Skydda dig med Windows-säkerhet

Gäller för: SecurityWindows 10

Windows-säkerhet ingår i Windows 10 och ger dig tillgång till det senaste antivirusskyddet. Enheten skyddas aktivt från det ögonblick du startar Windows 10. Windows-säkerhet söker kontinuerligt efter skadlig kod (skadlig programvara), virus och säkerhetshot. Utöver realtidsskyddet laddas uppdateringar ned automatiskt för att skydda enheten mot hot och angrepp.

Windows Defender Security Center

Vissa funktioner ser lite annorlunda ut om du använder Windows 10 i S-läge. Eftersom det här läget har effektiviserats för att få högre säkerhet finns det färre alternativ i området Skydd mot virus & hot. Men oroa dig inte. Den inbyggda säkerheten i det här läget hindrar automatiskt virus och andra hot från att köras på enheten, och du får automatiskt säkerhetsuppdateringar. Mer information finns i vanliga frågor och svar för Windows 10 i S-läge.

Viktig säkerhetsinformation


Förstå och anpassa funktionerna i Windows-säkerhet


Windows-säkerhet uppdaterar dig angående antivirusskyddet genom att visa när:

 • Enheten senast genomsöktes efter hot.
 • Dina definitioner senast uppdaterades. Definitioner är filer som Windows-säkerhet använder för att skydda enheten mot de senaste hoten.
 • En undersökning av enhetens prestanda och hälsa har körts. Den här sökningen säkerställer att enheten fungerar effektivt.

Du kan anpassa hur enheten skyddas med dessa funktioner i Windows-säkerhet. Du når de tillgängliga funktionerna genom att välja Start-knappen och sedan välja Inställningar > Uppdatering och säkerhet > Windows-säkerhet . Välj sedan den funktion du vill utforska.

 • Skydd mot virus & hot. Övervakar hot mot din enhet, kör genomsökningar och hämtar uppdateringar som hjälper till att identifiera de senaste hoten. (Vissa av de här alternativen är inte tillgängliga om du använder Windows 10 i S-läge.)
 • Kontoskydd. Kom åt inloggningsalternativ och kontoinställningar, inklusive Windows Hello och dynamiskt lås.
 • Brandvägg & nätverksskydd. Hantera inställningarna för brandväggen och övervaka vad som händer med dina nätverk och Internetanslutningar.
 • App- & webbläsarkontroll. Uppdatera inställningar för Windows Defender SmartScreen för att skydda enheten mot potentiellt skadliga appar, filer, webbplatser och nedladdningar. Du har sårbarhetsskydd och du kan anpassa inställningarna för dataskydd för dina enheter.
 • Enhetssäkerhet. Granska inbyggda säkerhetsalternativ för att skydda din enhet mot angrepp från skadlig programvara.
 • Enhetens prestanda och hälsa. Visa statusinformation för din enhets hälsa och håll den ren och uppdaterad med den senaste versionen av Windows 10.
 • Familjealternativ. Håll koll på dina barns onlineaktivitet och enheter i hushållet.

Statusikonen anger din säkerhetsnivå:

 • Grönt innebär att enheten är tillräckligt skyddad och att det inte finns några rekommenderade åtgärder.
 • Gult innebär att det finns säkerhetsrekommendationer för dig.
 • Rött är en varning om att något behöver åtgärdas omedelbart.

Kör en manuell sökning


Om du är orolig för att en viss fil eller mapp är utsatt för risk kan du högerklicka på filen eller mappen i Utforskaren och sedan välja Sök igenom med Windows Defender.

Om du misstänker att det finns skadlig kod eller ett virus på enheten bör du omedelbart köra en snabbsökning. Det går mycket snabbare än en fullständig genomsökning av alla filer och mappar.

Kör en snabbsökning i Windows-säkerhet

 1. Välj Start-knappen och välj sedan Inställningar  > Uppdatering och säkerhet  > Windows-säkerhet  > Skydd mot virus & hot.
 2. Under Aktuella hot väljer du Snabbsökning (i tidigare versioner av Windows 10 väljer du Sök nu under Hothistorik).

Om du inte hittar några brådskande problem vill du kanske söka igenom enheten mer noggrant.

Kör en avancerad sökning i Windows-säkerhet

 1. Välj Start-knappen och välj sedan Inställningar  > Uppdatering och säkerhet  > Windows-säkerhet  > Skydd mot virus & hot.
 2. Under Aktuella hot väljer du Alternativ för sökning (i tidigare versioner av Windows 10 väljer du Kör en ny avancerad sökning under Hothistorik).
 3. Välj ett av följande sökalternativ:
  • Fullständig sökning (kontrollerar de filer och program som körs på din enhet)
  • Anpassad sökning (söker igenom vissa filer eller mappar)
  • Windows Defender Offline-sökning (kör den här sökningen om du är orolig över att enheten har varit eller kan vara angripen av ett virus eller skadlig kod). Läs mer om Windows Defender Offline
 4. Välj Sök nu.

Läs mer om hur du kör en avancerad sökning

Schemalägga en egen sökning


Du kan också ange när och hur ofta sökningar ska göras även om Windows-säkerhet regelbundet söker igenom enheten för att skydda den.

Schemalägga en sökning

 1. Välj Start-knappen , skriv schemalägg aktiviteter i sökrutan och välj Schemalägg aktiviteter i listan över sökresultat.
 2. I den vänstra rutan väljer du pilen (>) bredvid Bibliotek för Schemaläggaren för att expandera den och gör sedan samma sak med > Microsoft > Windows. Rulla sedan ned och välj mappenWindows Defender.
 3. I rutan längst upp i mitten väljer du Schemalagd sökning i Windows Defender. (Peka på alternativen om du vill visa de fullständiga namnen.)
 4. Rulla nedåt i rutan Åtgärder till höger och välj sedan Egenskaper.
 5. Välj fliken Utlösare och välj sedan Ny i det fönster som öppnas.
 6. Ange din önskade tid och frekvens och välj sedan OK.
 7. Granska schemat och välj OK.

Aktivera eller inaktivera realtidsskyddet i Windows Defender Antivirus


Ibland kan du behöva stänga av realtidsskyddet en kort stund. När realtidsskyddet är avstängt genomsöks inte de filer du öppnar eller laddar ned efter hot. Efter en kort stund aktiveras dock realtidsskyddet automatiskt igen för att skydda enheten.

Tillfällig inaktivering av realtidsskyddet

 1. Välj Start-knappen och välj sedan Inställningar > Uppdatering och säkerhet > Windows-säkerhet > Skydd mot virus & hot > Hantera inställningar. (I tidigare versioner av Windows 10 väljer du Skydd mot virus & hot > Inställningar för skydd mot virus & hot.)
 2. Växla inställningen för Realtidsskydd till Av och välj Ja för att bekräfta.