Felsöka startproblem i Windows Server 2003

Om du är en småföretagskund finns ytterligare felsöknings- och utbildningsresurser på webbplatsen Support för småföretag.
En version av den här artikeln för Microsoft Windows 2000 finns i 315396 . (Detta kan vara på engelska)
En version av den här artikeln för Windows XP finns i 308041 .

Sammanfattning

Den här artikeln innehåller instruktioner för hur du felsöker startproblem i Windows Server 2003.

En lyckad Windows-start innefattar följande faser:
 • Inledande fas
 • Startprogramsfasen
 • Kernelfasen
 • Inloggningsfasen
Om ett problem uppstår under någon av dessa faser kanske Windows inte startar ordentligt och du kanske stöter på följande problem:
 • Datorn slutar svara (låser sig).
 • Det visas ett felmeddelande.
Om ett startproblem uppstår efter att du har klickat på Microsoft Windows Server 2003 i antingen startprogrammenyn eller när meddelandet "Välj vilket operativsystem som ska startas" visas så kan det bero på att vissa filer som krävs av operativsystemet saknas eller är skadade. Det finns flera alternativ i Windows som du kan använda för att felsöka problemet, bland annat felsäkert läge, Återställningskonsolen och Automatisk systemåterställning.

Starta datorn med den senast fungerande konfigurationen

Om startproblemet uppstår omedelbart efter det att du har gjort ändringar i datorn (om du till exempel har installerat en ny drivrutin) försöker du att starta datorn med den senast fungerande konfigurationen.

Click here to show/hide solution

Använda verktyget Systemkonfiguration

Med verktyget Systemkonfiguration (Msconfig.exe) automatiseras de rutinåtgärder för felsökning som supporttekniker på Microsoft Support använder för att hitta orsaken till systemkonfigurationsproblem. Du kan använda verktyget till att ändra systemkonfigurationen eller felsöka problem genom att använda en uteslutningsmetod. Click here to show/hide solution
Du måste vara inloggad som Administratör eller vara medlem i de administrativa grupperna för att kunna använda verktyget Systemkonfiguration. Om datorn är ansluten till ett nätverk kan principerna som används i nätverket hindra dig från att använda verktyget. Av säkerhetsskäl bör du använda kommandot Kör som för att utföra procedurerna.

Obs! Vi rekommenderar att du inte använder Systemkonfiguration till att ändra filen Boot.ini på datorn utan hjälp från en Microsoft-supporttekniker då risken finns att datorn blir oanvändbar.

Skapa en ren miljö för felsökning

Gör så här för att skapa en ren miljö för felsökningen.Click here to show/hide solution
 1. Klicka på Start, klicka på Kör, skriv msconfig i rutan Öppna och klicka på OK. (Du kan använda kommandot Kör som genom att skriva runas /user:administrator Sökväg\msconfig.exe i rutan Öppna och sedan klicka på OK.)
 2. Klicka på fliken Allmänt, klicka på Diagnostikstart - läs endast in grundläggande drivrutiner och tjänster, klicka på OK och starta sedan om datorn genom att klicka på Starta om.
 3. När Windows startar kontrollerar du om problemet finns kvar.

Identifiera problem med hjälp av alternativ för systemstart

Gör så här för att identifiera problem med hjälp av alternativ för systemstart.Click here to show/hide solution
 1. Klicka på Start, klicka på Kör, skriv msconfig i rutan Öppna och klicka på OK.
 2. Klicka på fliken Allmänt och sedan på Selektiv start.
 3. Avmarkera följande kryssrutor:
  Behandla filen SYSTEM.INI
  Behandla filen Win.ini
  Läs in Systemtjänster
  Du kan inte avmarkera kryssrutan Använd ursprunglig BOOT.INI.
 4. Testa programvaruinläsningen genom att kontrollera att kryssrutan Läs in Autostart-objekt är markerad och sedan klicka på OK.
 5. Starta om datorn när du uppmanas till det.

