Uppdateringshistorik för Windows 8.1 och Windows Server 2012 R2

Gäller för: Windows 8.1Windows Server 2012 R2Windows Embedded 8.1 Industry Enterprise

Lär dig allt om säkerhets- och icke-säkerhetsrelaterade uppdateringar som publicerats för Windows 8.1 och Windows Server 2012 R2 via Windows Update. Dessa uppdateringar åtgärdar problem och förbättrar den övergripande tillförlitligheten i operativsystemet.

Samlade uppdateringar för Windows 8.1 and Windows Server 2012 R2 (månatliga samlade uppdateringar och endast säkerhetsuppdateringar) gäller som standard för följande Windows 8.1 Industry-baserad inbäddad produkt:

  • Windows Embedded 8.1 Industry Enterprise.
  • Windows Embedded 8.1 Industry Pro.

Om en samlad uppdatering inte gäller för en inbäddad produkt anges detta uttryckligen.

Till vänster på den här sidan finns en referens till alla uppdateringar som har getts ut för den här versionen av Windows. Vi rekommenderar att du installerar alla uppdateringar för Windows som är tillgängliga för din enhet. Genom att installera den senaste uppdateringen får du alla tidigare uppdateringar och viktiga säkerhetskorrigeringar. 

Aktuell status för Windows 8.1 och Windows Server 2012 R2


Den senaste informationen om kända problem för Windows och Windows Server finns på hälsoinstrumentpanelen för Windows-versioner.