medför systemproblem i Windows XPSäkerhet
315092Ett angrepp på port 1720 medför att NetMeeting avvisar inkommande anslutningarSäkerhet
316994Nekad åtkomst till krypterade filer efter ändring av lösenordSäkerhet
318138MS02-029: Oskyddad buffert i telefonboken för fjärråtkomsttjänsten möjliggör körning av kodSäkerhet
318449Skärmsläckare stängs av och systemgrupprincip ignoreras vid PowerPoint-bildspelSäkerhet
318873PKI-dialogrutan visas flera gånger vid klickning på AvbrytSäkerhet
31945816-bitarsprogram identifieras inte av programbegränsningsprinciperSäkerhet
319613SSL-sessionscachen rensas några minuter efter start av datornSäkerhet
319733MS02-018: April 2002 Kumulativ korrigeringsfil för Internet Information ServicesSäkerhet
321677MS02-032: Korrigeringsfil för säkerhetsproblem med WMDM PMSP-tjänstenSäkerhet
322097Långsam bläddring till Windows 98- och Windows ME-klienter från Windows XPSäkerhet
323172MS02-048: Fel i kontroll för certifikatregistrering medför borttagning av digitala certifikatSäkerhet
323475Felmeddelandet "Stop 0xc0000244" visas vid granskning av principändringar om CrashOnAuditFail är aktivtSäkerhet
324380MS02-051: Krypteringsfel i RDP-protokollet kan leda till att information lämnas utSäkerhet
324574Et-tecken (&) i företagsnamn visas inte i certifikatSäkerhet
326830MS02-045: Oskyddad buffert i nätverksresurs kan leda till DOS-attackSäkerhet
328676MS02-058: OLEXP: Oskyddad buffert i Outlook Express S/MIME-tolkning kan leda till att datorn skadasSäkerhet
328940MS02-060: Fel i Hjälp- och supportcenter i Windows XP möjliggör borttagning av filerSäkerhet
329048MS02-054: Oskyddad buffert i filexpanderingsfunktioner möjliggör körning av kodSäkerhet
329350Angivna åtgärder för administrativa varningar utförs inte när säkerhetsloggen är fullSäkerhet
282784Installation av snabbkorrigeringar för Windows 2000 och Windows XP kontrolleras med Qfecheck.exeInstallation
306458AMD PowerNow!-funktioner kräver en drivrutin för AMD Mobile Athlon 4- och Duron-processorer med Windows XPInstallation
306580Datorn slutar svara vid användning av ett modemInstallation
307316Produkt-ID för volymlicens avslöjas under miniinstallationsguiden Sysprep.exeInstallation
308131Det går inte att registrera sig för Internet med ett modemInstallation
308402Felmeddelandet "Lösenordet är ogiltigt" visas vid inloggning i Återställningskonsolen i Windows XPInstallation
308676Skärmen är svart i flera minuter innan meddelandet "Vänta" visas efter körning av Factory.exeInstallation
308677Felmeddelande visas när en användare med begränsat användarkonto försöker spela upp direktuppspelade media i Windows Media PlayerInstallation
308678Ändring av internationella inställningar ger oförutsägbara resultatInstallation
309495Problem med Windows Installer vid trådlös anslutningInstallation
310387Windows-skyddsfel vid försök att installera Flash 5.0Installation
310437Det går inte att starta UPS-tjänstenInstallation
311345Lång fördröjning utan fråga mellan klickning på Slutför och laddning av skrivbordetInstallation
311442Felmeddelandet "Installationen kan inte fortsätta. Kontakta Microsoft Produktsupport" visas (Fel: 3E6h)Installation
311446Program (EXE-filer) kan inte startas när datorn är infekterad av SirCam-virusetInstallation
311781Förhindra att OOBE (Out-of-Box Experience) ändrar tiden på datornInstallation
312131Ägarkontot visas som "Kontot är okänt" i profiler på datorer med Windows XP Home EditionInstallation
312368Data går förlorade efter installation, reparation eller uppgradering av Windows XPInstallation
312369Data eller programinställningar kan gå förlorade efter ominstallation, reparation eller uppgradering av Windows XPInstallation
313194Ditt lösenord upphör snart att gälla visas inte under inloggningsprocessenInstallation
313208Signering av drivrutin fungerar inte när Out-Of-Box Experience-processen initierar en fabrikslägesprocessInstallation
313532Inloggningsfel efter slutförande av obevakad installationInstallation
314582Lista över korrigeringsfiler i paketet Windows XP Dynamic Update 1.2Installation
315074Felmeddelandet "Den valda operativsystemavbildningen innehåller inte de nödvändiga drivrutinerna för nätverket. Välj en annan operativsystemavbildning. Kontakta systemadministratören om felet kvarstår."Installation
316134Det går inte att logga in i Windows XP efter körning av Out-of-Box ExperienceInstallation
316309Windows Installer-fel 1619 vid installation från NTFS-skyddade katalogerInstallation
322069Lista över korrigeringsfiler i paketet Windows XP Dynamic Update 1.3Installation
322674Skärm med licensvillkor visas felaktigt vid stor visningsstorlekInstallation
322811IEAK-distributionsbuild för användarrättigheter installeras inte om Windows Installer 2.0 är installeratInstallation
