Problem i Windows XP med skadad eller inkompatibel maskinvara

Symptom

När du uppgraderar till Windows XP kan ett eller flera av följande problem uppstå:
 • Datorn startar oväntat om med ojämna mellanrum.
 • När du startar datorn visas följande felmeddelande:
  Det gick inte att starta Windows eftersom följande fil saknas eller är skadad:
  System32\DRIVERS\pci.sys
 • När du startar datorn med hjälp av Återställningskonsolen i Windows XP eller från Windows XP-CD:n, visas något av följande felmeddelanden:
  Det gick inte att läsa in Setupdd.sys. Felkod 4.
  Det gick inte att läsa in Setupdd.sys. Felkod 7.

Orsak

Problemet kan uppstå om datorn innehåller en maskinvarukomponent som är skadad eller inkompatibel med Windows XP.

Lösning

Lös problemet med följande åtgärder.

Varning! Gör inte följande om du inte är mycket van vid att ta bort och installera intern datormaskinvara. Maskinvarukomponenterna i en dator är mycket känsliga för statisk elektricitet. Om du vill veta mer om korrekt hantering av datorkomponenter kan du kontakta datortillverkaren.
 1. Stäng av datorn och koppla från alla PCI-enheter (Peripheral Component Interconnect).
 2. Starta om datorn.
  • Om Windows startar stänger du av datorn och installerar sedan om en PCI-enhet i taget. Starta Windows efter varje installation. När du har installerat en enhet som ger problemen som beskrivs i avsnittet "Symptom" tar du bort enheten. Fortsätt sedan med att installera övriga PCI-enheter.
  • Om Windows inte startar tar du bort en eller flera av de minnesmoduler som är installerade i datorn. Lämna kvar tillräckligt mycket RAM-minne för att kunna starta och köra Windows XP.

   Obs! Windows XP kräver 128 megabyte (MB) RAM. Den minsta mängden är 64 MB och den största 4 gigabyte (GB).

   Om det till exempel finns två 256 MB-minnesmoduler på datorn kan du ta bort en av dem. Om Windows startar stänger du av datorn och installerar sedan om en RAM-modul i taget. Starta Windows efter varje installation. När du har installerat en modul som ger problemen som beskrivs i avsnittet "Symptom" tar du bort modulen. Fortsätt sedan med att installera övriga RAM-moduler.
 3. Undersök om PCI-enheterna i datorn är kompatibla med Windows XP. Det kan du göra på följande Microsoft-HCL-webbplats (Hardware Compatibility List):

Mer Information

Om du vill veta mer om hur du kontaktar maskinvarutillverkare klickar du på lämpligt artikelnummer i listan nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

65416 Kontaktlista för andra maskin- och programvaruleverantörer, A-K60781 Kontaktlista för andra maskin- och programvaruleverantörer, L-P60782 Kontaktlista för andra maskin- och programvaruleverantörer, Q-Z

Om du vill veta mer om närliggande ämnen klickar du på artikelnumren nedan och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:

311542 Enheter startar inte på rätt sätt från vänteläge

315335 Felmeddelandet "STOP 0x0000008e" visas under installation av Windows XP

Egenskaper

Artikel-id: 330181 – senaste granskning 6 sep. 2004 – revision: 1

Feedback