Office XP Service Pack 2 (SP2)

Sammanfattning

Microsoft Office XP Service Pack 2 (SP2) innehåller de senaste uppdateringarna för Office XP, och ger betydande förbättringar av säkerhet, stabilitet och prestanda. Vissa korrigeringar i Office XP SP2 har tidigare getts ut som separata uppdateringar. I den här Service Pack-versionen samlas uppdateringarna till ett integrerat paket tillsammans med ett antal andra förändringar som ger Office XP-program bättre tillförlitlighet och prestanda.

I artikeln beskrivs hur du hämtar och installerar Office XP SP2.

Mer Information

Hämta och installera Office XP SP2

Viktigt! Innan du installerar Office XP SP2-klientuppdateringen måste du installera Office XP Service Pack 1 (SP1).
Om du vill veta mer om hur du installerar Office XP SP-1 klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

307843 Beskrivning av Office XP Service Pack 1 (SP-1)

Obs! Du behöver inte installera Office XP SP1 innan du installerar administratörsuppdateringen Office XP SP2.

Klientuppdatering

Om du har installerat Office XP från en CD har du följande två möjligheter:
 • Använd webbplatsen Office Product Updates för att automatiskt installera alla de senaste uppdateringarna, inklusive Service Pack 2.
 • Installera endast Service Pack 2 med nedanstående åtgärder.
I båda fallen måste du ha Office XP-CD:n tillgänglig under installationen.

Office Product Updates

Om du vill att nödvändiga uppdateringar ska identifieras automatiskt besöker du Microsoft-webbplatsen Office Product Updates: När identifieringen har slutförts visas en lista över rekommenderade uppdateringar som du kan godkänna. Slutför processen genom att klicka på Starta installationen.

Installera endast Service Pack 2

Så här hämtar och installerar du endast SP2-klientuppdateringen:
 1. Besök följande Microsoft-webbplats:
 2. Klicka på Spara så att filen Oxpsp2.exe sparas i den valda mappen.
 3. Dubbelklicka på Oxpsp2.exe i Utforskaren.
 4. Klicka på Ja om du tillfrågas om du vill installera uppdateringen.
 5. Klicka på Ja om du accepterar licensavtalet.
 6. Sätt in Office XP-CD:n när du uppmanas till det, och klicka sedan på OK.
 7. När ett meddelande visar att installationen är klar klickar du på OK.
Obs! När du har installerat Office XP SP2 kan du inte ta bort uppdateringen igen. Om du vill återgå till en installation som den var före installationen av SP2, måste du ta bort Office XP helt och sedan installera det igen från original-CD:n.

Administratörsuppdatering

Om du har installerat någon av produkterna som nämns i början av den här artikeln från en serverplats, måste serveradministratören uppdatera serverplatsen med den offentliga administratörsuppdateringen och distribuera denna till din dator.

Om du själv är serveradministratör hämtar du administratörsuppdateringen. Gör så här:
 1. Besök följande Microsoft-webbplats:
 2. Hämta filen till skrivbordet.
 3. Dubbelklicka på Oxpsp2a.exe i Utforskaren.
 4. Klicka på Ja om du accepterar licensavtalet.
 5. Skriv C:\Oxpsp2a i rutan Ange den plats där du vill att de extraherade filerna ska placeras, och klicka på OK.
 6. Klicka på Ja när du tillfrågas om du vill skapa mappen.
 7. Om du vet hur du ska uppdatera administratörsinstallationen klickar du på Start och sedan på Kör. Skriv följande kommando i rutan Öppna:

  msiexec /a admin-sökväg\MSI-fil /p C:\Oxpsp2a\MSP-fil SHORTFILENAMES=1

  där admin-sökväg är sökvägen till administratörsinstallationspunkten för Office XP (till exempel C:\OfficeXP),

  och där MSI-fil är MSI-databaspaketet för Office XP-produkten (till exempel ProPlus.msi), och

  där MSP-fil är namnet på den offentliga uppdateringen av administratörsinstallationen.

