Beskrivning av Office 2000 Service Pack 3 (SP3)

Sammanfattning

Microsoft Office 2000 Service Pack 3 (SP3) innehåller de senaste uppdateringarna för Microsoft Office 2000 och ger betydande förbättringar av säkerhet, stabilitet och prestanda. Vissa korrigeringar i Office 2000 SP3 har tidigare getts ut som separata uppdateringar. I den här Service Pack-versionen samlas uppdateringarna till ett integrerat paket tillsammans med ett antal andra ändringar som ger Office 2000-program bättre tillförlitlighet och prestanda.

I artikeln beskrivs hämtning och installation av Office 2000 SP3.

Mer Information

Hämta och installera Office 2000 SP3

Viktigt! Innan du installerar klient- eller administratörsuppdateringen Microsoft Office 2000 SP3 måste du installera Microsoft Office 2000 Service Release 1a (SR-1a). Om du vill veta mer om hur du installerar Office 2000 SR-1a klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

245025 Hämta och installera uppdateringen Office 2000 SR-1/SR-1a

Klientuppdatering

Om du har installerat Office 2000 från en cd har du följande två möjligheter:
 • Använd webbplatsen Office Produktuppdateringar för att automatiskt installera alla de senaste uppdateringarna, inklusive Office 2000 SP3.
 • Installera endast klientuppdateringen Office 2000 SP3 enligt instruktionerna i "Klientuppdateringen Office 2000 SP-3" i den här artikeln.
I båda fallen måste du ha Office 2000-CD:n tillgänglig under installationsprocessen.

Webbplatsen Office Product Updates

Om du vill att nödvändiga uppdateringar ska identifieras automatiskt besöker du Microsoft-webbplatsen Office Product Updates: Efter identifieringen visas en lista med rekommenderade uppdateringar som du kan godkänna. Klicka på Starta installation för att slutföra processen.

Klientuppdateringen Office 2000 SP3

Gör så här för att endast hämta och installera klientuppdateringen Office 2000 SP3:
 1. Gå till följande Microsoft-webbplats:
 2. Klicka på Spara så att filen O2ksp3.exe sparas i den valda mappen.
 3. Dubbelklicka på o2ksp3.exe i Utforskaren.
 4. Klicka på Ja om du tillfrågas om du vill installera uppdateringen.
 5. Klicka på Ja om du accepterar licensavtalet.
 6. Sätt in Office 2000-CD:n när du uppmanas till det, och klicka sedan på OK.
 7. När ett meddelande visar att installationen är klar klickar du på OK.
Obs! När du har installerat Office 2000 SP3 kan du inte ta bort uppdateringen igen. Om du vill återgå till en installation som den var före installationen av Office 2000 SP3, måste du ta bort Office 2000 helt och sedan installera det igen från original-CD:n.

Administratörsuppdateringen Office 2000 SP3

Om du har installerat någon av produkterna som nämns i början av den här artikeln från en serverplats, måste serveradministratören uppdatera serverplatsen med den offentliga administratörsuppdateringen och distribuera denna till din dator.

Om du själv är serveradministratör hämtar du administratörsuppdateringen så här:
 1. Gå till följande Microsoft-webbplats:
 2. Hämta filen till skrivbordet.
 3. Dubbelklicka på filen o2ksp3a.exe i Utforskaren.
 4. Klicka på Ja om du accepterar licensavtalet.
 5. Skriv C:\O2ksp3a i rutan Ange den plats där du vill att de extraherade filerna ska placeras, och klicka på OK.
 6. Klicka på Ja när du tillfrågas om du vill skapa mappen.
 7. Klicka på Start och sedan på Kör. Skriv följande kommando i rutan Öppna
  msiexec /a sökväg\MSI-fil /p C:\O2ksp3a\MSP-fil SHORTFILENAMES=1
  där sökväg är sökvägen till den administrativa installationspunkten för Office 2000 (till exempel C:\Office2000),

  och där MSI-fil är MSI-databaspaketet för Office 2000-produkten (till exempel Data1.msi), och

  där MSP-fil är namnet på den offentliga uppdateringen av administratörsinstallationen.

  Obs! Om du inte vill att dialogrutorna Administratörsinstallation av Office 2000och Licensavtal (EULA) ska visas lägger du till /qb+ på kommandoraden.
 8. Distribuera uppdateringen till klientarbetsstationerna genom att klicka på Start och sedan på Kör. Skriv följande kommando i rutan Öppna
  msiexec /i sökväg\MSI-fil REINSTALL=All REINSTALLMODE=vomus
  där sökväg är sökvägen till den administrativa installationspunkten för Office 2000 (till exempel C:\Office2000), och

  där MSI-fil är MSI-databaspaketet för Office 2000-produkten (till exempel Data1.msi).
Om du vill veta mer om hur du uppdaterar en administratörsinstallation och distribuerar den till klientdatorer, klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

304165 Hämta och installera en uppdatering för en administratörsinstallation av Office 2000 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)


Den här artikeln innehåller standardinstruktioner för installation av en offentlig administratörsuppdatering.

