Lista över problem som korrigeras genom Service Pack-versioner för Internet Explorer 6

Sammanfattning

Den här artikeln innehåller en lista över artiklar i Microsoft Knowledge Base om problem som korrigeras i Internet Explorer 6 Service Pack 1 (SP1).

Om du vill veta mer om hur du skaffar den senaste Service Pack-versionen för Internet Explorer 6 klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

328548 Skaffa den senaste Service Pack-versionen för Internet Explorer 6

Mer Information

194242KORRIGERING: window.open orsakar fördröjning i NewWindow-händelse
218933Anpassad användaragentsträng skickas inte av IEAK-guide för automatisk versionssynkronisering
271562HTML-meddelanden med bilder skrivs inte ut på rätt sätt efter installation av Internet Explorer 5.5 SP1 eller 6.0
281679Det går inte att öppna ett nytt fönster i Internet Explorer, eller så händer ingenting vid klickning på en länk
286043MS01-051: Korrigeringsfil för säkerhetsproblem vid Telnet-loggning
294291Begränsningen "Öppna i nytt fönster" fungerar inte i rutan Tidigare i helskärmsläge
300829Det går inte att redigera innehåll i ramar eller Iframes med DHTML
303750Fel filnamn i dialogrutorna Öppna eller Spara
307978KORRIGERING: MFC-kontroller i överlappade IFRAMEs får onödiga WM_PAINT-meddelanden
308005Kommandot Sök (på den här sidan) fungerar inte med ISO 8859-teckenuppsättningen
308414MS01-051: Korrigeringsfil för säkerhetsproblem med kodning av HTTP-begäran
309170Minnesläcka vid dynamisk borttagning av funktioner
309178Funktionen för automatisk uppringning avbryts när Internet Explorer avslutas
309456Åtkomstfel på HTML-sida med tabell vid rullning i litet fönster
310388Data för POST-begäran hämtas inte helt i anpassat MIME-visningsprogram
310676Internet Explorer anger inte en cookie för domäner med två bokstäver
311730Data skickas inte på rätt sätt med XMLHTTP när flera asynkrona POST-meddelanden skickas
312124Problem med WebBrowser-kontrollen i Internet Explorer 6 under navigering
312176Omfattande NTLM-autentiseringstrafik mellan Internet Explorer och proxyservern
312223DHTML-klasskod i Internet Explorer 6 kan orsaka åtkomstfel i mshtml!CTreeNode::GetFancyFormat
312461MS01-055: Cookie-data i Internet Explorer kan visas eller ändras genom skript
312496Internet Explorer kan förlora de första 2 048 byte data som skickas tillbaka från en webbserver där HTTP-komprimering används
312536Andra filer än URL-filer tas bort från mappen Favoriter
312542HTML-formulär som skickas med Outlook visar inte resultat
312590OLEXP: Åtkomstfel i Outlook Express vid klickning på Avbryt under val av meddelandearkiv
313463Åtkomstfel vid visning av inbäddade HTML-meddelanden i Förhandsgranskning i Outlook
313675MS01-058: Korrigeringsfil för filsäkerhetsproblem i Internet Explorer 5.5 och Internet Explorer 6
314209Det går inte att komma åt det överordnade objektets platsobjekt från ett underordnat fönster
314312Långsam textinmatning med japansk IME (Input Method Editor)
315466Åtkomstfel i Wininet.dll när ett program anropar InternetSetOption
315699Internet Explorer återger felaktigt eurotecknet som &#8364 i stället för 0x80
315712Meddelanden om åtkomstfel vid navigering i HTA- eller XML-dokument
315713Cookies går förlorade när metoden FILE:// URL används i Window.Open
316059MS02-005: 11 februari 2002. Kumulativ korrigeringsfil för Internet Explorer
316116Grupprinciper för Internet Explorer 6 kan inte hanteras på en dator med Windows 2000
316593DocumentComplete kan inte utlösas när ett nytt webbläsarfönster öppnas
317244MS02-008: XMLHTTP-kontroll i MSXML 4.0 kan ge åtkomst till lokala filer
317726MS02-005: Korrigeringsfil för säkerhetsproblemet i skriptfunktionen GetObject()
317727MS02-005: Korrigeringsfil för säkerhetsproblem på grund av programanrop via fält av innehållstyp
317729MS02-005: Korrigeringsfil för ny variant av säkerhetsproblemet "Frame Domain Verification"
317731MS02-005: Korrigeringsfil för säkerhetsproblem vid buffertöverskridning i HTML-direktiv
317742MS02-005: Korrigeringsfil för säkerhetsproblem vid körning av skript
317745MS02-005: Korrigeringsfil för säkerhetsproblem på grund av falsk identitet i dialogruta Filhämtning