  Obs! Du kan tillfoga /qb+ till kommandoraden, så att dialogrutorna för administratörsinstallationen av Office XP och Licensavtal (EULA) inte visas.
 8. Distribuera uppdateringen till klientarbetsstationerna genom att klicka på Start och sedan på Kör. Skriv följande kommando i rutan Öppna:

  msiexec /i admin-sökväg\MSI-fil REINSTALL=funktionslista REINSTALLMODE=vomus

  där admin-sökväg är sökvägen till administratörsinstallationspunkten för Office XP (till exempel C:\OfficeXP),

  MSI-fil MSI-databaspaketet för Office XP-produkten (till exempel ProPlus.msi)

  där funktionslista är en lista med funktionsnamn (skiftlägeskänsliga) som måste installeras om för uppdateringen. Om du vill installera samtliga funktioner kan du använda REINSTALL=ALL.
AdministratörsinstallationOm du vill veta mer om hur du uppdaterar en administratörsinstallation och distribuerar den till klientdatorer, klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

301348 Installera en offentlig uppdatering i administratörsinstallationer av Office XP (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Den här artikeln innehåller standardinstruktioner för installation av en offentlig administratörsuppdatering.

Du kan också läsa följande artikel i Microsoft Office XP Resource Kit:

Kända problem vid installation av Service Pack 2

Setup.ini-versionen uppdateras inte i administratörsinstallationer

Filen Setup.ini, som finns i mappen Files\Setup i en administratörsinstallation, innehåller avsnittet [Product] med produktversionsinformation. Den här versionsinformationen uppdateras inte när SP2 installeras i administratörsinstallationen. Detta skiljer sig från tidigare Office-versioner.

Starta om datorn under installationen

Under följande förutsättningar kan installationen av Office XP SP2 kräva att datorn startas om:
 • Du använder Microsoft Windows 2000 och har inte den senaste versionen av Windows Installer. Uppgradera till Windows Installer 2.0, så startar datorn inte om. Mer information finns på följande Microsoft-webbplats:
 • Office-genvägar är aktiva. För att datorn inte ska starta om stänger du Office-genvägar innan du installerar uppdateringen.
 • SharePoint Team Services från Microsoft är installerat. För att datorn inte ska starta om stänger du SharePoint Team Services innan du installerar uppdateringen.

Office SP2 kan kräva tillgång till Office-CD:n eller platsen för nätverksinstallationen

För att Office-installationen säkert ska vara oskadad kan Installationsguiden behöva tillgång till Office-CD:n eller platsen för nätverksinstallationen under installationsprocessen.

Access 2002-index ändras efter utvidgning till SQL efter installation av SP2

Om Access-guidefilerna inte uppgraderas på rätt sätt vid uppgraderingen till Office XP Service Pack 2, utvidgas fallande index i Access 2002 som har utvidgats till SQL Server fortfarande som stigande index.

Office XP Multilingual User Interface Pack

För att få tillgång till alla Office XP SP2-funktioner när du använder Office XP Multilingual User Interface Pack måste du installera samtliga följande uppdateringar:
Obs! Office XP Service Pack 2 (SP2) för Office XP Multilingual User Interface Pack gavs ut den 4 september 2002. Om du vill veta mer om hur du tar reda på vilken version av Office XP Multilingual User Interface Pack som är installerad, klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

329838 Ta reda på vilken version av Office XP Multilingual User Interface Pack som är installerad (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Så här avgör du om Service Pack 2 är installerat

