Indexeringstjänstens träffmarkeringskomponent kan ge tillgång till innehållet på en IIS-webbplats

Symptom

Indexeringstjänstens träffmarkeringskomponent kan returnera indexerade resultat från innehåll på en IIS-webbplats (Internet Information Services), utan att autentiseringsschemat för innehållet används.

Workaround

Lös problemet på något av följande sätt:

Metod 1: Avinstallera indexeringstjänsten

Om du inte behöver indexeringstjänsten bör du ta bort den så här:

Obs! När du tar bort indexeringstjänsten tar du även bort träffmarkeringskomponenten.
 1. Klicka på Lägg till eller ta bort program på Kontrollpanelen.
 2. Klicka på Lägg till/ta bort Windows- komponenter, och avmarkera sedan kryssrutan Indexeringstjänsten.

Metod 2: Inaktivera träffmarkeringskomponenten

Om du behöver indexeringstjänsten, men inte träffmarkering, bör du inaktivera träffmarkeringskomponenten enligt instruktionerna för din IIS-version.
 • IIS 7.0

  Så här inaktiverar du träffmarkering i IIS 7.0 när indexeringstjänsten är installerad:
  1. Starta IIS-hanteraren så här: klicka på Start, Kör, skriv inetmgr och klicka på OK.
  2. Dubbelklicka på ISAPI- och CGI-begränsningar i navigeringsfönstret.
  3. Kontrollera status för Indexeringstjänsten i kolumnen Status. Om status är Tillåts klickar du på Tillåts och sedan på Neka i fönstret Aktiviteter.
 • IIS 6.0

  Så här inaktiverar du träffmarkering i IIS 6.0 när indexeringstjänsten är installerad:

  1. Starta IIS-hanteraren så här: klicka på Start, Kör, skriv inetmgr och klicka på OK.
  2. Klicka på Webbtjänsttillägg i navigeringsfönstret.
  3. Kontrollera status för Indexeringstjänsten i kolumnen Status. Om status är Tillåts klickar du på Indexeringstjänsten och sedan på Förhindra.
 • IIS 5.1 och IIS 5.0

  Så här inaktiverar du träffmarkering i IIS 5.1 eller IIS 5.0 när indexeringstjänsten är installerad:
  1. Installera och kör IIS-låsverktyget. Du kan hämta version 2.1 från Microsoft Download Center.

   Följande fil kan hämtas från Microsoft Download Center:
   Hämta Hämta paketet Iislockd.exe nu.
  2. Klicka på Other på skärmen Select Server Template.
  3. Klicka på Next och kontrollera att kryssrutan Web Service är markerad.
  4. Klicka på Next och kontrollera att kryssrutan Index Server Web Interface är markerad.
  5. Slutför guiden genom att följa instruktionerna på skärmen.
  Du kan även inaktivera filen Webhits.dll manuellt genom att se till att den inte är tillgänglig för IIS. Gör så här:

  1. Stoppa tjänsten W3svc genom att skriva in följande rad vid en kommandotolk och sedan trycka på RETUR:
   net stop w3svc
  2. Flytta till mappen som innehåller Webhits.dll genom att skriva följande kommando och sedan trycka på RETUR:
   cd %WINDIR%\system32
  3. Skriv följande kommando och tryck sedan på RETUR:
   cacls webhits.dll /D Everyone
   Om du ombeds bekräfta åtgärden skriver du Y och trycker sedan på RETUR.
  4. Starta tjänsten W3svc genom att skriva följande kommando vid en kommandotolk:
   net start w3svc

Metod 3: Kontrollera konfigurationen av indexeringstjänsten och träffmarkeringskomponenten

Om du behöver både indexeringstjänsten och träffmarkeringskomponenten, bör du se till att dina HTW-filer kräver samma typ av IIS-autentisering som ditt innehåll. Dessutom bör du se till att alternativet Kontrollera att filen finns är aktiverat för skriptmappning för HTW-filer. Följ instruktionerna för din IIS-version.

 • IIS 7.0
  1. Starta IIS-hanteraren så här: klicka på Start, Kör, skriv inetmgr och klicka på OK.
  2. Klicka på Hanterarmappningar i navigeringsfönstret.
  3. I tabellen Hanterarmappningar letar du upp mappningen för .htw och dubbelklickar på den.
  4. Klicka på Begränsningar för begäran.
  5. Klicka på Anropa hanterare endast om begäran mappas till, och se sedan till att Fil är markerat.
  6. Klicka två gånger på OK.
 • IIS 6.0, IIS 5.1 och IIS 5.0
  1. Högerklicka på webbplatsen i MMC-snapin-modulen (Microsoft Management Console) IIS, och klicka sedan på Egenskaper.
  2. Klicka på fliken Arbetskatalog och sedan på Konfiguration.
  3. I dialogrutan Programkonfiguration klickar du på mappningen för .htw och sedan på Redigera.
  4. Se till att kryssrutan Kontrollera att filen finns är markerad, och klicka sedan på OK.


   Obs! I IIS 6.0 heter kryssrutan också Kontrollera att filen finns.

  5. Kontrollera att IIS-autentiseringsinställningarna för ditt innehåll är samma som för dina HTW-filer.

Status

Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i avsnittet "Gäller" i den här artikeln.

Mer Information

Träffmarkeringskomponenten är en del av indexeringstjänsten som tillsammans med IIS returnerar indexerat innehåll från en webbplats. När träffmarkeringskomponenten öppnar URL-adressen som ska indexeras, sker detta genom att komponenten direkt öppnar innehållet för URL-adressen, inte genom en ny begäran via IIS. På grund av detta tillämpas inte någon IIS-specifik autentisering på URL-adressen som indexeras av träffmarkeringskomponenten.

En webbläsare kan begära indexerat innehåll genom att göra en begäran till en HTW-fil på webbplatsen och genom att ange URL-adressen som ska indexeras. Om IIS-autentisering önskas för indexerat innehåll, ska autentisering anges på HTW-filen samt på det faktiska innehållet. I träffmarkering ingår en särskild, inbyggd HTW-fil som heter Null.htw. Detta är en virtuell fil som inte finns på disken. Eftersom filen inte finns kan du inte konfigurera IIS så att autentisering används för filen. För att Null.htw inte ska returnera indexerat innehåll, måste du konfigurera IIS-skriptmappningen för HTW så att funktionen "Kontrollera att filen finns" används.

I följande tabell sammanfattas standardförekomsten av träffmarkeringskomponenten i olika IIS-versioner.
VersionIndexeringstjänstTräffmarkering
IIS 7.0Installeras ejInaktiveras när indexeringstjänsten installeras
IIS 6.0InstallerasInstalleras men inaktiveras
IIS 5.1Installeras ejInstalleras ej
IIS 5.0InstallerasInstalleras och aktiveras
Tack: Joao Gouveia från Telecel-Vodafone och John Omernik har bidragit till denna Microsoft Knowledge Base-artikel.

Mer Information

Mer information om IIS 5.0-härdning finns på följande Microsoft TechNet-webbplats: Mer information om säkring av en webbserver finns på följande MSDN-webbplats (Microsoft Developer Network):
Egenskaper

Artikel-id: 328832 – senaste granskning 22 maj 2009 – revision: 1

Feedback