Flytta en DHCP-databas från en dator med Windows NT Server 4.0, Windows 2000 eller Windows Server 2003 till en dator med Windows Server 2003

Sammanfattning

I den här artikeln beskrivs steg för steg hur du flyttar en DHCP-databas (Dynamic Host Configuration Protocol) från en dator med Microsoft Windows NT Server 4.0, Microsoft Windows 2000 eller Microsoft Windows Server 2003 till en dator med Windows Server 2003.

Obs! Du kan använda Microsoft Windows-verktyget för säkerhetskopiering (ntbackup.exe) för att säkerhetskopiera och återställa DHCP-databasen på en enskild server. Använd inte verktyget för att migrera eller flytta en DHCP-databas mellan två DHCP-servrar.

Överst på sidan

Exportera DHCP-databasen från en server med Windows NT Server 4.0 eller Windows 2000

 1. Så här stoppar du DHCP Server-tjänsten på servern:
  1. Logga in på käll-DHCP-servern med ett konto som tillhör den lokala gruppen Administratörer.
  2. Klicka på Start, klicka på Kör, skriv cmd i rutan Öppna och klicka sedan på OK.
  3. Skriv net stop dhcpserver vid kommandotolken och tryck på RETUR. Följande meddelande visas: "The Microsoft DHCP Server service is stopping. The Microsoft DHCP Server service was stopped successfully."
  4. Skriv exit och tryck på RETUR.
 2. Komprimera DHCP-databasen med hjälp av JetPack:
  1. Klicka på Start, klicka på Kör, skriv cmd i rutan Öppna och klicka sedan på OK.
  2. Skriv cd %systemroot%\system32\dhcp vid kommandotolken och tryck på RETUR.
  3. Skriv jetpack dhcp.mdb temp.mdb och tryck på RETUR.
  4. När databasen har komprimerats skriver du exit och trycker på RETUR.
 3. Exportera DHCP-databasen med hjälp av DHCP Export Import-verktyget (Dhcpexim.exe), som finns i Windows 2000 Resource Kit Supplement 1. Du kan även hämta Dhcpexim.exe på följande Microsoft-webbplats: Så här exporterar du databasen:
  1. Installera Dhcpexim.exe och starta det
  2. På skärmen Welcome to DHCP Export Import tool klickar du på Export configuration of the local service to a file och sedan på Ok.
  3. Skriv ett namn på den exporterade filen i rutan File name och klicka på Save. Skriv till exempel dhcpdatabase.txt.
  4. Klicka på alla scope du vill exportera, markera kryssrutan Disable the selected scopes on local machine before export och klicka på Export.
  5. Klicka på OK.
 4. Inaktivera DHCP Server-tjänsten på servern. Om DHCP Server-tjänsten inaktiveras startar den inte när databasen har överförts. Så här inaktiverar du DHCP Server-tjänsten:
  1. Klicka på Start, peka på Inställningar, klicka på Kontrollpanelen och dubbelklicka sedan på Tjänster.
  2. Gör följande i listan Tjänst: klicka på Microsoft DHCP Server, Start, Inaktiverad och OK.
  3. Om tjänsten har startat klickar du på Stoppa och sedan på Ja som bekräftelse på att du vill stoppa tjänsten.
  4. Stäng dialogrutan Tjänster genom att klicka på Stäng.
Viktigt! Dhcpexim.exe behövs för att databasen ska kunna flyttas från en server med Windows 2000 eller Windows NT 4.0 till en server med Windows Server 2003. Netsh-kommandon för DHCP är inte tillgängliga i Windows NT 4.0.

Obs! Om endast konfigurationen (inte databasen) krävs använder du följande kommando (i stället för Dhcpexim.exe) på Windows 2000-servern du vill exportera från. (Använd inte Dhcpexim.exe.)
netsh dhcp dump >C:\dhcp.txt
Här är C:\dhcp.txt namnet och sökvägen för exportfilen du vill använda.

Obs!

Exportalternativet finns inte i netsh-kommandot i Windows 2000 Server. Kommandona netsh dhcp server dump och netsh dhcp server import är inte kompatibla. Om du försöker importera data som skapas av netsh dhcp server dump > C:\dhcp.txt med hjälp av netsh DHCP server import > C:\dhcp.txt, visas följande felmeddelande på datorn med Windows Server 2003:
Begäran stöds inte.
Du kan migrera den exporterade konfigurationsfilen till den nya Windows Server 2003-servern med hjälp av följande kommando:
netsh exec c:\dhcp.txt
Dhcpexim.exe stöds inte i Windows Server 2003. Om en databas exporteras på en dator med Windows 2000 med hjälp av Dhcpexim.exe, och du försöker importera data till Windows Server 2003, avslutas Dhcpexim.exe med följande felmeddelande:
Ett fel uppstod. Ett försök att läsa in ett program med ogiltigt format gjordes.

Om detta inträffar gör du följande: exportera data från Windows 2000 med hjälp av dhcpexim och importera sedan data till Windows Server 2003-miljön med hjälp av netsh DHCP server import xyz.txt.

Överst på sidan

Exportera DHCP-databasen från en server med Microsoft Windows Server 2003

Så här flyttar du en DHCP-databas och DHCP-konfiguration från en server med Windows Server 2003 till en annan server med Windows Server 2003:
 1. Logga in på käll-DHCP-servern med ett konto som tillhör den lokala gruppen Administratörer.
 2. Klicka på Start, klicka på Kör, skriv cmd i rutan Öppna och klicka sedan på OK.
 3. Skriv netsh dhcp server export C:\dhcp.txt all och tryck på RETUR.

