20 september 2016 – KB3185279

Gäller för: Windows 8.1Windows Server 2012 R2

Den här uppdateringen innehåller kvalitetsförbättringar. Exempel på viktiga ändringar:
 • Problemet med att vissa USB-lagringsenheter tappar auktoriseringen när enheten försätts i det lägsta energiläget och användaren måste autentiseras på nytt med en PIN när enheten återgår till driftenergiläge har åtgärdats.
 • Problemet med att Utforskaren slutar svara när en mapp delas som är undermapp till minst två mappar som delas har åtgärdats.
 • Problemet med att loggen för Lagringsutrymmen trunkerades vilket orsakade dataförlust och fel vid läsning av poster har åtgärdats.
 • Problemet med att CNAME-jokerteckenfrågor som har DNSSEC (Domain Name System Security Extensions) aktiverat inte returnerar NSEC-poster (NSEC) har åtgärdats.
 • Problemet med en MPIO-ansluten SAN-disk när redundans (växling vid fel) sker för flera vägar samtidigt eller i snabb följd, som gör att I/O-åtgärden eventuellt misslyckas och datorn tappar sin anslutning till lagringsenheten har åtgärdats.
 • Problemet med att wbengine.exe misslyckas när Windows Säkerhetskopiering körs på en GPT-formaterad (GUID Partition Table) disk har åtgärdats.
 • Problemet med UAC-medgivanden (User Account Control) om grupprincipen ”Kräv betrodd sökväg för att ange autentiseringsuppgifter” är aktiverad har åtgärdats.
 • Problemet som gjorde att enheter tappade sin anslutning till ett VPN-nätverk några sekunder efter att de anslutits, om anslutningen gjordes via en integrerad mobil bredbandsanslutning, har åtgärdats.
 • Problemet som orsakade att en COM-port blev otillgänglig efter att den upprepat öppnats och stängts har åtgärdats.
 • Alternativet för kopieringsskydd vid rippning av CD-skivor i WMA-format (Windows Media Audio) har tagits bort från Windows Media Player.
 • Problemet med felaktig teckenmappning mellan 932-teckentabellen (japansk skift-JIS) och Unicode har åtgärdats.
 • Problemet (efter installation av KB3161606) med att körning av datadeduplicering på en klusterdelad volym i ett Windows Server 2012 R2-baserat Hyper-V-kluster kunde påverka direktmigrering så att resursvärdundersystemet (RHS) slutade svara med ett 0x9E-stoppfel har åtgärdats.
 • Uppdaterade poster för åtkomstpunktsnamn (APN) för flera mobiloperatörer (bland annat Videotron och Vodafone).
 • Problemet som ibland gjorde att Windows Gateway fortsatte vara frånkopplad i stället för att redundansväxla när ett fel uppstod har åtgärdats.
En fullständig lista över filer som påverkas finns i KB3185279.