Krav på hårddiskutrymme för Windows XP Service Pack 1

INLEDNING

I den här artikeln anges hur mycket hårddiskutrymme som krävs för installation av Microsoft Windows XP Service Pack 1 (SP1) på en dator med Microsoft Windows XP Home Edition, Windows XP Professional eller Windows XP 64-bitarsversion. Arbetsutrymmet som anges i följande tabell krävs för filer som endast används under installationen. Detta är ett tillfälligt behov som inte bidrar till de totala utrymmeskraven. Utrymmet som krävs för filerna för borttagning av SP1 används för att lagra filer och inställningar som ändras under installation av Service Pack-versionen. Du kan säkerhetskopiera de här systemfilerna automatiskt under installationen. Filerna behövs om du vill ta bort Service Pack-versionen senare.

Mer Information

I följande tabell anges kraven på hårddiskutrymme för installation av Microsoft Windows XP SP1.

Utrymme som krävs för
Utrymme som krävs för installation av att installera SP1 från
SP1 från en delad distributions- Service Pack-CD:n eller
mapp i ett nätverk Windows XP SP1-webbplatsen
------------------------------------------------------------------------------
Service Pack 145 megabyte (MB) 145 MB (för Service
endast för Service Pack Pack) + 283 MB (för Service
Pack-filerna i mappen
%Windir%\Servicepackfiles
)

Delsumma 145 MB 428 MB

Arbetsutrymme 56 MB 56 MB

Filer för 233 MB 233 MB
borttagning av SP1

Summa 378 MB 661 MB
434 MB som mest under 717 MB som mest under
installationen installationen

Du måste också ha 30 MB ledigt utrymme på den första primära systempartitionen för installationen. Den första primära systempartitionen är diskvolymen med de maskinvaruspecifika filerna du måste ha för att starta Windows. Den innehåller till exempel filerna Ntldr, Boot.ini och Ntdetect.com.

Om du vill veta mer om hur du skaffar Windows XP SP1 klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

322389 Skaffa den senaste Service Pack-versionen för Windows XP

Egenskaper

Artikel-id: 326583 – senaste granskning 28 feb. 2008 – revision: 1

Feedback