Obs! Du måste ha lokal administratörsbehörighet för att exportera data.

Överst på sidan

Installera DHCP-servertjänsten på servern med Microsoft Windows Server 2003

Så här installerar du DHCP Server-tjänsten på en dator med Windows Server 2003:
 1. Klicka på Start, Kontrollpanelen och dubbelklicka på Lägg till eller ta bort program.
 2. Klicka på Lägg till/ta bort Windows-komponenter.
 3. I guiden Windows-komponenter klickar du på Nätverkstjänster i rutan Komponenter. Klicka sedan på Information.
 4. Markera kryssrutan DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) om den inte redan är markerad, och klicka sedan på OK.
 5. Installera de markerade komponenterna genom att klicka på Nästa i guiden Windows-komponenter. Sätt in Windows Server 2003-CD:n i datorns CD- eller DVD-enhet om du uppmanas till det. DHCP-server- och verktygsfilerna kopieras till datorn.
 6. När installationen är klar klickar du på Slutför.
Överst på sidan

Importera DHCP-databasen

Obs! Det kan hända att meddelandet "åtkomst nekad" visas om du inte tillhör gruppen Ansvariga för säkerhetskopiering. Om meddelandet "Unable to determine the DHCP server version for server" visas kontrollerar du att DHCP Server-tjänsten körs på servern och att den inloggade användaren tillhör gruppen lokala administratörer.

Viktigt! Använd inte Dhcpexim.exe för att importera en DHCP-databas i Windows Server 2003. Om Windows 2003-målservern är en medlemsserver och du tänker höja upp den till domänkontrollant, föreslår vi dessutom att du migrerar DHCP-databasen innan du höjer upp den till domänkontrollant. Även om du kan migrera DHCP-databasen till en Windows 2003-domänkontrollant, blir migreringen till en medlemsserver enklare eftersom det finns ett lokalt administratörskonto.
 1. Logga in som en användare som uttryckligen är medlem av den lokala gruppen administratörer. Ett användarkonto i en grupp som är medlem av den lokala gruppen administratörer fungerar inte. Om det inte finns något lokalt administratörskonto för domänkontrollanten startar du om datorn i återställningsläget för katalogtjänster, och använder administratörskontot för att importera databasen enligt beskrivningen nedan.
 2. Kopiera den exporterade DHCP-databasfilen till den lokala hårddisken på datorn med Windows Server 2003.
 3. Kontrollera att DHCP-tjänsten har startat på datorn med Windows Server 2003.
 4. Klicka på Start, klicka på Kör, skriv cmd i rutan Öppna och klicka sedan på OK.
 5. Skriv netsh dhcp server import c:\dhcpdatabase.txt all vid kommandotolken och tryck på RETUR. Här är c:\dhcpdatabase.txt den fullständiga sökvägen och filnamnet för databasfilen du har kopierat till servern.

  Obs! När du försöker exportera en DHCP-databas från en Windows 2000-domänkontrollant till en Windows Server 2003-medlemsserver kan det hända att följande felmeddelande visas:
  Error initializing and reading the service configuration - Access Denied
  Obs! Du måste ha lokal administratörsbehörighet för att importera data.
 6. Lös problemet genom att lägga till Windows Server 2003 DHCP-serverdatorn i DHCP Admins-gruppen på företagsnivå.
 7. Om felmeddelandet "åtkomst nekad" visas när du har lagt till Windows Server 2003 DCHP-serverdatorn i DHCP Admins-gruppen på företagsnivån som nämns i steg 4, kontrollerar du att användarkontot som används för importen tillhör gruppen lokala administratörer. Om så inte är fallet lägger du till kontot till gruppen eller loggar in som lokal administratör för att slutföra importen.

  Obs! Om kommandot DHCP IMPORT eller EXPORT inte fungerar för användare som inte uttryckligen är medlemmar av den lokala gruppen administratörer, måste du installera följande snabbkorrigering på datorn med Windows Server 2003:

  833167 Det finns ett VSS-uppdateringspaket (Volume Shadow Copy Service) för Windows Server 2003 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
 8. När ett meddelande om att kommandot har utförts visas avslutar du kommandotolken.
Överst på sidan

Auktorisera DHCP-servern

 1. Klicka på Start, peka på Alla program, peka på Administrationsverktyg och klicka sedan på DHCP.

  Obs! Du måste vara inloggad på servern med ett konto som är medlem av gruppen Administratörer. I en Active Directory-domän måste du vara inloggad på servern med ett konto som är medlem av gruppen Administratörer på företagsnätverket.
 2. Expandera den nya DHCP-servern i DHCP-snapinmodulens konsolträd. Om det finns en röd pil längst ned till höger på serverobjektet har servern ännu inte auktoriserats.
 3. Högerklicka på serverobjektet och klicka sedan på Auktorisera.
 4. Vänta en stund, högerklicka på servern igen och klicka på Uppdatera. En grön pil anger att DHCP-servern har auktoriserats.
Överst på sidan

Referenser

Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:

323416 Installera och konfigurera en DHCP-server i en arbetsgrupp i Windows Server 2003 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
130642 Flytta en DHCP-databas mellan två servrar i Windows NT 4.0 och Windows 2000 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
890480 Felmeddelandet "Åtkomst nekad" visas när kommandot "netsh dhcp server import" används för att importera en DHCP-databas från en dator med Windows NT Server 4.0 till en dator med Windows Server 2003 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Överst på sidan
Egenskaper

Artikel-id: 325473 – senaste granskning 19 jan. 2008 – revision: 1

Feedback