Visa och överföra FSMO-roller i Windows Server 2003

Sammanfattning

I den här artikeln beskrivs överföring av FSMO-roller (Flexible Single Master Operations) (även kallade verksamhetshanterarroller) med hjälp av verktyg i snapin-modulen Active Directory i MMC (Microsoft Management Console) i Windows Server 2003.

FSMO-roller

I en skog finns det minst fem FSMO-roller som tilldelas till en eller flera domänkontrollanter. De fem FSMO-rollerna är:
 • Schemahanterare: Domänkontrollanten som är schemahanterare styr alla uppdateringar och ändringar av schemat. För att kunna uppdatera schemat för en skog måste du ha tillgång till schemahanteraren. Det kan bara finnas en schemahanterare i hela skogen.
 • Domännamngivningshanterare: Domänkontrollanten som är domännamngivningshanterare styr tillägg och borttagning av domäner i skogen. Det kan bara finnas en domännamngivningshanterare i hela skogen.
 • Infrastrukturhanterare: Infrastrukturhanteraren ansvarar för att uppdatera referenser från objekt i sin domän till objekt i andra domäner. Vid ett givet tillfälle kan det bara finnas en domänkontrollant som fungerar som infrastrukturhanterare i varje enskild domän.
 • RID-hanterare (Relative ID): RID-hanteraren ansvarar för bearbetning av RID-poolsförfrågningar från alla domänkontrollanter i en viss domän. Vid ett givet tillfälle kan det bara finnas en domänkontrollant som fungerar som RID-hanterare i domänen.
 • PDC-emulator: PDC-emulatorn är en domänkontrollant som annonserar sig själv som primär domänkontrollant (PDC) till arbetsstationer, medlemsservrar och domänkontrollanter med tidigare versioner av Windows. Om domänen till exempel innehåller datorer där Microsoft Windows XP Professional- eller Microsoft Windows 2000-klientprogram inte körs, eller om den innehåller Microsoft Windows NT-reservdomänkontrollanter, fungerar PDC-emulatorn som en Windows NT-PDC. Den är även domänens master browser och hanterar lösenordsavvikelser. Vid ett givet tillfälle kan det bara finnas en domänkontrollant som fungerar som PDC-emulatorhanterare i varje enskild domän i skogen.
Du kan överföra FSMO-roller med hjälp av kommandoradsverktyget Ntdsutil.exe eller ett MMC-snapin-verktyg. Beroende på vilken FSMO-roll du vill överföra kan du använda något av följande tre MMC-snapin-verktyg:
Snapin-modulen Active Directory-schema
Snapin-modulen Active Directory - domäner och förtroenden
Snapin-modulen Active Directory - användare och datorer
Om en dator inte finns längre, måste rollen övertas med hjälp av verktyget Ntdsutil.exe.

Överföra rollen som schemahanterare

Använd snapin-modulen Active Directory-schema för att överföra rollen som schemahanterare. Innan du kan använda denna snapin-modul måste du registrera filen Schmmgmt.dll.

Registrera Schmmgmt.dll

 1. Klicka på Start och sedan på Kör.
 2. Skriv regsvr32 schmmgmt.dll i rutan Öppna och klicka på OK.
 3. Klicka på OK när meddelandet om att åtgärden har lyckats visas.

Överföra rollen som schemahanterare

 1. Klicka på Start, Kör, skriv mmc i rutan Öppna och klicka sedan på OK.
 2. Klicka på Lägg till/ta bort snapin-modulArkiv-menyn.
 3. Klicka på Lägg till.
 4. Klicka på Active Directory-schema, Lägg till, Stäng och OK.
 5. Högerklicka på Active Directory-schema i konsolträdet och klicka sedan på Byt domänkontrollant.
 6. Klicka på Ange namn, skriv namnet på domänkontrollanten som är den nya innehavaren av rollen och klicka på OK.
 7. Högerklicka på Active Directory-schema i konsolträdet och klicka sedan på Verksamhetshanterare.
 8. Klicka på Ändra.
 9. Bekräfta att du vill överföra rollen genom att klicka på OK, och klicka sedan på Stäng.

Överföra rollen som domännamngivningshanterare

 1. Klicka på Start, peka på Administrationsverktyg och klicka sedan på Active Directory - domäner och förtroenden.
 2. Högerklicka på Active Directory - domäner och förtroenden och klicka sedan på Anslut till domänkontrollant.


  Obs! Du måste utföra den här åtgärden om du inte är på domänkontrollanten du vill överföra rollen till. Du behöver inte utföra den här åtgärden om du redan är ansluten till domänkontrollanten vars roll du vill överföra.
 3. Gör något av följande:
  • Skriv namnet på domänkontrollanten som kommer att vara den nya rollinnehavaren i rutan Ange namnet på en annan domänkontrollant och klicka på OK.

   eller
  • Klicka på domänkontrollanten som kommer att vara den nya rollinnehavaren i rutan Eller välj en tillgänglig domänkontrollant och klicka på OK.
 4. Högerklicka på Active Directory - domäner och förtroenden i konsolträdet och klicka sedan på Verksamhetshanterare.
 5. Klicka på Ändra.
 6. Bekräfta att du vill överföra rollen genom att klicka på OK, och klicka sedan på Stäng.

Överföra rollerna som RID-hanterare, PDC-emulator och infrastrukturhanterare

 1. Klicka på Start, peka på Administrationsverktyg och klicka sedan på Active Directory - användare och datorer.
 2. Högerklicka på Active Directory - användare och datorer och klicka sedan på Anslut till domänkontrollant.

  Obs! Du måste utföra den här åtgärden om du inte är på domänkontrollanten du vill överföra rollen till. Du behöver inte utföra den här åtgärden om du redan är ansluten till domänkontrollanten vars roll du vill överföra.
 3. Gör något av följande:
  • Skriv namnet på domänkontrollanten som kommer att vara den nya rollinnehavaren i rutan Ange namnet på en annan domänkontrollant och klicka på OK.

   eller
  • Klicka på domänkontrollanten som kommer att vara den nya rollinnehavaren i rutan Eller välj en tillgänglig domänkontrollant och klicka på OK.
 4. Högerklicka på Active Directory - användare och datorer i konsolträdet, peka på Alla aktiviteter och klicka på Verksamhetshanterare.
 5. Klicka på fliken för rollen du vill överföra (RID, PDC eller Infrastruktur) och klicka sedan på Ändra.
 6. Bekräfta att du vill överföra rollen genom att klicka på OK, och klicka sedan på Stäng.

Referenser

Om du vill veta mer om ett närliggande ämne klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

255690 Visa och överföra FSMO-roller i det grafiska användargränssnittet (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Egenskaper

Artikel-id: 324801 – senaste granskning 20 juli 2008 – revision: 1

Feedback