16 maj 2017 – KB4019217 (förhandsversion av månatlig samlad uppdatering)

Gäller för: Windows 8.1Windows Server 2012 R2

Förbättringar och korrigeringar


Den här icke-säkerhetsrelaterade uppdateringen innehåller förbättringar och korrigeringar som ingick i den månatliga samlade uppdateringen KB4019215 (släpptes 9 maj 2017) och den innehåller också nya kvalitetsförbättringar som en förhandsversion av nästa månatliga samlade uppdatering:

 • Åtgärdat problem som berör upprättande av en säker anslutning till en server som använder TLS-protokollet. Programmet låser sig när servercertifikatet anger en säker URL (HTTPS) för listan med återkallade certifikat (CRL) eller för utfärdarinformationsåtkomst (AIA) i certifikatet.
 • Åtgärdat problemet där ändring av lösenord utan direktanslutning till företagsnätverket, t.ex. via VPN, gör att privata nycklar blir oåtkomliga. Symtomen varierar och kan omfatta oförmåga att kryptera/avkryptera eller signera dokument.
 • Åtgärdat problemet där utförandet av en fabriksåterställning misslyckas på grund av en ny autentiserade variabel som har lagts till i den inbyggda programvaran inte kan tas bort under fabriksåterställning. När fabriksåterställningen påträffar denna variabel uppstår ett fel som orsakar att återställningen inte slutförs.
 • Åtgärdat problemet där användare kan drabbas av långsamma inloggningar vid inloggning på Windows Server 2012 R2-servrar som har många öppna anslutningar. Problemet orsakas av insamlingen av bandbreddsstatistik för öppna anslutningar för bearbetningen av grupprincip.
 • Åtgärdat problemet där funktionen för kontinuerlig tillgänglighet i Server Message Block 3.0 försämrade programvarans prestanda när FindFirstFileEx()-funktionen tog emot en sökväg som slutade med ”..” eller ”.”.
 • Åtgärdat problemet där CLFS-drivrutinen refererar en ogiltig parameter när användaren skapar nya mappar och nya uppgifter med Schemaläggaren, vilket genererar stoppfel 0x24.
 • Åtgärdat problemet där flyttbara enheter inte fungerar som förväntat när du har tillämpat KB3179574 och när granskning av flyttbara enheter är aktiverad.
 • Åtgärdat problemet där en virtuell dator ibland förlorar nätverksanslutningen helt.
 • Åtgärdat problem där Vidarebefordran av händelser i Windows mellan två 2012 R2-servrar gör rapporter inkompatibla med säkerhetsinformation och händelsehanteringsprogramvara från tredje part.
 • Åtgärdat problemet där LSASS förbrukar stora mängder minne på 2012 R2-domänkontrollanter under en åtgärd för att sprida säkerhetsbeskrivningar. Det här problemet uppstår när en säkerhetsbeskrivning ändras för ett rotobjekt med stora mängder underordnade objekt. Gäller för anges till ”Objektet och alla underordnade objekt”.
 • Kända problem där arbetsmappsklienter som använder Token Broker inte fungerar (Åtkomst nekad-fel) när du använder en Active Directory Federation Services Server 2012-R2.

Kända fel i den här uppdateringen


Symtom  Tillfällig lösning
Om datorn har en AMD Carrizo DDR4-processor blockeras nedladdning och installation av framtida Windows-uppdateringar om den här uppdateringen installeras. Problemet åtgärdas genom KB4022726.
Om du installerar den här uppdateringen på ett Server 2012 R2-system med en processor i Intel Xeon (E3 v6)-familjen blockeras nedladdning och installation av kommande uppdateringar för Windows. Problemet åtgärdas genom KB4022726.
 
I den här uppdateringen finns ett problem. Om ett iSCSI-mål blir inaktiverat kommer försöken att återansluta att orsaka en läcka. Att starta en ny anslutning till ett tillgängligt mål fungerar som det ska. Microsoft arbetar med en lösning och kommer att tillhandahålla en uppdatering i en kommande version. Mer information om det här problemet finns i följande avsnitt.

Så här skaffar du uppdateringen


Den tillhandahålls som en valfri uppdatering på Windows Update. Mer information om hur du kör Windows Update finns i Hämta en uppdatering via Windows Update. Om du vill hämta det fristående paketet för den här uppdateringen går du till webbplatsen Microsoft Update Catalog.

 • Förutsättningar
  För att kunna installera den här uppdateringen måste du ha installerat Windows 8.1 och Windows Server 2012 R2-uppdateringen från april 2014, KB2919355.
 • Filinformation
  Om du vill ha en lista med de filer som ingår i den här uppdateringen kan du ladda ned filinformation för uppdatering 4019217