Centrala profiler genererar extra TMP-filer

Symptom

Om du använder en central profil kan extra Prf*.tmp-filer genereras. Följande felmeddelande kan loggas i loggboken Program:

Typ: Fel
Källa: Userenv
Kategori: Inget
Händelse: 1000
Date: datum
Time: tidpunkt
Användare: S-1-5-21-#########-##########-##########-####
Dator: Datornamn
Beskrivning:
Filen \\servernamn\resurs\...\Prf???.tmp kan inte kopieras till R:\Documents and Settings\...\Prf???.tmp. Kontakta nätverksadministratören.
DETALJER - Det går inte att skapa en fil som redan finns.

Orsak

Det här problemet kan uppstå om Indexeringstjänsten eller någon annan process har öppnat filen när profilen synkroniseras. Om detta inträffar tas den temporära filen inte bort. Den skickas tillsammans med profilen när du loggar ut och avstäms med den lokala profilen när du loggar in igen.

Även om antivirusprogram också kan orsaka problemet, är följderna av mindre betydelse eftersom dessa program öppnar färre filer än vad Indexeringstjänsten och liknande program gör.

Lösning

Du kan undvika problemet på något av följande sätt:
 • Stäng av det program eller den tjänst som är i konflikt med profilmotorn.

  eller
 • Undanta profilmappar från indexeringen eller genomsökningen.
Microsoft rekommenderar att du undersöker alla filer innan du tar bort dem så att du undviker dataförluster. Profilmotorn tar inte bort Prf*.tmp-filer för att förhindra potentiella dataförluster.

Status

Detta beteende är avsiktligt. Avstämningen av profiler är konstruerad för att dataförluster inte ska riskeras, och därför behålls även temporära filer.

Mer Information

Detaljerad beskrivning

 1. Vid synkronisering och avstämning av profiler kan profilmotorn (USERENV) hitta en fil i målprofilen som är äldre än motsvarande fil i källprofilen. Källfilen kopieras då till en Prf*.tmp-fil på målet.
 2. Den gamla målfilen raderas och namnet på Prf*.tmp ändras till det riktiga filnamnet.

  Observera att de temporära filnamnen genereras av API-funktionen GetTempFileName(). Om en annan process öppnar den temporära filen innan den tas bort utan att stänga den, kommer filen inte att tas bort. Händelser loggas inte i loggboken Program när detta sker. Mer information finns i avsnittet "Loggningsinformation från Userenv" i detta dokument.
 3. När du loggar ut kommer alla kvarvarande Prf*.tmp-filer automatiskt att skickas till den centrala profilen.
 4. När du loggar in nästa gång kommer fel att uppstå vid synkroniseringen om samma temporära filnamn används igen. Dessa villkor resulterar i Userenv-händelse 1000 som beskrivs i avsnittet "Symptom" i detta dokument.

Loggningsinformation från Userenv

Följande Prf*.tmp-filer kan inte tas bort:
 • Systemprincipfiler från Microsoft Windows NT 4.0 (dessa filer kommer alltid att finnas i profilens rotkatalog).

  Om du upptäcker att dessa filer inte tas bort betyder det att de temporära filerna inte har tagits bort, inte att principen genomdrevs. Om detta inträffar visas följande data i Userenv.log:
  USERENV() hh:mm:ss:nnn ApplySystemPolicy: Det gick inte att ta bort principfilen PRF###.TMP. Fel 32
 • Standardupphämtningsfiler (dessa filer finns aldrig i profilens rotkatalog).

  Om det inte går att ta bort målfilen går det inte heller att ta bort Prf*.tmp-filen. Detta kan inträffa om en annan process har öppnat båda filerna. Om detta inträffar görs inget förnyat försök att ta bort Prf*.tmp-filen. Detta innebär att det kommer att finnas en föråldrad lokal kopia av filen (och den aktuella kopian är temporärfilen). Om detta inträffar visas följande data i Userenv.log:

  USERENV() hh:mm:ss:nnn ReconcileFile: Det gick inte att ta bort filen filnamn med felkod = 32
  I vissa fall har den befintliga målfilen tagits bort som vanligt innan temporärfilens namn ändras, men det gick inte att ändra namn på Prf*.tmp-filen. Om detta inträffar tas de tillfälliga filerna inte bort, för att förhindra dataförluster. Följande data loggas i Userenv.log:
  USERENV() hh:mm:ss:nnn ReconcileFile: Det gick inte att ändra namn på PRF###.TMP till filnamn med felkod = 32
Obs! Felkod 32 är definierat enligt följande:

ERROR_SHARING_VIOLATION
Det går inte att komma åt filen eftersom den används av en annan process.
Egenskaper

Artikel-id: 328607 – senaste granskning 30 sep. 2005 – revision: 1

Feedback