318089MS02-009: Felaktig VBScript-hantering i Internet Explorer kan ge läsåtkomst till lokala filer
318203MS02-008: XMLHTTP-kontroll i MSXML 3.0 kan ge åtkomst till lokala filer
318382Metoden document.open Method med ersättning fungerar inte i ramgrupp
318426KORRIGERING: Säkerhetskorrigering (Q316059) medför att Internet Explorer kraschar vid anrop till execScript
318666Underhållsprinciper för Internet Explorer orsakar åtkomstfel i Winlogon
319032Felmeddelande vid klickning på "Spara mål som" för en länk
319182MS02-015: 28 mars 2002. Kumulativ korrigeringsfil för Internet Explorer
319235MS02-015: Uppdatering för säkerhetsproblem vid körning av lokal fil i Internet Explorer
319236MS02-015: Uppdatering för säkerhetsproblem vid skriptkörning i Internet Explorer
319303Uppdatering av navigeringsljud i Internet Explorer
319554Hjälp- och supportcenter visar inte information om fjärrdatorer
319792Navigering bakåt vid POST medför ny POST i Internet Explorer 6
320882Internet Explorer visar bara en del av en EMF-bild
321156FtpPutFile anger att operationen har lyckats trots att den har misslyckats i Internet Explorer
321232MS02-023: 15 maj 2002. Kumulativ korrigeringsfil för Internet Explorer
321268Fönsterstorlek på webbsida beräknas felaktigt i Internet Explorer
321276Server.CreateObject() för WSC-komponent i ASP-sidor fungerar inte i Windows XP
321530Outlook Express avslutas oväntat vid mottagande av ett meddelande med ett visst MIME-huvud
321532KORRIGERING: Blandad säkerhetsvarning visas när POST-metoden används för att överföra en PDF-fil via HTTPS
321598Inställningar för säkerhetszon tillämpas inte i Internet Explorer 6
321722Innehåll med "Content-Encoding: gzip" cachelagras alltid trots användning av "Cache-Control: no-cache"
322822NTLM-autentisering fungerar inte om Internet Explorer är konfigurerat för HTTP 1.1 via proxyanslutningar
322918Det går inte att öppna en PDF-fil med protokollet File:// om adressen innehåller tecknet "#"
322921MS02-023: Korrigeringsfil för CSS-säkerhetsproblem i lokal HTML-resurs
322923MS02-023: Korrigeringsfil för säkerhetsproblem som orsakas av falska zoner genom webbsidor med fel format
322924MS02-023: Korrigeringsfil för säkerhetsproblem vid lokalt utlämnande av information genom HTML-element
322926MS02-023: Korrigeringsfil för säkerhetsproblem vid skript i cookies som läser cookies
322927MS02-023: Korrigeringsfil för säkerhetsproblem vid varianter av innehållsdispositionen
322928MS02-023: Korrigeringsfil för inaktivering av ramar i zonen Ej tillförlitliga platser
323308Internet Explorer-filhämtning via SSL fungerar inte med cache-kontrollhuvuden
323395Principerna NoHelpMenu och NoViewSource i Internet Explorer fungerar inte med Internet Explorer 6
323686Hundraprocentig processoranvändning vid användning av DHTML för att lägga till celler i en tabell
323759MS02-047: 22 augusti 2002. Kumulativ korrigeringsfil för Internet Explorer
324029Flera säkerhetsvarningar om omdirigering till en ej tillförlitlig plats
324404Snabbmenyer syns i hjälpen för Internet Explorer när snabbmenyer har stängts av
325662NTLM-autentisering via en SSL-anslutning fungerar inte i Internet Explorer 6
326853Icke-URL-filer tas bort från mappen Favoriter
327258KORRIGERING: Hebreisk text i dialogruta med bekräftelse eller i meddelanderuta visas felaktigt i Internet Explorer 6
327315Returvärdet för ShowModalDialog är alltid UNDEFINED för Om: -protokollet i Internet Explorer 6.0
327496Windows XP RSoP visar korrekt käll-GPO för principinställningar för Internet Explorer
327543Internet Explorer avslutas vid körning av AccEvent32.exe
327708Det går inte att ange antalet kopior i en skrivarmall
327716Cachelagringsproblem med komprimerade sidor i en ramgrupp
327980Guiden Ny anslutning anger inte inställningen "Ring alltid upp min standardanslutning"
328676MS02-058: OLEXP: Oskyddad buffert i S/MIME-tolkning i Outlook Express kan skada datorn
329130Felmeddelandet Source Code is Not Available visas vid felsökning av en INC-fil med Visual InterDev 6.0
329160Klassificering av innehåll visar varning för skript-URL
330338Klientcertifikat efterfrågas igen i Internet Explorer 6 Service Pack 1
Egenskaper

Artikel-id: 326489 – senaste granskning 15 feb. 2008 – revision: 1

Feedback