STOP: 0x0000009C (0x00000004, 0x00000000, 0xb2000000, 0x00020151) ...

En version av den här artikeln för Microsoft Windows NT 4.0 och Microsoft Windows 2000 finns i 162363 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska).

Symptom

Följande Stop-felmeddelande visas:

STOP: 0x0000009C (0x00000004, 0x00000000, 0xb2000000, 0x00020151)
"MACHINE_CHECK_EXCEPTION"
De fyra värdena inom parenteserna kan variera.

Orsak

Det här problemet beror på att ett allvarligt maskinvarufel har upptäckts av datorns processor och rapporterats till Windows XP. Detta sker med hjälp av MCE-funktionen (Machine Check Exception) i Pentium-processorer eller MCA-funktionen (Machine Check Architecture) i vissa Pentium Pro-processorer. Felmeddelandet kan orsakas av följande:

  • Systembussfel
  • Minnesfel, däribland paritets- eller ECC-problem (Error Correction Code)
  • Cachefel i processorn eller maskinvaran
  • TLB-fel (Translation Lookaside Buffers) i processorn
  • Andra CPU-leverantörsspecifika maskinvaruproblem
  • Leverantörsspecifika maskinvaruproblem

Status

Detta är avsiktligt.

Mer Information

Det inträffar ett datorkontrollundantag när Windows XP och maskinvaruplattformen inte kan återställas från ett maskinvarufel så att datorn kan användas utan problem. Det är svårt att hitta den exakta orsaken till datorkontrollundantag, och det finns ingen allmängiltig lösning. Kontakta maskinvarutillverkaren eller en datortekniker för hjälp med felsökning av det här problemet.

Datorkontrollundantag beror ofta på något av följande:

  • Processorn eller moderkortet används utöver specifikationerna, till exempel genom att processorn eller bussen överklockas. Vi rekommenderar att du kör maskinvaran med den hastighet som tillverkaren anger.
  • Överbelastade grenuttag och strömförsörjning med störningar, felaktiga specifikationer eller funktionsfel kan göra datorn instabil. Se till att du har en stabil, tillförlitlig strömförsörjning för datorn.
  • Hög värme på grund av att kylanordningar, till exempel fläktar, inte fungerar kan skada datorn. Se därför till att alla kylanordningar fungerar.
  • Minnet är skadat eller passar inte till datorn. Om du nyligen har ändrat minneskonfigurationen återgår du till den tidigare konfigurationen för att se vad som är fel. Kontrollera att du använder rätt minne för datorn.
Obs! Det kan finnas ytterligare felloggningsfunktioner på datorn som identifierar datorkontrollundantaget och ger förslag på en mer specifik lösning.

Pentium- och Pentium Pro-processorer har en mekanism för identifiering och rapportering av maskinvarurelaterade problem som minnesparitetsfel och cachefel. För att signalera ett maskinvarufel signalerar processorn identifiering av ett datorkontrollfel genom att generera ett datorkontrollundantag (Avbrott 18). I Windows XP rapporteras att felet har inträffat, och parametrar som kan användas för avkodning av undantaget visas. Kontakta maskinvaruleverantören eller processortillverkaren för information om datorkontrollarkitekturen, eller se Intel Pentium Pro Family Developer's Manual - Volume 3: Operating System Writer's Manual.

Egenskaper

Artikel-id: 329284 – senaste granskning 6 apr. 2007 – revision: 1

Feedback