11 april 2017 – KB4015550 (månatlig samlad uppdatering)

Gäller för: Windows 8.1Windows Server 2012 R2

Förbättringar och korrigeringar


Den här säkerhetsuppdateringen innehåller förbättringar och korrigeringar som ingick i uppdateringen KB4012219 (utgiven 21 mars 2017) och löser säkerhetsproblem i Hyper-V, bildbehandlingsbiblioteket libjpeg, Win32K, Adobe Type Manager Font Driver, Active Directory Federation Services (AD FS), Lightweight Directory Access Protocol, Windows-kernellägesdrivrutiner, OLE, skriptmotorn, Windows Graphics component och Internet Explorer utöver dessa kvalitetsförbättringar:

 • Åtgärdat ett problem som gjorde att händelserna för lyckad autentisering och autentiseringsfel med händelse-ID 4768 inte loggades efter installation av KB4012216.
 • Åtgärdat en felkontroll som uppstod på Windows Server 2012 R2 Hyper-V-värdar med felkoden 0xE4 efter installation av KB4012216.
 • Åtgärdat ett problem med ett serverfel med felkoden STOP 0x3B som medförde dataförlust när Input Method Editors (IME), t.ex. tangentbord, installerades.

Mer information om åtgärdade säkerhetsrisker finns i Security Update Guide.

Kända fel i den här uppdateringen


 Symtom  Lösning
Om datorn har en AMD Carrizo DDR4-processor blockeras nedladdning och installation av framtida Windows-uppdateringar om den här uppdateringen installeras. Problemet åtgärdas genom KB4022726.
Om du installerar den här uppdateringen på ett Server 2012 R2-system med en processor i Intel Xeon (E3 v6)-familjen blockeras nedladdning och installation av kommande uppdateringar för Windows.

Problemet åtgärdas genom KB4022726.

I den här säkerhetsuppdateringen finns ett problem. Om ett iSCSI-mål blir inaktiverat kommer försöken att återansluta att orsaka en läcka. Att starta en ny anslutning till ett tillgängligt mål fungerar som det ska. Microsoft arbetar med en lösning och kommer att tillhandahålla en uppdatering i en kommande version. Mer information om det här problemet finns i följande avsnitt.

Så här skaffar du uppdateringen


Den här uppdateringen laddas ned och installeras automatiskt från Windows Update. Du kan hämta det fristående paketet för uppdateringen genom att gå till webbplatsen Microsoft Update Catalog.

 • Förutsättningar 
  För att kunna installera den här uppdateringen måste du ha installerat Windows 8.1 och Windows Server 2012 R2-uppdateringen: April 2014 (KB2919355).
 • Filinformation
  Om du vill ha en lista med de filer som ingår i den här uppdateringen kan du ladda ned filinformation för kumulativ uppdatering 4015550.

Mer Information


 • Säkerhetskorrigeringarna i denna månatliga säkerhetsrelaterade kvalitetsuppdatering (KB4015550) ingår också i den säkerhetsrelaterade kvalitetsuppdateringen KB4015547 för april 2017, med undantag för säkerhetskorrigeringarna för Internet Explorer. De ingår i stället i den kumulativa säkerhetsuppdateringen för Internet Explorer (KB4014661). Säkerhetskorrigeringarna som anges här åtgärdas om du antingen installerar den här samlade månatliga säkerhetsrelaterade kvalitetsuppdateringen för april 2017 eller om du installerar både den säkerhetsrelaterade kvalitetsuppdateringen för april 2017 och den kumulativa säkerhetsuppdateringen för Internet Explorer. Denna månatliga säkerhetsrelaterade kvalitetsuppdatering innehåller också förbättringar och korrigeringar från tidigare månatliga samlade uppdateringar.
 • Om du använder andra processer för uppdateringshantering än Windows Update, och automatiskt godkänner alla klassificeringar för säkerhetsuppdateringar för distribution, distribueras denna säkerhetsrelaterade kvalitetsuppdatering för april 2017 (KB4015550), den säkerhetsrelaterade kvalitetsuppdateringen för april 2017 (KB4015547) och den kumulativa säkerhetsuppdateringen för Internet Explorer (KB4014661). Vi rekommenderar att du läser igenom reglerna för uppdateringsdistribution och kontrollerar att önskade uppdateringar distribueras.