18 april 2017 – KB4015553 (förhandsversion av månatlig samlad uppdatering)

Gäller för: Windows 8.1Windows Server 2012 R2

Förbättringar och korrigeringar


Den här icke-säkerhetsrelaterade uppdateringen innehåller förbättringar och korrigeringar som ingick i den månatliga samlade uppdateringen KB4015550 (släpptes 11 april 2017) och den innehåller också nya kvalitetsförbättringar som en förhandsversion av nästa månatliga samlade uppdatering:

 • Problem åtgärdat med att WSMan-tjänsten (WsmSvc) kunde krascha när flera Windows Remote Management (WinRM)-begäranden skickades i WSMan-tjänsten.
 • Problem åtgärdat med att händelseprenumerationstjänsten slutar fungera, inte skickar händelser till insamlingsservern eller utelämnar händelser när Windows Remote Management (WinRM) och vidarebefordran av händelser används.
 • Problem åtgärdat med hög processoranvändning av Wmiprvse.exe-processen på en dator som kör Windows 8.1 eller Windows Server 2012 R2. Om du körde skript eller använde programvara som skickade frågor till WMI kunde Wmiprvse.exe-processen förbruka mycket CPU-resurser även efter att du stoppade skriptet eller programvaran.
 • Problem åtgärdat med att Hyper-V-värdar kraschade när inkrementell säkerhetskopiering gjordes med CBT (Change Block Tracking) aktiverat.
 • Problem åtgärdat med att NFS-server (Network File System) inte returnerar alla katalogposter till NFS-klienter som skickar ls-kommandot med NFS v3-protokollet.
 • Problem åtgärdat med att läsning och skrivning nekades i filer som arkiverades (konverterades), vilket orsakade en krasch.
 • Problem åtgärdat med att Active Directory-servrar slutar svara och måste startas om när de varit hårt belastade med tjänster som använder grupphanterade tjänstkonton (gMSAs).
 • Problem åtgärdat som gjorde att säkerhetskopiering misslyckades på Hyper-V-kluster med CSV-volymer aktiverat.
 • Problem åtgärdat med att MPIO inte återställde tjänsten korrekt efter att kontrolltillståndet ”Ogiltig begäran, LUN inte tillgänglig (sense-koder 05/25/00)” inträffade.
 • Problem åtgärdat med att nodkluster sporadiskt kraschade under stor belastning av I/O-aktiviteter som säkerhetskopiering eller underhåll. Fel: Allmänt bucket-ID (WIN8_DRIVER_FAULT) - 0x3B_msiscsi!iSpReleaseConnectionReferences
 • Problem åtgärdat med att skrivaren inte kan skriva ut OPENGL-rastrerad grafik efter att någon av följande uppdateringar installerats: KB3164035KB3205394KB3207752KB3212646 och KB4012215.
 • APN-databasen med åtkomstpunktsnamn har uppdaterats.
 • Problem åtgärdat med att den returnerade sökvägen från BADVERS är felaktig för frågor med en okänd EDNS-version (Extension Mechanisms for DNS).
 • Problem åtgärdat som gjorde att CPU-prestanda försämrades när läckage inträffade för virtuella växelportar i samband med att en dator migrerades från en värd till en annan.
 • Problem åtgärdat med att Internet Information Server returnerar ett felaktigt internt 500.19-serverfel för vissa URI:er. 
 • Problem åtgärdat med uppdaterad tidszonsinformation.
 • Problem åtgärdat med att fel (STOP 0x3B) uppstod för tunna klienter som var anslutna till servern vilket gjorde att data inte sparades och gick förlorade.
 • Problem åtgärdat med att pekskärmen stötvis slutar svara för program som använder Windows Presentation Foundation-teknik.
 • Problem åtgärdat med att listan över återkallade certifikat (CRL) inte kunde hämtas från certifikatutfärdaren (CA) med Simple Certificate Enrollment Protocol (SCEP).
 • Problem åtgärdat med för hög minnesanvändning i LSASS vid utvärdering av ett LDAP-filter över en stor postuppsättning i domänkontrollanter.

Kända fel i den här uppdateringen


 Symtom  Lösning
Om datorn har en AMD Carrizo DDR4-processor blockeras nedladdning och installation av framtida Windows-uppdateringar om den här uppdateringen installeras. Problemet åtgärdas genom KB4022726.
Om du installerar den här uppdateringen på ett Server 2012 R2-system med en processor i Intel Xeon (E3 v6)-familjen blockeras nedladdning och installation av kommande uppdateringar för Windows. Problemet åtgärdas genom KB4022726.

WinRM-tjänsten kan krascha när den här uppdateringen har installerats på datorer som har vidarebefordran av händelser aktiverat. Det kan också uppstå problem med systemprestanda eller så kan inloggningen sluta svara på grund av en deadlock i WinRM-tjänsten. 

Obs! Detta gäller alla KB som släppts mellan 18 april 2017 och 8 januari 2018.

Problemet har åtgärdats i KB4057401.
I den här uppdateringen finns ett problem. Om ett iSCSI-mål blir inaktiverat kommer försöken att återansluta att orsaka en läcka. Att starta en ny anslutning till ett tillgängligt mål fungerar som det ska. Microsoft arbetar med en lösning och kommer att tillhandahålla en uppdatering i en kommande version. Mer information om det här problemet finns i följande avsnitt.

Så här skaffar du uppdateringen


Den tillhandahålls som en valfri uppdatering på Windows Update. Mer information om hur du kör Windows Update finns i Hämta en uppdatering via Windows Update. Du kan hämta det fristående paketet för uppdateringen genom att gå till webbplatsen Microsoft Update Catalog.

 • Förutsättningar 
  För att kunna installera den här uppdateringen måste du ha installerat Windows 8.1 och Windows Server 2012 R2-uppdateringen: april 2014 (KB2919355).
 • Filinformation
  Om du vill ha en lista med de filer som ingår i den här uppdateringen kan du ladda ned filinformation för kumulativ uppdatering KB4015553.