Skydda dig med Windows-säkerhet

Gäller för: SecurityWindows 10

Windows-säkerhet ger det senaste antivirusskyddet i Windows 10. När du startar Windows 10 första gången är Windows-säkerhet aktiverat och skyddar enheten genom att söka efter skadlig kod (skadlig programvara), virus och andra säkerhetshot.

Windows-säkerhet använder realtidsskydd för att söka igenom dina nedladdningar och de program du kör på enheten. Windows Update hämtar även uppdateringar för Windows-säkerhet automatiskt för att skydda din enhet mot hot och angrepp.

I Windows-säkerhet visas antivirusskyddinformation om när:

 • Enheten senast genomsöktes efter hot.
 • Definitionerna senast uppdaterades. Definitioner är filer som Windows-säkerhet använder för att skydda enheten mot de senaste hoten.
 • Enhetens prestanda och hälsa undersöktes för att säkerställa att enheten fungerar effektivt.

Windows Defender Säkerhetscenter

Windows-säkerhet innehåller sju områden som skyddar din enhet och låter dig ange hur du vill att enheten skyddas:

 • Skydd mot virus & hot. Övervakar hot mot din enhet, kör genomsökningar och hämtar uppdateringar som hjälper till att identifiera de senaste hoten. (Vissa av de här alternativen är inte tillgängliga om du använder Windows 10 i S-läge.)  
 • Kontoskydd. Kom åt inloggningsalternativ och kontoinställningar, inklusive Windows Hello och dynamiskt lås.
 • Brandvägg & nätverksskydd. Hantera inställningarna för brandväggen och övervaka vad som händer med dina nätverk och Internetanslutningar.
 • App- & webbläsarkontroll. Uppdatera inställningar för Windows Defender SmartScreen för att skydda enheten mot potentiellt skadliga appar, filer, webbplatser och nedladdningar. Tillhandahåller dessutom sårbarhetsskydd så att du kan anpassa inställningarna för dataskydd för dina enheter.
 • Enhetssäkerhet. Granska inbyggda säkerhetsalternativ för att skydda din enhet mot angrepp från skadlig programvara.
 • Enhetens prestanda och hälsa. Visa statusinformation för din enhets hälsa och håll den ren och uppdaterad med den senaste versionen av Windows 10.
 • Familjealternativ. Håll koll på dina barns onlineaktivitet och enheter i hushållet. 

Du ser att några av dessa områden visas med en statusikon:

 • Grönt innebär att enheten är tillräckligt skyddad och att det inte finns några rekommenderade åtgärder.
 • Gult innebär att det finns säkerhetsrekommendationer för dig.
 • Rött är en varning om att något behöver åtgärdas omedelbart.

Kör en manuell sökning


Om du misstänker att du kan ha skadlig kod eller ett virus på enheten bör du omedelbart kontrollera enheten genom att köra en snabbsökning. Det sparar dessutom tid när du inte vill göra en fullständig genomsökning av alla filer och mappar. Om du vill köra en Snabbsökning i Windows-säkerhet väljer du Skydd mot virus & hot och sedan Snabbsökning under Aktuella hot (eller i tidigare versioner av Windows 10, Sök nu under Hothistorik).

Om du vill göra en mer specifik kontroll av enhetens säkerhet kör du någon av de avancerade sökningarna i Windows-säkerhet. Om du vill använda mindre avancerade sökningsalternativ väljer du Skydd mot virus & hot och sedan Alternativ för sökning under Aktuella hot (eller i tidigare versioner av Windows 10 Kör en ny avancerad sökning under Hothistorik). Välj ett av följande alternativ: 

 • Fullständig sökning. Kontrollerar de filer och program som körs på din enhet.
 • Anpassad sökning. Skannar vissa filer eller mappar på din enhet.
 • Windows Defender Offline-sökning. Kör den här sökningen om du är orolig över att enheten har varit eller kan vara angripen av ett virus eller skadlig kod. Läs mer om Windows Defender Offline.

Läs mer om hur du kör en avancerad sökning

Schemalägga en egen sökning


Du kan ange vilken tid och hur ofta sökningar ska göras även om Windows-säkerhet regelbundet söker igenom enheten för att skydda den.

 1. Välj Start , skriv schemalägg aktiviteter i sökrutan  och välj Schemalägg aktiviteter i sökresultatet.
 2. I den vänstra rutan expanderar du Bibliotek för Schemaläggaren > Microsoft > Windows. Rulla sedan ned och välj mappen Windows Defender.
 3. Välj Schemalagd sökning i Windows Defender i rutan längst upp i mitten.
 4. Välj fliken Utlösare och sedan Ny.
 5. Ange tid och frekvens och välj sedan OK.

Aktivera eller inaktivera realtidsskyddet i Windows Defender Antivirus


Det kan finnas tillfällen då du vill att realtidsskyddet tillfälligt ska stoppas. Dock aktiveras realtidsskyddet automatiskt igen efter en kort stund för att återuppta skyddet för din enhet. När realtidsskyddet är avstängt genomsöks inte de filer du öppnar eller laddar ned efter hot.

 1. Välj Start  > Inställningar  > Uppdatering och säkerhet  > Windows-säkerhet  > Skydd mot virus & hot > Hantera inställningar. (I tidigare versioner av Windows 10 väljer du Skydd mot virus & hot > Inställningar för skydd mot virus & hot.)
 2. Växla inställningen för Realtidsskydd till Av.