Identifiera problem med hjälp av alternativ för Selektiv start

Gör så här för att identifiera problem med hjälp av alternativ för Selektiv start.Click here to show/hide solution
 1. Klicka på Start, klicka på Kör, skriv msconfig i rutan Öppna och klicka på OK.
 2. Klicka på fliken Allmänt och sedan på Selektiv start.
 3. Avmarkera följande kryssrutor under Selektiv start. Du kan inte avmarkera kryssrutan Använd ursprunglig BOOT.INI.
 4. Markera kryssrutan Kör System.ini, klicka på OK och starta sedan om datorn när du uppmanas till det.

  Upprepa denna process och markera en kryssruta i taget. Starta om datorn varje gång. Upprepa processen tills problemet uppstår.
 5. När problemet uppstår klickar du på fliken som motsvarar den markerade filen. Om problemet uppstår när du till exempel har valt filen Win.ini klickar du på fliken WIN.INI i verktyget Systemkonfiguration.

Identifiera problem med hjälp av fliken Autostart

Fliken Autostart innehåller objekt som vid start läses in från Autostart-gruppen, Win.ini load= och run= och registret. Så här identifieras problem genom att använda fliken Autostart. Click here to show/hide solution
 1. Klicka på Start, klicka på Kör, skriv msconfig i rutan Öppna och klicka på OK.
 2. Klicka på fliken Autostart.
 3. Avmarkera alla kryssrutor.
 4. Påbörja felsökningen genom att markera den första kryssrutan, klicka på OK och sedan starta om datorn när du uppmanas till det.

  Upprepa denna process och markera en kryssruta i taget. Starta om datorn varje gång. Upprepa processen tills problemet uppstår.

Felsöka Systemtjänster

Så här felsöker du Systemtjänster.Click here to show/hide solution
 1. Klicka på Start, klicka på Kör, skriv msconfig i rutan Öppna och klicka på OK.
 2. Klicka på fliken Tjänster.
 3. Anteckna alla tjänster som inte är markerade.

  VIKTIGT Hoppa inte över det här steget. Du behöver informationen senare.
 4. Klicka på Inaktivera alla, klicka på OK och starta sedan om datorn.
 5. Klicka på Start, klicka på Kör, skriv msconfig i rutan Öppna och klicka på OK.
 6. Klicka på fliken Tjänster.
 7. Aktivera en tjänst genom att markera kryssrutan för den och sedan klicka på OK.
 8. Starta om datorn och kontrollera om problemet uppstår.
 9. Upprepa steg 5 till 8 för varje tjänst tills problemet uppstår. När problemet uppstår vet du att det orsakas av den senaste tjänsten du aktiverade. Anteckna tjänsten och gå sedan till steg 10.
 10. Klicka på Aktivera alla, avmarkera kryssrutan bredvid den felaktiga tjänsten och alla kryssrutor för eventuella tjänster som du antecknade i steg 3, klicka på OK och starta sedan om datorn.

  Som en tillfällig lösning kan du låta den felaktiga tjänsten vara inaktiverad (inte markerad). Kontakta leverantören av den felaktiga tjänsten om du behöver mer hjälp.

  Obs! Det kan gå snabbare att avgöra vilken tjänst som orsakar problemet genom att testa tjänsterna gruppvis. Dela in tjänsterna i två grupper genom att markera kryssrutorna för den första gruppen och sedan avmarkera kryssrutorna för den andra gruppen. Starta om datorn och kontrollera om problemet uppstår. Om problemet uppstår finns den felaktiga tjänsten i den första gruppen. Om problemet inte uppstår finns den felaktiga tjänsten i den andra gruppen. Upprepa processen på den felaktiga gruppen tills du har hittat den felaktiga tjänsten.

Felsöka filen System.ini

Så här felsöker du filen System.ini.Click here to show/hide solution
 1. Klicka på Start, klicka på Kör, skriv msconfig i rutan Öppna och klicka på OK.
 2. Klicka på fliken SYSTEM.INI.
 3. Anteckna alla objekt som inte är markerade. Du kanske måste expandera vissa objekt (till exempel [drivrutiner]) för att kontrollera om det finns några underobjekt som är markerade.