Office XP SP2 innehåller uppdaterade versioner av följande filer:
Acwzlib.mde        Acwzmain.mde      Acwztool.mde Bjablr32.dll       Blnmgr.dll       Blnmgrps.dll Cfgwiz.exe        Contab32.dll      Emablt32.dll Emsabp32.dll       Emsmdb32.dll      Emsui32.dll Envelope.dll       Eurotool.xla      Excel.exe Exsec32.dll        Fp5amsft.dll      Fp5areg.dll Fp5autl.dll        Fp5avnb.dll      Fp5awec.dll Fp5awel.dll        Fpcutl.dll       Fpeditax.dll Fpmmc.dll         Frontpg.exe      Graph.exe Intldate.dll       Lfbmp12n.dll      Lfcmp12n.dll Lfeps12n.dll       Lffax12n.dll      Lfgif12n.dll Lfmsp12n.dll       Lfpcd12n.dll      Lfpcx12n.dll Lfpng12n.dll       Lfras12n.dll      Lftga12n.dll Lftif12n.dll       Lfwmf12n.dll      Ltdis12n.dll Ltfil12n.dll       Ltimg12n.dll      Ltkrn12n.dll Lttwn12n.dll       Mcdlc.exe       Mcps.dll Mofl.dll         Morph9.dll       Msaccess.exe Msaexp30.dll       Mscal.ocx       Mscdm.dll Mscomctl.ocx       Msdaipp.dll      Msdmeng.dll Msdmine.dll        Msdmine.rll      Msmapi32.dll Msmdcb80.dll       Msmdgd80.dll      Msmdun80.dll Mso.dll          Msoeuro.dll      Msolap80.dll Msolap80.rll       Msolui80.dll      Msowc.dll Msppt.olb         Mspst32.dll      Mspub.exe Mssp3en.lex        Mssp3ena.lex      Mssp3fr.dll Msspell3.dll       Msth3fr.dll      Mstordb.exe Mstore.exe        Mstores.dll      Olappt.fae Olapuir.rll        Olkfstub.dll      Outex.dll Outlcm.dll        Outlctl.dll      Outllib.dll Outllibr.dll       Outlmime.dll      Outlook.exe Outlph.dll        Owc10.dll       Owsclt.dll Powerpnt.exe       Pstprx32.dll      Ptxt9.dll Pub6intl.dll       Pubconv.dll      Recall.dll Rm.dll          Rtfhtml.dll      Setlang.exe Setup.exe         Snapview.ocx      Soa.dll Vtidb.exe         Winword.exe 
Du kan ta reda på om SP2 är installerat genom att starta valfritt Office XP-program och sedan klicka på Om Microsoft programHjälp-menyn. Produktversionen är (SP2) om SP2 är installerat.

Följande tabell innehåller versionsnummer för Office-produkter som visas i dialogrutan Om Microsoft program.
Office-program     Filnamn   SP2-version ---------------------------------------------------- Microsoft Access    Msaccess.exe  10.4302.4219 Microsoft Excel    Excel.exe   10.4302.4219 Microsoft FrontPage  Frontpg.exe  10.4128.4219 Microsoft Outlook   Outlook.exe  10.4219.4219 Microsoft PowerPoint  Powerpnt.exe  10.4205.4219 Microsoft Word     Winword.exe  10.4219.4219 
Eftersom dialogrutan Hjälp om ibland felaktigt identifieras som Office XP SP2 rekommenderar Microsoft att du kontrollerar filegenskaperna för den körbara programfilen.
Office-program     Filnamn   SP2-version ---------------------------------------------------- Microsoft Access    Msaccess.exe  10.0.4302.0 Microsoft Excel    Excel.exe   10.0.4302.0 Microsoft FrontPage  Frontpg.exe  10.0.4128.0 Microsoft Outlook   Outlook.exe  10.0.4024.0 Microsoft PowerPoint  Powerpnt.exe  10.0.4205.0 Microsoft Word     Winword.exe  10.0.4219.0 
Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

