15 november 2016 – KB3197875 (förhandsversion av månatlig samlad uppdatering)

Gäller för: Windows 8.1Windows Server 2012 R2

Den här uppdateringen innehåller förbättringar och korrigeringar som ingick i den månatliga samlade uppdateringen KB3197874 (från 8 november 2016). Den här uppdateringen innehåller också nya kvalitetsförbättringar och är en förhandsversion av nästa månatliga samlade uppdatering. Exempel på viktiga ändringar:
 • Problemet med att servrar slutade svara när drivrutinen för den inbyggda RAID-styrenheten uppdaterades till en senare version än RTM-versionen har åtgärdats.
 • Problemet med att Internet Information Services (IIS) W3C-loggningstjänsten slutade fungera när anpassade loggningsfält användes för att spåra användarbegäranden har åtgärdats.
 • Problemet med att en klusternod som tappat sin nätverksanslutning inte redundansväxlar korrekt till partnernoden som har full nätverksanslutning har åtgärdats. På noden med full nätverksanslutning stängs klustertjänsterna av.
 • Problemet som uppstår när en fysisk disk inaktiveras och tas bort med Cloud Platform Suite (CPS) FRU-proceduren (field-replaceable unit) har åtgärdats. När disken har bytts ut fungerar den inte.
 • Förbättrat stöd för nätverk genom att nya poster lagts till i APN-databasen.
 • Problemet med att en NFS-server (Network File System) kraschar när användaren försöker säkerhetskopiera datafiler till den har åtgärdats. Felkoden är STOP 0x4E.
 • Problemet som uppstod när växeln IgnorePersistentStateOnStartup för klustertjänsten aktiverades och du var tvungen att starta om hela klustret för att avsluta diagnostikläget efter att felsökningen var klar har åtgärdats.
 • Problemet med att händelseloggning inte kunde logga IP-adresser i inkommande Remote Desktop Protocol-anrop har åtgärdats.
 • Problemet med att det alltid var fem sekunders fördröjning vid nätverksdataöverföring till en Microsoft iSCSI Initiator Server har åtgärdats.
 • Problemet med att dynamisk DNS-registrering ofta orsakade fel och köer när det inte fanns någon zon för omvänd sökning har åtgärdats.
 • Uppdateringar har gjorts för att stöda tillbakadragandet av SHA1-serverautentiseringscertifikat där program kan välja om de vill använda det nya sättet.
 • Problemet med att domänkontrollanten får slut på minne när säkerhetsbeskrivningar sprids till ett mycket stort antal Active Directory-objekt har åtgärdats.
 • Problemet med att en disk som är konfigurerad med ReFS (Resilient File System) slutar fungera om den är under stor belastning och programvara används för att göra anrop till DASD I/O (Direct Access Storage Device) har åtgärdats. All infrastruktur eller alla komponenter som förlitar sig på disken slutade också fungera.
 • Problemet med att vissa klusternoder slutade svara när Wmiprvse-tjänsten misslyckas har åtgärdats.
 • Uppdaterade den vitryska ISO 4217-koden från BYN till BYR.
 • Problemet med att startpartitionen visades i Utforskaren efter installationen av MS16-100 har åtgärdats.
 • Problemet med att åtkomsten till en delad ReFS-volymmapp (Resilient File System) gick förlorad i samband med att en skrivåtgärd pågick och dess överordnade mapp bytte namn under skrivåtgärden har åtgärdats. Filservern (ReFS) blev otillgänglig.
 • Problemet med indata/utdata-fel i Microsoft Cloud Platform Suite (CPS) när en EMM (Enclosure Management Module) för en SAS (Serial Attached SCSI) inte fungerar har åtgärdats.
 • Funktion för konfiguration av virtuell dator (IMC) för virtuella Windows-datorer har lagts till. IMC minskar starttiden genom att ingen omstart görs under specialisering.
 • Förbättrat serverns första starttid.
 • Problemet med att principbaserad felhantering för IMC inte stöds har åtgärdats genom att IMC-sekvensnumret återställs efter sysprep.
 • Problemet med timeoutfel när Microsoft Multipath I/O (MPIO.SYS) används och en väg tillfälligt misslyckas har åtgärdats.
 • Problemet med att Fjärrskrivbordstjänsten inte kan acceptera nya anslutningar på grund av deadlock när virtuella kanaler hanteras har åtgärdats. Detta ledde till en svart skärm eller ett fönster visades snabbt innan klienten kopplades från.
En fullständig lista över filer som påverkas finns i KB3197875