Du kan också läsa följande artikel i Microsoft Office 2000 Resource Kit:

http://office.microsoft.com/sv-se/assistance/HA011524761033.aspx

Anmärkningar om Office 2000 SP3

Både klient- och administratörsversionerna av Office 2000 SP3 innehåller en uppgradering av programkörningsfilen för Access.

Obs! Programkörningsfilen för Access ingår inte i Office 2000. Komponenten finns endast tillgänglig i Office Developer Tools. Om du inte har installerat Access-körningsfunktionen från Office Developer Tools är (klient)filen ARTSP3.msp och (administratörs)filen ARTSP3ff.msp inte tillämpliga. Om du har installerat hela Microsoft Access 2000 uppdateras det med (klient)filen MainSP3.msp eller (administratörs)filen MainSP3ff.msp. Om du vill veta mer om hur du uppgraderar Access-installationer klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

287484 OFF2000: Administratörsuppdatering för Access 2000- och SQL Server 2000-beredskap

I alla språkversioner av administratörspaketet ingår följande uppdateringar:
 • Mainsp3ff.msp: En fullständig administratörsuppdatering av huvudkomponenterna för Office 2000
 • Cd2sp3ff.msp: En fullständig administratörsuppdatering av CD-ROM 2-komponenterna för Microsoft Office 2000 Professional, Microsoft Office 2000 Premium och Microsoft Office 2000 Small Business.
 • Outlctlx.exe: En klientuppdatering för installation av vykontrollen i Microsoft Outlook.
I de engelska, franska, tyska och japanska versionerna av administratörsuppdateringen ingår följande uppdatering:
 • Artsp3ff.msp: En fullständig klientuppdatering för Microsoft Access 2000-körtidsfiler.

Kända problem vid installation av Office 2000 SP3

Starta om datorn under installationen

I följande fall måste du kanske starta om datorn efter installation av Office 2000 SP3:
 • Du använder Microsoft Windows 2000 och har inte den senaste versionen av Windows Installer. Uppgradera till Windows Installer 2.0, så startar datorn inte om. Mer information finns på följande Microsoft-webbplats:
 • Office-genvägar är aktiva. För att datorn inte ska starta om stänger du Office-genvägar innan du installerar uppdateringen.
 • SharePoint Team Services från Microsoft är installerat. För att datorn inte ska starta om stänger du SharePoint Team Services innan du installerar uppdateringen.

Office 2000 SP3 kan kräva tillgång till Office-CD:n eller platsen för nätverksinstallationen

För att Office-installationen säkert ska vara oskadad kan Installationsguiden behöva tillgång till Office-CD:n eller platsen för nätverksinstallationen under installationsprocessen.

Microsoft Access 2000-index ändras vid utvidgning till SQL efter installation av Office 2000 SP3

Om Access-guidefilerna inte uppgraderas på rätt sätt utvidgas fallande index i Access 2000 som har utvidgats till SQL Server fortfarande som stigande index efter uppgradering till Office 2000 SP3. Problemet beror på att Access-guidefilerna saknar versionsinformation och inte uppdateras på rätt sätt efter installation av Office 2000 SP3.
Om du vill veta mer om det här problemet och vad du kan göra för att undvika det klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

331976 Filer utan versionsinformation uppdateras inte efter installation av en Service Pack-version, snabbkorrigering eller korrigeringsfil för Office 2000 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)


Microsoft Office 2000 Service Release 1 (SR1) MultiLanguage Pack

För att du ska få tillgång till alla funktioner i Office 2000 SP3 måste du installera båda följande Service Pack-versioner om du använder Office 2000 SR1 MultiLanguage Pack:

Så här avgör du om den offentliga uppdateringen är installerad

Office 2000 SP3 innehåller uppdaterade versioner av följande filer:
Acwzlib.mde  Acwzmain.mde  Acwztool.mde Artgalry.exeBjablr32.dll  Bjlog32.dll Bjsrch32.dllCag.exe     Ccmarch.dll Cdo.dll     Cdo.dll     Chapi3t1.dll Contab32.dllEmablt32.dllEmsabp32.dll Emsmdb32.dllEmsui32.dllEnvelope.dll Eurotool.xlaExcel.exeExsec32.dll Fm20.dllFp4awec.dllGraph9.exe Mcps.dllMdt2db.dllMdt2dbns.dll Mdt2dd.dllMdt2df.dllMdt2dfx.dll Mdt2fref.dllMdt2fw.dllMdt2fwui.dll Mdt2g.dllMdt2gddo.dllMdt2gddr.dll Mdt2qd.dllMedcat.dllMimedir.dll Minet32.dllMsaccess.exeMsdaipp.dll Msgr2en.lexMsmapi32.dllMsmapi32.dll Mso9.dllMsoeuro.dllMsonsext.dll Msppt9.olbMspst32.dllMspst32.dll Msqry32.exeMssp3en.lexMssp3ena.lex Msspell3.dllOcp.dll     Oladd.fae Olappt.faeOlexchng.awOlkfstub.dll Olsec9.chmOlxchng9.chmOmi9.dll Omint.dllOuactrl.ocxOutex.dll Outlhlp.awOutllib.dllOutllibr.dll Outlmime.dllOutlook.exeOws.dll Photoed.exePowerpnt.exePp7x32.dll Ppttools.ppaPstprx32.dllRm.dll Rtfhtml.dllSendto9.dllSoa900.dll Utility.mdaVbe6.dllWinword.exe Wrd6ex32.cnvWw9intl.dllXleuro9.chm 
Du kan kontrollera om Office 2000 SP3 finns installerat genom att starta ett Office 2000-program och klicka på Om Microsoft programHjälp-menyn. Produktversionen är (SP3) om Office 2000 SP3 är installerat.

