Det går inte att öppna bifogade filer i Outlook Express när SP1 har installerats

Symptom

När du har installerat Internet Explorer 6 Service Pack 1 (SP1) eller Windows XP SP1 (i båda ingår Outlook Express 6 SP1), kan det hända att du inte längre har tillgång till vissa bifogade filer i Outlook Express. Något av följande kan exempelvis inträffa:
  • När du klickar på gemet i rutan Förhandsgranska är kommandona Spara bifogade filer och filnamn inte tillgängliga.
  • När du öppnar ett e-postmeddelande är kommandot Spara bifogade filer inte tillgängligt på Arkiv-menyn, fältet Bifoga saknas i e-postmeddelandet och följande text visas i meddelandefältet överst i meddelandet:
    Outlook Express tog bort tillgång till följande bifogade filer i din e-post eftersom filerna inte är säkra: filnamn1, filnamn2

Orsak

Detta inträffar om alternativet Tillåt inte att bifogade filer som kan vara virus sparas eller öppnas är aktiverat, och den bifogade filen kan vara "osäker". Alternativet Tillåt inte att bifogade filer som kan vara virus sparas eller öppnas är aktiverat som standard i Outlook Express 6 SP1. Om funktionen är aktiverad används listan från Internet Explorer över osäkra filer även i Outlook Express och inställningen Bekräfta öppnande av fil efter hämtning i Mappalternativ för att avgöra om en fil är säker. Inga bifogade filer där filtypen rapporteras som "osäker" kan hämtas, och det går inte att komma åt den bifogade filen.

Workaround

Om du är säker på att den bifogade filen kan hämtas eller öppnas utan risk gör du följande:
Obs! Eftersom det finns flera versioner av Microsoft Windows gäller kanske nedanstående instruktioner inte din dator. I så fall hittar du anvisningar i produktdokumentationen.

Stäng av alternativet för användning av listan över osäkra filer

Så här stänger du av alternativet Tillåt inte att bifogade filer som kan vara virus sparas eller öppnas
  1. Starta Outlook Express.
  2. Klicka på AlternativVerktyg-menyn.
  3. Klicka på fliken Säkerhet, avmarkera kryssrutan Tillåt inte att bifogade filer som kan vara virus sparas eller öppnas under Virusskydd och klicka på OK.

Status

Detta är avsiktligt.

Mer Information

VIKTIGT! Med hjälp av metoderna som beskrivs i den här artikeln kan du få tillgång till bifogade filer i Outlook Express. Spara bifogade filer och kontrollera om de innehåller virus innan du öppnar dem. Gör så här:
  1. Öppna e-postmeddelandet i Outlook Express.
  2. Klicka på Spara bifogade filerArkiv-menyn.
  3. I rutan Spara i anger du vilken mapp du vill spara filerna i och klickar sedan på Spara.
Om du vill veta mer om skydd mot virus i Outlook Express 6 klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
291387 OLEXP: Funktioner för virusskydd i Outlook Express 6
Om du vill veta mer om listan över osäkra filer i Internet Explorer klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
291369 Information om listan över osäkra filer i Internet Explorer 6
Om du vill veta mer om hur du skaffar den senaste Service Pack-versionen för Internet Explorer 6 klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
328548 Skaffa den senaste Service Pack-versionen för Internet Explorer 6
Om du vill veta mer om hur du skaffar den senaste Service Pack-versionen för Windows XP klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
322389 Skaffa den senaste Service Pack-versionen för Windows XP
Egenskaper

Artikel-id: 329570 – senaste granskning 10 mars 2008 – revision: 1

Feedback