Använda funktionen Ange programåtkomst och standardprogram i Windows XP Service Pack 1

En version av den här artikeln för Microsoft Windows 2000 finns i 327931 .Viktigt! Denna artikel innehåller information om hur du redigerar registret. Säkerhetskopiera registret innan du gör några ändringar i det. Se till att du vet hur du återställer registret om det uppstår ett problem. Om du vill ha mer information om hur du säkerhetskopierar, återställer och förändrar registret klickar du på följande artikelnummer för att läsa artikeln i Microsoft Knowledge Base:
256986 Beskrivning av registret i Microsoft Windows
I den här artikeln beskrivs hur du använder funktionen Ange programåtkomst och standardprogram i Windows XP Service Pack 1 (SP1) för att göra följande:
 • Välja standardprogram för aktiviteter som att bläddra på webben, skicka e-post eller spela upp medier.

 • Ta bort åtkomst till Microsoft Windows-program.

 • Administrera de två principerna som styr Ange programåtkomst och standardprogram. En princip tar bort ikonen från Start-menyn och en annan döljer avsnittet Ange programåtkomst och standardprogram i Lägg till eller ta bort program på Kontrollpanelen.

 • Felsökning av kända problem med Ange programåtkomst och standardprogram.

I DENNA ARTIKEL

INLEDNING

I den här artikeln beskrivs hur du använder funktionen Ange programåtkomst och standardprogram i Windows XP Service Pack 1 (SP1). Informationen är avsedd för avancerade användare och IT-proffs. Om du vill ha grundläggande information om funktionen Ange programåtkomst och standardprogram, klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

332003 Ändra standardprogram och aktivera eller inaktivera åtkomst till Microsoft Windows och program som inte kommer från Microsoft

Obs! För att program ska visas i Ange programåtkomst och standardprogram måste de vara registrerade. Information om hur programleverantörer kan registrera sina program finns på följande Microsoft-webbplats:

Ange standardprogram

Ikonen Ange programåtkomst och standardprogram finns på Start-menyn och i Lägg till eller ta bort program på Kontrollpanelen. Om du är datoradministratör kan du använda Ange programåtkomst och standardprogram för att ange standardprogram för vissa aktiviteter, t.ex. webbläsning, skickande av e-postmeddelanden eller uppspelning av mediefiler. Du kan också påverka hur programmets ikoner, genvägar och menyposter ser ut.

Om du vill veta mer om hur du anger standardprogram klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

332003 Ändra standardprogram och aktivera eller inaktivera åtkomst till Microsoft Windows och program som inte kommer från Microsoft

Obs! Microsoft Windows Messenger, Microsoft Windows Media Player och Microsoft Virtual Machine (VM) ingår inte i Windows XP 64-bitarsutgåva. Dessa program visas inte i Ange programåtkomst och standardprogram i Windows XP 64-bitarsutgåva.

Ta bort åtkomst till Microsoft Windows-program

Om du vill ta bort åtkomst till program som Microsoft Internet Explorer, Microsoft Outlook Express, Windows Media Player eller Windows Messenger och du är datoradministratör (eller medlem av gruppen Administratörer), kan du använda Kontrollpanelen (enligt beskrivningen ovan), en obevakad installation samt Sysprep- eller fabriksverktyget efter installationsprogrammet.


När du använder dessa metoder för att ta bort åtkomst till program tas standardgenvägar och programikoner för programmen bort från Start-menyn, skrivbordet och andra platser. Åtgärderna innebär inte att de körbara filerna (EXE- eller DLL-filerna) för programmen tas bort eller att några fil- och protokollassociationer som programmet kan ha registrerat för sig självt inaktiveras. Om du vill associera lämpliga filtyper och protokoll med ett annat program konfigurerar du det som standardprogram. Om programmet inte är registrerat i Ange programåtkomst och standardprogram kontaktar du leverantören för information om hur du gör programmet till standardprogram eller associerar filtyper och protokoll med programmet.

Använda en obevakad installation

Om du är administratör kan du ta bort åtkomst till Internet Explorer, Outlook Express, Windows Media Player eller Windows Messenger som en del av en obevakad installation eller efter installationen med hjälp av Sysprep- eller Fabriksverktyget. Dessa metoder förutsätter att du använder den integrerade installationsmetoden. Då kan du installera Windows XP och Service Pack samtidigt.