  VIKTIGT Hoppa inte över det här steget. Du behöver informationen senare.
 4. Klicka på Inaktivera alla, klicka på OK och starta sedan om datorn.
 5. Klicka på Start, klicka på Kör, skriv msconfig i rutan Öppna och klicka på OK.
 6. Klicka på fliken SYSTEM.INI.
 7. Expandera alla objekt i listan, markera en kryssruta för att aktivera objektet och klicka sedan på OK.
 8. Starta om datorn och kontrollera om problemet uppstår.
 9. Upprepa steg 5 till 8 för varje objekt tills problemet uppstår.

  När problemet uppstår vet du att det orsakas av det senaste objektet du aktiverade. Anteckna objektet och gå sedan till steg 10.
 10. Klicka på Aktivera alla, avmarkera kryssrutan bredvid det felaktiga objektet och alla kryssrutor för eventuella objekt som du antecknade i steg 3, klicka på OK och starta sedan om datorn.

  Som en tillfällig lösning kan du låta det felaktiga objektet vara inaktiverat (inte markerat). Om det är möjligt kan du kontakta tillverkaren av det felaktiga objektet för mer hjälp.

  Obs! Det kan gå snabbare att avgöra vilket objekt i System.ini som orsakar problemet genom att testa objekten gruppvis. Dela in objekten i två grupper genom att markera kryssrutorna för den första gruppen och sedan avmarkera kryssrutorna för den andra gruppen. Starta om datorn och kontrollera om problemet uppstår. Om problemet uppstår finns den felaktiga tjänsten i den första gruppen. Om problemet inte uppstår finns den felaktiga tjänsten i den andra gruppen. Upprepa processen på den felaktiga gruppen tills du har hittat det felaktiga objektet i System.ini.

Felsöka filen Win.ini

Så här felsöker du filen Win.ini.Click here to show/hide solution
 1. Klicka på Start, klicka på Kör, skriv msconfig i rutan Öppna och klicka på OK.
 2. Klicka på fliken WIN.INI.
 3. Anteckna alla objekt som inte är markerade. Du måste kanske expandera vissa objekt (till exempel [OLFax Ports]) för att kontrollera om det finns några underobjekt som inte är markerade.

  VIKTIGT Hoppa inte över det här steget. Du behöver informationen senare.
 4. Klicka på Inaktivera alla, klicka på OK och starta sedan om datorn.
 5. Klicka på Start, klicka på Kör, skriv msconfig i rutan Öppna och klicka på OK.
 6. Klicka på fliken WIN.INI.
 7. Expandera alla objekt i listan, markera en kryssruta för att aktivera objektet och klicka sedan på OK.
 8. Starta om datorn och kontrollera om problemet uppstår.
 9. Upprepa steg 5 till 8 för varje objekt tills problemet uppstår.

  När problemet uppstår vet du att det orsakas av det senaste objektet du aktiverade. Anteckna objektet och gå sedan till steg 10.
 10. Klicka på Aktivera alla, avmarkera kryssrutan bredvid det felaktiga objektet och alla kryssrutor för eventuella objekt som du antecknade i steg 3, klicka på OK och starta sedan om datorn.

  Som en tillfällig lösning kan du låta det felaktiga objektet vara inaktiverat (inte markerat). Om det är möjligt kan du kontakta tillverkaren av det felaktiga objektet för mer hjälp.

  Obs! Det kan gå snabbare att avgöra vilket objekt i Win.ini som orsakar problemet genom att testa objekten gruppvis. Dela in objekten i två grupper genom att markera kryssrutorna för den första gruppen och sedan avmarkera kryssrutorna för den andra gruppen. Starta om datorn och kontrollera om problemet uppstår. Om problemet uppstår finns den felaktiga tjänsten i den första gruppen. Om problemet inte uppstår finns den felaktiga tjänsten i den andra gruppen. Upprepa processen på den felaktiga gruppen tills du har hittat den felaktiga objektet i Win.ini.

Felsöka filen Boot.ini

Endast systemadministratörer och avancerade användare bör försöka ändra filen Boot.ini. Instruktioner för felsökning av Boot.ini beskrivs inte i den här artikeln.