291331 Kontrollera Office XP-versionen

Problem som korrigeras genom SP2

I Office XP SP2 korrigeras problemen som beskrivs i följande Microsoft-säkerhetsbulletiner:
Microsoft-säkerhetsbulletinen MS02-031: Kumulativa korrigeringsfiler för Excel och Word för Windows
http://www.microsoft.com/technet/security/bulletin/MS02-031.mspx
Microsoft-säkerhetsbulletinen MS02-021: Fel i e-postredigerare medför att skript körs när ett meddelande besvaras eller vidarebefordras
http://www.microsoft.com/technet/security/bulletin/MS02-021.mspx
Microsoft-säkerhetsbulletinen MS02-044: Osäkra funktioner i Office Web Components
http://www.microsoft.com/technet/security/bulletin/MS02-044.mspx
Den här Service Pack-versionen innehåller alla tidigare utgivna uppdateringar för Office XP:
324110 Översikt över uppdatering för Office XP Clip Organizer: 19 juni 2002 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
323548 Beskrivning av uppdatering för Excel 2002: 19 juni 2002 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
323547 Beskrivning av Uppdatering för Word 2002: 19 juni 2002 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
320664 Översikt över uppdatering av stavningskontroll för Office XP: 25 april 2002 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
320441 Beskrivning av Uppdatering för Word 2002: 19 juni 2002 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Office XP SP2 kan installeras även om en eller flera av de offentligt tillgängliga uppdateringarna som nämns i början av den här artikeln redan är installerade på datorn.

I Office XP SP2 ingår också förbättringar av stabiliteten som gjorts utifrån Microsoft-felrapporter från Office XP-användare. Mer information finns på följande Microsoft-webbplats: Genom Office XP SP2 åtgärdas problemen som beskrivs i följande artiklar i Microsoft Knowledge Base.

Microsoft Access
325670 Lista med problem som korrigeras i Access 2002 i Office XP Service Pack 2 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Microsoft Excel
325668 Problem i Excel 2002 som korrigeras i Office XP Service Pack 2 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
SharePoint Team Services från Microsoft
323549 Lista med problem som korrigeras med Office XP Service Pack 2 för SharePoint Team Services (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Microsoft Outlook
325675 Beskrivning av Microsoft Office XP Service Pack 2 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Microsoft Office
327635 Blockera länkade HTTP-bilder i Office XP-dokument (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
325735 Lista med problem i stavnings- och grammatikkontrollen i Office XP som korrigeras med Office XP Service Pack 2 (SP2) (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
312838 Bilder i dokument som har skapats i en tidigare version av Office vänds på sidan i Office XP och Office 2003 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
317405 Implementera egenskapen Application.AutomationSecurity i Office XP (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
312086 Symbolen för registrerat varumärke kan inte hanteras av indexeringstjänsten för Office (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
316618 Objekt visas inte på rätt sätt vid användning av förstoringsprogram från andra tillverkare (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Microsoft PowerPoint
325731 Lista med problem som korrigeras i PowerPoint 2002 med Office XP Service Pack 2 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Microsoft Publisher
325733 Lista med problem som korrigeras i Publisher 2002 i Office XP Service Pack 2 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Microsoft Word
325667 Lista med problem som korrigeras i Word 2002 i Office XP Service Pack 2 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Dessutom har följande problem korrigerats:

FrontPage

FP2002: Taggen (SPAN LANG=" ") används inte med tangentbord som är inställt på marathi

Om du använder FrontPage, ställer in tangentbordet på marathi, skriver texten vcm och visar HTML, finns taggen (SPAN LANG=" ") kanske inte med.

Office

OFFXP: Sekretesspolicyn i Microsoft Office har inte rätt ordalydelse på tyska

För närvarande står det följande i sekretesspolicyn: "Du kan när som helst ange att uppgifter om dig inte får användas eller överföras för marknadsföring." I stället ska det stå: "Du kan när som helst ange att dina registreringsuppgifter inte får användas eller överföras för marknadsföring."

OFFXP: Term ROC används i MDAC-hjälpfilen i kinesiska utgåvor av Office XP

I MDAC-hjälpfilen (.chm) som ingår i de traditionella och förenklade kinesiska versionerna av Office XP används termen ROC.

OFFXP: Det går inte att ange ukrainska som standardspråk i Office XP

Om du använder den amerikanska eller ukrainska versionen av Office XP kan du inte ange ukrainska som standardspråk.
Egenskaper

Artikel-id: 325671 – senaste granskning 16 juni 2009 – revision: 1

Feedback