Felmeddelandet "Den produktnyckel som du använde för att installera Windows är inte giltig" visas

Symptom

Vid installation av Microsoft Windows XP Service Pack 1 (SP1) visas följande felmeddelande:

Den produktnyckel som du använde för att installera Windows är inte giltig. Kontakta din systemadministratör eller återförsäljare omedelbart för att erhålla en giltig produktnyckel. Du kan också kontakta Microsoft Corporations Anti-Piracy Team genom att skicka e-post till piracy@microsoft.com (meddelandet bör vara på engelska) om du misstänker att du införskaffat en illegal kopia av Windows. Notera att all personlig information som du ger till Microsoft Anti-Piracy Team behandlas med yttersta sekretess.

Orsak

Det här problemet kan uppstå om produktnyckeln som används för att installera Windows XP motsvarar en produktnyckel som Microsoft har fastställt inte är giltig. Följande produktnycklar ger ett produkt-ID som motsvarar något av följande produkt-ID (där X är ett numeriskt värde):
XXXXX-640-0000356-23XXX
XXXXX-640-2001765-23XXX
XXXXX-640-643718x-23XXX
XXXXX-641-309376x-23XXX
XXXXX-642-064580x-23XXX
XXXXX-642-464364x-23XXX
XXXXX-643-334701x-23XXX
XXXXX-644-081772x-23XXX
XXXXX-644-451265x-23XXX
XXXXX-644-874896x-23XXX
XXXXX-644-933704x-23XXX
XXXXX-644-962396x-23XXX
XXXXX-645-833254x-23XXX
XXXXX-645-994962x-23XXX
XXXXX-646-031843x-23XXX
XXXXX-646-104081x-23XXX
XXXXX-646-105103x-23XXX
XXXXX-647-318838x-23XXX
XXXXX-647-592029x-23XXX
XXXXX-647-677834x-23XXX
XXXXX-648-301691x-23XXX
XXXXX-648-819992x-23XXX
XXXXX-649-106765x-23XXX
XXXXX-649-941392x-23XXX
XXXXX-650-292312x-23XXX

Lösning

För att lösa problemet måste du först ta reda på Windows-produkt-ID:t på datorn så här:
  1. Klicka på Start, högerklicka på Den här datorn och klicka på Egenskaper.
  2. Anteckna numret på fliken Allmänt, under Registrerad till.

Om ditt Windows-produkt-ID motsvarar något av de produkt-ID som anges i avsnittet "Orsak" kan du ha fått piratkopierad programvara. Rapportera piratkopiering av programvara på följande Microsoft-webbplats:

Om du är Microsoft-volymlicenskund och har licenser för Windows XP Professional gör du en ren installation av Windows XP på datorn där felmeddelandet visades. Använd Windows XP Professional-media och volymlicensproduktnyckeln som medföljer avtalet. Om du inte kan göra en ren installation måste du ändra produkt-ID:t.

Om du har en giltig volymlicensnyckel men installerar datorn med en ogiltig nyckel, klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

328874 Ändra produktnyckeln för volymlicensiering på en dator med Windows XP SP1 eller senare Windows XP-versioner


Du kan köpa en giltig återförsäljarprodukt från en lokal återförsäljare eller genom att besöka följande Microsoft-webbplats:

Om du befinner dig utanför USA kontaktar du närmaste Microsoft-kontor. Du hittar det på följande Microsoft-webbplats:
Egenskaper

Artikel-id: 326904 – senaste granskning 28 feb. 2008 – revision: 1

Feedback