9 maj 2017 – KB4019215 (månatlig samlad uppdatering)

Gäller för: Windows 8.1Windows Server 2012 R2

Förbättringar och korrigeringar


Den här säkerhetsuppdateringen innehåller förbättringar och korrigeringar som ingick i uppdateringen KB4015553 (från 18 april 2017), och den åtgärdar följande:

  • Åtgärdat problemet där säkerhetsuppdateringen KB4015550 gör att program som använder msado15.dll slutar att fungera efter installation av uppdateringen
  • Vi har gjort SHA-1 Microsoft Edge och Internet Explorer 11 för SSL/TLS Server-autentisering inaktuellt. Mer information finns i Advisory 4010323.

  • Uppdaterat den nya fliksidan i Internet Explorer 11 med en integrerad nyhetsfeed.
  • Säkerhetsuppdateringar till Microsoft Graphics Component, Microsoft Windows DNS, Windows COM, Windows Server, Windows kärna och Internet Explorer.

Mer information om åtgärdade säkerhetsrisker finns i Security Update Guide.

Kända fel i den här uppdateringen


Symtom  Tillfällig lösning
Om datorn har en AMD Carrizo DDR4-processor blockeras nedladdning och installation av framtida Windows-uppdateringar om den här uppdateringen installeras. Problemet åtgärdas genom KB4022726.
Om du installerar den här uppdateringen på ett Server 2012 R2-system med en processor i Intel Xeon (E3 v6)-familjen blockeras nedladdning och installation av kommande uppdateringar för Windows. Problemet åtgärdas genom KB4022726.
I den här säkerhetsuppdateringen finns ett problem. Om ett iSCSI-mål blir inaktiverat kommer försöken att återansluta att orsaka en läcka. Att starta en ny anslutning till ett tillgängligt mål fungerar som det ska. Microsoft arbetar med en lösning och kommer att tillhandahålla en uppdatering i en kommande version. Mer information om det här problemet finns i följande avsnitt.

Så här skaffar du uppdateringen


Den här uppdateringen laddas ned och installeras automatiskt från Windows Update. Du kan hämta det fristående paketet för uppdateringen genom att gå till webbplatsen Microsoft Update Catalog.

Mer information


  • Säkerhetskorrigeringarna i denna månatliga säkerhetsrelaterade kvalitetsuppdatering (KB4019215) ingår också i den säkerhetsrelaterade kvalitetsuppdateringen KB4019213 för maj 2017, med undantag för säkerhetskorrigeringarna för Internet Explorer. De ingår i stället i den kumulativa säkerhetsuppdateringen för Internet Explorer (KB4018271). Säkerhetskorrigeringarna som anges här åtgärdas om du antingen installerar den här samlade månatliga säkerhetsrelaterade kvalitetsuppdateringen för maj 2017 eller om du installerar både den säkerhetsrelaterade kvalitetsuppdateringen för maj 2017 och den kumulativa säkerhetsuppdateringen för Internet Explorer. Denna månatliga säkerhetsrelaterade kvalitetsuppdatering innehåller också förbättringar och korrigeringar från tidigare månatliga samlade uppdateringar.
  • Om du använder andra processer för uppdateringshantering än Windows Update, och automatiskt godkänner alla klassificeringar för säkerhetsuppdateringar för distribution, distribueras denna säkerhetsrelaterade kvalitetsuppdatering för maj 2017 (KB4019215), den säkerhetsrelaterade kvalitetsuppdateringen för maj 2017 (KB4019213) och den kumulativa säkerhetsuppdateringen för Internet Explorer (KB4018271). Vi rekommenderar att du läser igenom reglerna för uppdateringsdistribution och kontrollerar att önskade uppdateringar distribueras.