14 mars 2017 – KB4012216 (månadssammanställning)

Gäller för: Windows 8.1Windows Server 2012 R2

Den här säkerhetsuppdateringen innehåller förbättringar och korrigeringar som ingick i uppdatering KB3205401 (från 13 december 2016), och den åtgärdar följande sårbarheter i Windows:

  • Ett problem, som gör att för många händelser skapas i granskningsloggen när kategorin granskningsfilsystem används, har åtgärdats. Händelse-ID är 4656. 
  • Förbättrad prestanda vid månadskorrigering när Address Windowing Extensions är aktiverade för SQL.
  • Förbättrad tillförlitlighet för klustrade miljöer med Server 2012 r2. 
  • Förbättrad tillförlitlighet för enheter som stöder vänteläge med anslutning.
  • Säkerhetsuppdateringar för Microsoft XML Core Services, SHA-1-utfasning för SSL/TLS-certifikat, Windows Media Player, Microsoft Graphics Component, operativsystemet Windows, PDF-biblioteket för Microsoft Windows, Windows kernellägesdrivrutiner, Microsoft Uniscribe, Windows kernel, Internet Explorer, Windows Hyper-V, Windows kernel, Windows SMB-server, Internet Information Services och Active Directory Federation Services (AD FS).

    En fullständig lista över filer som påverkas finns i KB4012216.