Sök i Microsoft Knowledge Base om du vill ha mer information. Gå till följande Microsoft Support-webbplats:

Återställ verktyget Systemkonfiguration till normal start

Gör så här om du vill återställa verktyget Systemkonfiguration till normal start. Click here to show/hide solution
 1. Klicka på Start, klicka på Kör, skriv msconfig i rutan Öppna och klicka på OK.
 2. Klicka på Normal start - läs in alla drivrutiner och tjänster på fliken Allmänt och klicka på OK.
 3. Starta om datorn.

Använda Återställningskonsolen för Windows

Återställningskonsolen är ett kommandoradsverktyg som du kan använda om du vill reparera Windows om datorn inte startar ordentligt. Du kan starta Återställningskonsolen från Windows Server 2003-CD:n eller vid starten om Återställningskonsolen är installerad på datorn sedan tidigare. Använd Återställningskonsolen när startalternativet Senast fungerande konfiguration inte fungerar och datorn inte startar i felsäkert läge. Vi rekommenderar att du använder Återställningskonsol-metoden endast om du är en avancerad användare som kan använda grundläggande kommandon för att identifiera och lokalisera drivrutiner och filer som vållar problem.
Så här använder du Återställningskonsolen. Click here to show/hide solution


 1. Sätt in installations-CD:n för Windows Server 2003 i CD- eller DVD-enheten och starta om datorn.
 2. Tryck på R för att starta Återställningskonsolen när du uppmanas till det under installation i textläge.
Med Återställningskonsolen kan du göra följande:
 • Komma åt enheter på datorn.
 • Aktivera eller inaktivera drivrutiner eller tjänster.
 • Kopiera filer från installations-CD:n för Windows Server 2003 eller kopiera installationsfilerna från andra flyttbara media. Du kan exempelvis kopiera en borttagen fil som du behöver.
 • Skapa en ny startsektor och en ny MBR (Master Boot Record). Du kan behöva göra detta om du har problem med att starta från den befintliga startsektorn.

Kontrollera att hårddisken eller filsystemet inte är skadade

Du kan bekräfta att hårddisken eller filsystem inte är skadade genom att starta datorn från Windows Server 2003-CD:n, starta Återställningskonsolen och använda kommandotolksverktyget Chkdsk. Det kan lösa problemet. Click here to show/hide solution


VIKTIGT Vi rekommenderar endast avancerade användare och administratörer att använda Återställningskonsolen. Du måste känna till administratörslösenordet för att använda Återställningskonsolen.

Test och reparation av skadade hårddiskar med Chkdsk beskrivs i avsnitten '"Använda Återställningskonsolen" och "Använda kommandotolken i Återställningskonsolen" i följande artikel:  
307654 Installera och använda Återställningskonsolen i Windows XP

Obs! Om ett meddelande anger att Chkdsk inte kan komma åt hårddisken kan det bero på ett maskinvarufel. Kontrollera alla kabelanslutningar och bygelinställningar på enheten. Om du behöver mer hjälp kan du kontakta en datorreparatör eller datortillverkaren.

Om det inte går att korrigera alla hårddiskproblem med Chkdsk kan filsystemet eller MBR vara skadade eller inte längre tillgängliga. Använd lämpliga kommandon i Återställningskonsolen som Fixmbr och Fixboot, kontakta ett dataåterställningsföretag eller partitionera om och formatera om hårddisken.

VARNING! Om du partitionerar om och formaterar om hårddisken går all information på disken förlorad.

VIKTIGT Om du behöver mer hjälp kontaktar du datortillverkaren eller Microsoft Support. Endast utbildad personal bör försöka reparera datorn. Om reparationen utförs av okvalificerade personer kan det medföra att garantin upphör att gälla.Om du vill veta mer om hur du använder Återställningskonsolen klickar du på artikelnumren nedan och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:

