9 maj 2017 – KB4019213 (endast säkerhetsuppdatering)

Gäller för: Windows 8.1Windows Server 2012 R2

Förbättringar och korrigeringar


Den här säkerhetsuppdateringen innehåller kvalitetsförbättringar. Inga nya operativsystemsfunktioner introduceras i den här uppdateringen. Exempel på viktiga ändringar:

  • Windows Cryptography-API är uppdaterat och gör SHA-1 för SSL/TLS-serverautentisering inaktuellt,, inklusive i Microsoft Edge and Internet Explorer 11. Mer information finns i Advisory 4010323.

  • Säkerhetsuppdateringar till Microsoft Graphics Component, Microsoft Windows DNS, Windows COM, Windows Server och Windows kärna.

Mer information om åtgärdade säkerhetsrisker finns i Security Update Guide.

Kända fel i den här uppdateringen


Microsoft känner för närvarande inte till några fel i den här uppdateringen.

Så här skaffar du uppdateringen


Den här uppdateringen laddas ned och installeras automatiskt från Windows Update. Du kan hämta det fristående paketet för uppdateringen genom att gå till webbplatsen Microsoft Update Catalog.

  • Förutsättningar
    För att kunna installera den här uppdateringen måste du ha installerat Windows 8.1 och Windows Server 2012 R2-uppdateringen: april 2014 (KB2919355).
  • Filinformation
    Om du vill ha en lista med de filer som ingår i den här uppdateringen kan du ladda ned filinformation för kumulativ uppdatering KB4019213

Mer information


  • Denna säkerhetsrelaterade kvalitetsuppdatering innehåller inte säkerhetskorrigeringar för Internet Explorer. För att få säkerhetskorrigeringar för Internet Explorer måste du också installera den kumulativa säkerhetsuppdateringen för Internet Explorer (KB4018271). Observera att den månatliga säkerhetsrelaterade kvalitetsuppdateringen inte innehåller säkerhetsuppdateringar för Internet Explorer.
  • Om du använder andra processer för uppdateringshantering än Windows Update, och automatiskt godkänner alla klassificeringar för säkerhetsuppdateringar för distribution, distribueras denna säkerhetsrelaterade kvalitetsuppdatering för maj 2017 (KB4019213), den månatliga säkerhetsrelaterade kvalitetsuppdateringen för maj 2017 (KB4019215) och den kumulativa säkerhetsuppdateringen för Internet Explorer (KB4018271). Vi rekommenderar att du läser igenom reglerna för uppdateringsdistribution och kontrollerar att önskade uppdateringar distribueras.