325041"Stop 0x7B"-fel uppstår efter användning av Riprep med en ALI-kretsuppsättningInstallation
325707Windows Filskydd kan inte återställa filer från en mappad nätverksenhetInstallation
325801Modemlandskoden stämmer inte med telefoniplatsenInstallation
297760Felmeddelandet "Papperskorgen på C:\ är skadad eller ogiltig. Vill du tömma papperskorgen för den här..."Gränssnitt
299899Alternativet ClearType fungerar inte för en obevakad installationGränssnitt
305822Felhändelser loggas när välkomstskärmen aktiverasGränssnitt
306676Datorn kan inte övergå i vänte- eller viloläge om en Direct3D-baserad skärmsläckare körsGränssnitt
307274Windows XP slutar svara (låser sig) när Windows avslutasGränssnitt
307401Referensläcka hindrar borttagning av profiler i Windows XPGränssnitt
307419Tjänster fördröjs eller startar inte när Windows XP Multilingual User Interface Pack är installeratGränssnitt
308414MS01-051: Korrigeringsfil för säkerhetsproblem med kodning av HTTP-begäranGränssnitt
308415Filer saknas eller är skadade efter klickning på telnet-URLGränssnitt
308678Ändring av internationella inställningar ger oförutsägbara resultatGränssnitt
309428Lokala användare kan inte läggas till med Användarkonton om datorn är medlem av en domänGränssnitt
309447Den angivna strängen söks inte i alla filtyper vid innehållssökning Gränssnitt
311455Filerna på en skiva kan inte visas när en CD-R- eller CD-RW-enhet ersätts av en DVD- eller CD-ROM-enhetGränssnitt
311486Program som överför ogiltiga parametrar för skärmstorlek orsakar åtkomstfelGränssnitt
311514Thrustmaster Dance-kontroll fungerar inte på rätt sätt i Windows XPGränssnitt
312473Felmeddelandet "Filen finns inte" visas vid försök att öppna cachelagrade filer offlineGränssnitt
313596Det går inte att välja en JPG-bild som bakgrundsbild för skrivbordetGränssnitt
314228Aktivitetsfältet i Windows XP slutar svara ett tagGränssnitt
314448Msconfig.exe slutar svara om användaren inte är administratörGränssnitt
314918Undermappar är alltid tillgängliga offlineGränssnitt
314939Fel innehåll visas i UtforskarenGränssnitt
315094Utforskaren slutar svara vid stängning av ett fönsterGränssnitt
316116Grupprinciper för Internet Explorer 6 kan inte hanteras på en dator med Windows 2000Gränssnitt
316253Länkarna "Upptäck Windows XP" och "Windows-diskussionsgrupper" i Windows XP Hjälp och support fungerar inteGränssnitt
316982De franska (Kanada) standardinställningarna för långt datum och valuta stämmer inte med Quebec-standardenGränssnitt
317159Ett program som körs i realtid kan låsa Windows XP om teman är aktiveradeGränssnitt
317181Det går inte att överföra bilder från en Nikon-digitalkameraGränssnitt
317751Många CPU-cykler används i Explorer.exe-process när Windows är inaktivtGränssnitt
318365Det går inte att skriva ut stora pappersstorlekar med hög upplösningGränssnitt
318388Den ursprungliga tangentbordslayouten används när en ny standard-IME (Input Method Editor) har konfigureratsGränssnitt
318727Text överlappar vid visning av Excel-kalkylblad som har sparats som HTML-filerGränssnitt
318872Filer och mappar med tio eller fler på varandra följande siffror sorteras felaktigt i UtforskarenGränssnitt
318966Problem med visning, redigering eller utskrift av vissa bilder i Windows XPGränssnitt
319261Grafik som återges av GDI+ kan inte förstoras med skärmförstorareGränssnitt
319598Det går inte att installera Windows XP Multilingual User Interface Pack från en lång sökvägGränssnitt
319740MFC-program läcker GDI-objekt på datorer med Windows XPGränssnitt
320273Undermappar i en webbmapp anges inte i mappruta i Windows XPGränssnitt
320368Richedit-textkontrollen kan ersätta CRLF i utdataGränssnitt
320507Inga anslutningsförsök från Internet Explorer till felaktig proxyserver under 30 minuterGränssnitt
320721Ökande anslutningsgränser med InternetSetOption() påverkar inte servrar som besöksGränssnitt
320882Internet Explorer visar bara en del av en EMF-bildGränssnitt
320987Programräkningen för listan med vanliga program används inteGränssnitt
321017Det går inte att komma åt informationen i "Den här datorn" i Hjälp- och supportcenterGränssnitt
321788STDIN/STDOUT-omdirigering fungerar inte om den startar från en filassociationGränssnitt
321841Åtkomstfel vid visning av avbildningslista från Comctl32 Version 5 i Comctl32 Version 6Gränssnitt
323513Principen "Dölj angivna program på Kontrollpanelen" fungerar inte i Windows XPGränssnitt
323571STI-program slutar svara vid försök att använda UnLockDevice() för att låsa upp enhetenGränssnitt
324002Filsökning i ett nätverk efterlämnar öppna filerGränssnitt
312826Vissa bärbara datorer försätts inte i energisparläge på rätt sätt, och bakgrundsbelysningen förblir tändVideo
Egenskaper

Artikel-id: 324720 – senaste granskning 20 mars 2008 – revision: 1

Feedback