326215 Använda Återställningskonsolen på en dator med Windows Server 2003 som inte startar (Detta kan vara på engelska)

Använda Automatisk systemåterställning

Gör så här för att återställa datorn från systemfel med hjälp av Automatisk systemåterställning. Click here to show/hide solution
 1. Kontrollera att du har tillgång till följande innan du påbörjar återställningsprocessen:
  • Disketten för Automatisk systemåterställning som du har skapat tidigare.
  • Säkerhetskopieringsmediet som du har skapat tidigare.
  • Operativsystemets ursprungliga installations-CD.
  • Om du har en styrenhet för en masslagringsenhet och du vet att tillverkaren har levererat en separat drivrutinfil för den (som skiljer sig från den som finns på installations-CD:n) bör du spara filen (på en diskett) innan du påbörjar processen.
 2. Sätt in operativsystemets installations-CD i CD- eller DVD-enheten.
 3. Starta om datorn. Om du uppmanas att trycka på en tangent för att starta datorn från CD så gör du det.
 4. Om du har en separat drivrutin som beskrevs i steg 1 trycker du på F6 när du ombeds att göra det för att använda drivrutinen i installationen.
 5. Tryck på F2 när du uppmanas att göra det i början av installationsprogrammets textläge.

  Du ombeds nu att sätta in disketten för Automatisk systemåterställning som du har skapat.
 6. Följ instruktionerna.
 7. Om du har en separat drivrutinfil som beskrevs i steg 1 trycker du på F6 (igen) när du ombeds att göra det när systemet har startat om.
 8. Följ instruktionerna.
Obs!
 • Automatisk systemåterställning återställer inte datafiler. Mer information om hur du säkerhetskopierar och återställer dina filer finns i Windows hjälp.
 • Om du återställer ett serverkluster där inga noder fungerar och kvorumdisken inte kan återställas från en säkerhetskopia ska du använda Automatisk systemåterställning på varje nod i det ursprungliga klustret för att återställa disksignaturerna och klusterdiskarnas partitionslayout (kvorum och icke-kvorum). Mer information om hur du säkerhetskopierar och återställer serverkluster finns i Windows hjälp.

Skapa en diskett för Automatisk systemåterställning med hjälp av säkerhetskopiering

Du måste ha en diskuppsättning för Automatisk systemåterställning om du vill använda Automatisk systemåterställning. Gör så här om du vill skapa en diskuppsättning för Automatisk systemåterställning. Click here to show/hide solution
 1. Klicka på Start, peka på Alla program, peka på Tillbehör, peka på Systemverktyg och klicka på Säkerhetskopiering.

  Som standard startas guiden Säkerhetskopiering eller återställning så länge den inte är inaktiverad. Du kan använda guiden Säkerhetskopiering eller återställning för att skapa en diskuppsättning för Automatisk systemåterställning genom att svara All information på den här datorn i avsnittet Vad vill du säkerhetskopiera. Annars går du vidare till nästa steg för att skapa en diskuppsättning för Automatisk systemåterställning i Avancerat läge.
 2. Klicka på länken Avancerat läge i guiden Säkerhetskopiering eller återställning.
 3. Klicka på Guiden Automatisk systemåterställningVerktyg-menyn.
 4. Följ instruktionerna på skärmen.
Obs!
 • Du måste ha en tom diskett på 1,44 megabyte (MB) för att spara systeminställningarna och media som ska innehålla de säkerhetskopierade filerna. Om datorn inte har en diskettenhet kan du utföra en säkerhetskopiering för Automatisk systemåterställning på datorn utan diskettenheten. Kopiera filerna Asr.sif och Asrpnp.sif som finns i mappen %SystemRoot%\Repair till en annan dator som har en diskettenhet och kopiera sedan filerna till en diskett.
 • Om du vill utföra den här proceduren måste du vara medlem i gruppen Administratörer eller Ansvariga för säkerhetskopiering på den lokala datorn eller ha delegerats lämplig behörighet. Om datorn är ansluten till en domän är det möjligt att medlemmar i gruppen Domänadministratörer kan utföra proceduren. Av säkerhetsskäl bör du använda kommandot Kör som för att utföra den här proceduren.
 • Den här proceduren säkerhetskopierar endast de systemfiler som krävs för att starta systemet. Du måste säkerhetskopiera dina datafiler separat.
 • När du har skapat en diskuppsättning för Automatisk systemåterställning märker du disketten och säkerhetskopieringsmediet noggrant och förvarar dem tillsammans. Du måste ha disketten som du skapade med hjälp av den medieuppsättningen för att kunna använda säkerhetskopieringsmediet Du kan inte använda en diskett som du skapade vid ett annat tillfälle eller med en annan medieuppsättning. Du måste även ha installation-CD:n tillgänglig då du utför Automatisk systemåterställning.
 • Förvara uppsättningen för Automatisk systemåterställning på en säker plats. Den innehåller information om systemets konfiguration som kan användas för att skada systemet.
 • Om du säkerhetskopierar ett serverkluster ska du köra guiden Automatisk systemåterställning på alla noder i klustret och kontrollera att klustertjänsten körs när du påbörjar varje säkerhetskopiering för Automatisk systemåterställning. Var noga med att en av noderna där du kör guiden Automatisk systemåterställning anges som ägare till kvorumresursen under tiden som guiden körs.