Följande tabell innehåller versionsnummer för Microsoft Office-produkter som visas i dialogrutan Om Microsoft program.
Office-program     Filnamn   SP3-version ---------------------------------------------------- Microsoft Access    Msaccess.exe  9.0.6926 Microsoft Excel    Excel.exe   9.0.6926 Microsoft Outlook   Outlook.exe  9.0.0.6627 Microsoft PowerPoint  Powerpnt.exe  9.0.6620 Microsoft Word     Winword.exe  9.0.6926 
Eftersom Office 2000 SP3 ibland identifieras felaktigt i dialogrutan Hjälp om rekommenderar Microsoft att du kontrollerar filegenskaperna för den körbara programfilen. Följande tabell innehåller en lista över filversioner i filegenskaperna för de körbara programfilerna för Office 2000 SP3:
Office-program     Filnamn   SP3-version ---------------------------------------------------- Microsoft Access    Msaccess.exe  9.0.0.6620 Microsoft Excel    Excel.exe   9.0.0.6627 Microsoft Outlook   Outlook.exe  9.0.0.6604 Microsoft PowerPoint  Powerpnt.exe  9.0.0.6620 Microsoft Word     Winword.exe  9.0.0.6926 

Problem som åtgärdas genom uppdateringen

Genom Office 2000 SP3 åtgärdas problemen som beskrivs i följande Microsoft-säkerhetsbulletiner:
I Office 2000 SP3 ingår alla Office-uppdateringar som tidigare har ingått i Microsoft Office 2000 Service Pack 2 (SP2).
Om du vill veta mer om uppdateringarna i Office 2000 SP-2 klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

276257 OFF2000: Lista över problem som korrigeras i Service Pack 2 för Office 2000

I Office 2000 SP3 ingår följande utgivna uppdateringar som har getts ut efter Office 2000 SP2:
Med Office 2000 SP3 korrigeras problemen som beskrivs i följande artiklar i Microsoft Knowledge Base:
326605 Problem i Access 2000 som korrigeras genom Office 2000 Service Pack 3 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)326667 Problem i Excel 2000 som korrigeras i Office 2000 Service Pack 3 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)326669 Problem i FrontPage 2000 som korrigeras genom Office 2000 Service Pack 3 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)326668 Ett eller flera felmeddelanden visas när systemadministratören har inaktiverat Windows Update eller Microsoft Update


326609 Problem i PowerPoint 2000 som korrigeras genom Office 2000 Service Pack 3 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)326665 Problem i Word 2000 som korrigeras genom Office 2000 Service Pack 3 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)237381 Problem med att skriva text i Microsoft Graph 2000


280116 Felmeddelandet "Programmet har utfört en förbjuden åtgärd och kommer att avslutas" visas vid beskärning av en bild i Photo Editor (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)294687 Ett felmeddelande visas när du öppnar eller sparar till en domän-DFS i Office 2000 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)298417 OFF2000: Office-program slutar svara i dialogrutan Öppna

314698 Dåliga prestanda om alternativet "Standardkatalog" är inställt på en fjärresurs (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)265105 Objekt på popup-meny försvinner när flera dokument som baseras på en mall öppnas (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)311056 Visningsstorlek för EMF-bild ändras vid ändring av skärmupplösning i Windows 2000 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)


I och med Office 2000 SP3 korrigeras följande problem som inte tidigare har dokumenterats i en artikel i Microsoft Knowledge Base:

OFF: Allmän filikon visas för filer med standardikoner vid användning av webbmappar

Vid visning av innehållet i en webbmapp kan filer med standardikoner visas med den allmänna filikonen.

Word slutar svara när ett HTML-dokument med taggen <!—[if gte mso öppnas

Om du öppnar ett HTML-dokument i Microsoft Word som använder taggen <!--[if gte mso, kan Word sluta att svara.

OFF: Bilden försvinner när den roteras i Photo Editor

När en bild roteras i versionen av Photo Editor som ingår i Office 2000 försvinner bilder.

XL: Listrutor från kombinationsrutor visas alltid på den primära bildskärmen

När dubbla bildskärmar används visas listrutor från kombinationsrutor alltid på den primära bildskärmen, även om själva kombinationsrutan finns på den andra bildskärmen.
Egenskaper

Artikel-id: 326585 – senaste granskning 20 maj 2008 – revision: 1

Feedback