En fil som öppnas från eller sparas till en nätverksmapp öppnas som skrivskyddad, eller så visas ett meddelande om delningsfel eller "åtkomst nekad"

Symptom

Om du öppnar en nätverksmapp i Utforskaren och sedan försöker öppna en fil från mappen eller spara en fil i den, rapporteras ett delningsfel, returneras ett meddelande om "åtkomst nekad" eller öppnas dokumentet som skrivskyddat. Normalt uppstår problemet när du öppnar en nätverksmapp och sedan öppnar en Microsoft Word- eller Microsoft Excel-fil genom att dubbelklicka på den. Dokumentet öppnas som skrivskyddat.

Orsak

Det här problemet kan uppstå när Microsoft Windows XP Shell Column Handler identifierar ytterligare information i nätverksmappen, till exempel författare eller ämne, samtidigt som det associerade programmet försöker öppna eller spara filen.

Lösning

Service Pack-information

Lös problemet genom att hämta den senaste Service Pack-versionen för Windows XP. Om du vill veta mer klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
322389 Skaffa den senaste Service Pack-versionen för Windows XP

Information om snabbkorrigeringen

En snabbkorrigering som stöds är tillgänglig från Microsoft. Den är emellertid endast avsedd att åtgärda det problem som beskrivs i artikeln. Använd den bara på datorer där detta problem uppstår. Snabbkorrigeringen kan komma att testas igen. Om ditt arbete inte störs alltför mycket av detta problem, rekommenderar vi att du väntar på nästa programuppdatering som innehåller den här snabbkorrigeringen.

Om snabbkorrigeringen är tillgänglig för hämtning anges detta högst upp i denna artikel. Annars kontaktar du Microsoft Support för att få snabbkorrigeringen.

Obs! Om det uppstår ytterligare problem eller krävs felsökning, måste du kanske skapa en särskild serviceförfrågan. Normala supportavgifter tas ut för ytterligare supportfrågor och problem som inte gäller den aktuella snabbkorrigeringen. En fullständig lista över telefonnummer till Microsoft Support finns på följande Microsoft-webbplats: Obs! Samtliga språk som snabbkorrigeringen är tillgänglig för visas i en lista. Om ditt språk inte finns med i listan beror det på att ingen snabbkorrigering är tillgänglig för språket.
Den engelska versionen av denna korrigering har de filattribut (eller senare) som visas i följande tabell. Datum och tider för dessa filer anges i UTC-tid (Coordinated Universal Time). Innan du läser filinformationen konverteras den till lokal tid. Du kan se skillnaden mellan UTC-tid och lokal tid på fliken Tidszon i verktyget Datum och tid på Kontrollpanelen.

Datum Tid Version Storlek Filnamn
-------------------------------------------------------------------------
15-jan-2003 13:00 6.0.2800.1157 8 240 128 Shell32.dll

Obs! Detta är en korrigeringsfil för klientsidan som måste installeras på datorn med åtkomst till fjärresursen.

Workaround

Gör så här för att undvika problemet:
  1. Öppna nätverksmappen med filen du försöker öppna eller spara i Utforskaren.
  2. Klicka på MappalternativVerktyg-menyn.
  3. Klicka på Använd standardmapparna för Windows och OK.
För teständamål kan du byta namn på följande registernyckel. Detta förhindrar att filen öppnas av gränssnittet och att den valfria kolumninformationen extraheras. Ändra nyckeln från denna nyckel:
HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\Shellex\ColumnHandlers\{24F14F01-7B1C-11d1-838f-0000F80461CF}
Använd följande nyckel i stället:
HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\Shellex\ColumnHandlers\{24F14F01-7B1C-11d1-838f-0000F80461CF}-disable

Status

Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i avsnittet "Gäller" i den här artikeln. Detta problem korrigerades först i Microsoft Windows XP Service Pack 2.

Mer Information

När snabbkorrigeringen har installerats försöker Windows XP-gränssnittet normalt inte att läsa hela filen för att extrahera filattributen om filen finns på en UNC-resurs, men hela filen kan fortfarande läsas om data finns på en mappad enhet. Popup-beskrivningarna för mapp- och skrivbordsobjekt anger endast typ, storlek och datum ändrad för filer som finns i nätverket.

Så här visar du ytterligare kolumninformation:
  1. Klicka på Detaljerad listaVisa-menyn.
  2. Högerklicka på kolumnrubriken, och markera sedan ytterligare önskade attribut.
Om ytterligare kolumner visas finns det en risk för att problemet som beskrivs i den här artikeln uppstår, om programmet försöker öppna filen exklusivt samtidigt som Utforskaren extraherar kolumndata. Undvik problemet genom att inte visa ytterligare kolumninformation.

Den här snabbkorrigeringen löser även problem med dåliga nätverksprestanda i ett WAN (Wide Area Network) eller ett mättat nätverk. Eftersom filen inte längre öppnas i Utforskaren från en annan dator minskar nätverkstrafiken betydligt.

Om du vill veta mer om hur du löser det här problemet på mappade enheter klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
816627 Utskrift från TCP/IP-port går långsamt i Windows 2000 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Egenskaper

Artikel-id: 328170 – senaste granskning 23 dec. 2008 – revision: 1

Feedback