14 mars 2017 – KB4012213 (endast säkerhetsuppdatering)

Gäller för: Windows 8.1Windows Server 2012 R2

Den här uppdateringen innehåller endast säkerhetsuppdateringar. Exempel på viktiga ändringar:

Säkerhetsuppdateringar för Microsoft XML Core Services, SHA-1-utfasning för SSL/TLS-certifikat, Windows Media Player, Microsoft Graphics Component, operativsystemet Windows, PDF-biblioteket för Microsoft Windows, Windows kernellägesdrivrutiner, Microsoft Uniscribe, Windows kernel, Windows Hyper-V, Windows kernel, Windows SMB-server, Internet Information Services och Active Directory Federation Services (AD FS).

En fullständig lista över filer som påverkas finns i KB4012213.