Reparera din Windows-installation

Du kanske kan reparera en skadad installation av Windows Server 2003 genom att köra Installationsprogrammet för Windows från Windows-CD:n.

Gör så här om du vill reparera Windows-installationen. Click here to show/hide solution
 1. Sätt in Windows Server 2003-CD:n i CD- eller DVD-enheten.
 2. Om Windows-CD:n visar Vad vill du göra-menyn klickar du på Avsluta.
 3. Stäng av datorn, vänta i tio sekunder och starta sedan datorn igen.
 4. Starta datorn från CD:n om du uppmanas att göra det.

  Obs! Du måste kunna starta datorn från Windows Server 2003-CD:n för att köra Installationsprogrammet för Windows. CD- eller DVD-enheten måste konfigureras för att göra detta. Om du vill veta hur du konfigurerar datorn för att starta från CD- eller DVD-enheten läser du dokumentationen som medföljer datorn eller kontaktar datortillverkaren.
 5. Tryck på Retur för att fortsätta installationsprocessen när installationsprogrammet startar.
 6. Tryck på RETUR för att välja alternativet Tryck ned RETUR om du vill installera Windows nu. Välj inte alternativet Återställningskonsolen.
 7. Acceptera licensavtalet genom att trycka på F8.

  Installationsprogrammet söker efter tidigare installationer av Windows.
  • Om installationsprogrammet inte hittar någon tidigare installation av Windows Server 2003 kanske det finns ett maskinvarufel.

   Maskinvarufel behandlas inte i den här artikeln. Kontakta en maskinvaruspecialist för ytterligare hjälp eller gör ett försök med Felsökaren för maskinvara. Om du vill ha mer information om Felsökaren för maskinvara läser du avsnittet "Använda felsökare" i hjälpen för Windows Server 2003.
  • Om installationsprogrammet hittar en tidigare installation av Windows Server 2003 kanske följande felmeddelande visas:
   Om någon av följande Windows Server 2003-installationer är skadad kan du försöka reparera den. Markera en installation med upp- och nedpilarna. Tryck ned R om du vill reparera den markerade installationen. Tryck på Esc om du vill fortsätta utan att reparera.
   Välj en lämplig installation av Windows Server 2003 och tryck sedan på R för att reparera den.
  • Följ instruktionerna för att reparera installationen.

   Obs!
   • Du kan behöva ändra startenhetsordningen i BIOS-inställningarna för att starta datorn från Windows Server 2003-CD:n. Kontakta datortillverkaren eller läs tillverkarens dokumentationen för ytterligare information.
   • Om du inte kan starta datorn från Windows Server 2003-CD:n kanske det är något fel på CD- eller DVD-enheten eller någon annan maskinvara.

    Maskinvarufel behandlas inte i den här artikeln. Kontakta en maskinvaruspecialist för ytterligare hjälp eller gör ett försök med Felsökaren för maskinvara. Om du vill ha mer information om Felsökaren för maskinvara läser du avsnittet "Använda felsökare" i hjälpen för Windows Server 2003.
   • När du har reparerat Windows Server 2003 kanske du ombeds att aktivera ditt exemplar av Windows Server 2003 på nytt.

Hitta en lösning med hjälp Microsoft Support-webbplatsen

Om du inte kan lösa problemet med hjälp av instruktionerna i den här artikeln kan du använda Microsoft Support-webbplatsen för att hitta en lösning på problemet. I följande lista beskrivs några av de tjänster som erbjuds på Microsoft Support-webbplatsen:
Egenskaper

Artikel-id: 325375 – senaste granskning 1 nov. 2012 – revision: 1

Feedback