Om du vill ta bort åtkomsten till Internet Explorer, Outlook Express, Windows Media Player och Windows Messenger under en obevakad installation eller under Sysprep, lägger du till avsnittet [Components] i filen Unattend.txt som innehåller följande alternativ:

[Components]
IEAccess = Off
OEAccess = Off
WMPOCM = Off
WMAccess = Off
Om du vill veta mer om den här metoden skaffar du filen Deploy.cab. Detta är en komprimerad fil med en samling verktyg. Deploy.cab finns i mappen Support\Tools på Windows XP SP1-CD:n. Information om distributionsverktyg finns i hjälpfilen "Microsoft Windows Corporate Deployment Tools User's Guide" (Deploy.chm), som ingår i Deploy.cab. Den här hjälpfilen innehåller en lista över verktyg, instruktioner för användning samt ytterligare information om förinstallation, anpassning och distribution av Service Pack.

Använda Sysprep- eller Fabriksverktyget efter installationen

Om du vill ta bort åtkomsten till Internet Explorer, Outlook Express, Windows Media Player eller Windows Messenger när du redan har installerat Windows, använder du någon av metoderna som beskrivs i det här avsnittet.


Ta bort åtkomst med hjälp av Sysprep

Så här tar du bort åtkomst till Internet Explorer, Outlook Express, Windows Media Player och Windows Messenger med hjälp av Sysprep:

 1. Lägg till avsnittet [Components] i filen Unattend.txt med följande alternativ:
  [Components]
  IEAccess = Off
  OEAccess = Off
  WMPOCM = Off
  WMAccess = Off
 2. Lägg till följande kommandorad i avsnittet [GuiRunOnce] i Sysprep.inf innan du kör Sysprep:
  [GuiRunOnce] 

  sysocmgr /i:%windir%\inf\sysoc.inf /u:unattend.txt /q /r /c /x
Ta bort åtkomst med hjälp av Winbom.ini och Fabriksverktyget
 1. Skapa en Winbom.ini-fil med posterna som beskrivs ovan i avsnittet [Components].
 2. Lägg till följande kommandorad i avsnittet [GuiRunOnce] i Sysprep.inf innan du kör sysprep -factory:
  [GuiRunOnce] 
  sysocmgr /i:%windir%\inf\sysoc.inf /u:winbom.ini /q /r /c /x
Om du vill veta mer om den här metoden skaffar du filen Deploy.cab. Detta är en komprimerad fil med en samling verktyg. Deploy.cab finns i mappen Support\Tools på Windows XP SP1-CD:n. Information om distributionsverktyg finns i hjälpfilen "Microsoft Windows Corporate Deployment Tools User's Guide" (Deploy.chm), som ingår i Deploy.cab. Den här hjälpfilen innehåller en lista över verktyg, instruktioner för användning samt ytterligare information om förinstallation, anpassning och distribution av Service Pack.

Administrativa principer för Ange programåtkomst och standardprogram

Det finns två administrativa principer för att styra funktionen Ange programåtkomst och standardprogram. En princip tar bort ikonen från Start-menyn, och en princip döljer avsnittet Ange programåtkomst och standardprogram i Lägg till eller ta bort program i Kontrollpanelen.

Ta bort ikonen Ange programåtkomst och standardprogram från Start-menyn

Varning! Det kan uppstå allvarliga problem vid felaktiga ändringar av registret med hjälp av Registereditorn eller någon annan metod. Dessa problem kan medföra att du måste installera om operativsystemet. Microsoft kan inte garantera att problemen kan lösas. Ändra registret på egen risk.
Så här tar du bort ikonen Ange programåtkomst och standardprogram från Start-menyn:

 • Om du vill ta bort ikonen för alla användare lägger du till ett DWORD-värde med beteckningen NoSMConfigurePrograms och värdet 1 i följande registerinställning:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
 • Om du bara vill ta bort ikonen för den aktuella användaren lägger du till ett DWORD-värde med beteckningen NoSMConfigurePrograms och värdet 1 i följande registerinställning:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
Så här lägger du till dessa registervärden:
 1. Klicka på Start, Kör, skriv regedit i rutan Öppna och klicka sedan på OK.
 2. Leta upp och klicka på följande nyckel i registret:
  • För alla användare:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
  • För den aktuella användaren:
   HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
 3. Om det inte redan finns en Explorer-undernyckel:
  1. Peka på Ny/NyttRedigera-menyn, och klicka sedan på Nyckel.
  2. Skriv Explorer som namn på den nya undernyckeln och klicka sedan på OK.
 4. Peka på Ny/NyttRedigera-menyn, och klicka sedan på DWORD-värde.
 5. Skriv NoSMConfigurePrograms som DWORD-namn och klicka på OK.
 6. Högerklicka på NoSMConfigurePrograms och klicka på Ändra.
 7. Skriv 1 i rutan Data, och klicka sedan på OK.
 8. Avsluta Registereditorn.
 9. Starta om datorn.

Dölja Ange programåtkomst och standardprogram i Lägg till eller ta bort program

Så här döljer du Ange programåtkomst och standardprogram i Lägg till eller ta bort program på Kontrollpanelen:

 • Om du vill ta bort ikonen för alla användare lägger du till ett DWORD-värde med namnet NoChooseProgramsPage och värdet 1 i följande registerinställning:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Uninstall
 • Om du endast vill ta bort ikonen för aktuell användare lägger du till ett DWORD-värde med namnet NoChooseProgramsPage och värdet 1 i följande registerinställning:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Uninstall
Så här lägger du till dessa registervärden:

 1. Klicka på Start, Kör, skriv regedit i rutan Öppna och klicka sedan på OK.
 2. Leta upp och dubbelklicka på följande nyckel i registret:
  • För alla användare:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies
  • För den aktuella användaren:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies
 3. Om det inte redan finns en Uninstall-undernyckel:
  1. Peka på Ny/NyttRedigera-menyn, och klicka sedan på Nyckel.
  2. Skriv Uninstall som namn på den nya undernyckeln och klicka på OK.
 4. Klicka på undernyckeln Uninstall, peka på Ny/NyttRedigera-menyn, och klicka sedan på DWORD-värde.
 5. Skriv NoChooseProgramsPage som namn på DWORD-värdet och klicka på OK.
 6. Högerklicka på NoChooseProgramsPage och klicka på Ändra.
 7. Skriv 1 i rutan Data, och klicka sedan på OK.
 8. Avsluta Registereditorn.

Felsökning

Detta är kända problem som kan uppstå vid användning av Ange programåtkomst och standardprogram i Windows XP SP1:

 • Följande felmeddelande eller liknande visas:
  Du har inte behörighet att ange programåtkomst och standardprogram.
  Funktionen Ange programåtkomst och standardprogram är bara tillgänglig för datoradministratörer. Kontakta datoradministratören.
 • Du kan inte ange olika standardprogram för olika användare.

  Funktionen Ange programåtkomst och standardprogram gäller alla som använder datorn. Du kan inte ange olika standardprogram för olika användare eller ta bort åtkomst till program bara för vissa användare.
 • Windows Messenger startar när Outlook Express öppnas efter att åtkomst till Windows Messenger har tagits bort.


  När du har tagit bort åtkomst till Windows Messenger startar programmet ändå när du öppnar Outlook Express. Detta kan inträffa när du har gjort något av följande:
  • Du avmarkerar kryssrutan Ge tillgång till det här programmet i Ange programåtkomst och standardprogram.
  • Du tar bort åtkomst till Windows Messenger med hjälp av Lägga till/ta bort Windows-komponenter i Lägg till eller ta bort program.
  Om du vill veta mer om det här problemet klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

  327390 Windows Messenger startar vid start av Outlook Express när åtkomst till Windows Messenger har tagits bort

Referenser

Mer information om Ange programåtkomst och standardprogram som ingår i Windows XP SP1 finns på följande Microsoft-webbplatser:

Om du vill veta mer om hur du skaffar Windows XP SP1 klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

322389 Skaffa den senaste Service Pack-versionen för Windows XP

De produkter från andra tillverkare som diskuteras i denna artikel tillverkas oberoende av Microsoft. Produkternas funktion eller tillförlitlighet kan därför inte garanteras.

Egenskaper

Artikel-id: 328326 – senaste granskning 28 feb. 2008 – revision: 1

Feedback