13 juni 2017 – KB4022726 (månatlig samlad uppdatering)

Gäller för: Windows 8.1Windows Server 2012 R2

Förbättringar och korrigeringar


Den här säkerhetsuppdateringen innehåller förbättringar och korrigeringar som ingick i uppdateringen KB4019217 (från 16 maj 2017), och den åtgärdar följande problem:

  • Åtgärdat problem som uppstår efter installation av KB3170455 (MS16-087) då användare får problem med att importera skrivardrivrutiner och får fel med felkoden 0x80070bcb.
  • Åtgärdat ett ovanligt problem då inmatning via mus kan upphöra att fungera. Det går fortfarande att flytta muspekaren men rörelser och klickningar ger inget svar mer än ett pipande ljud.

  • Åtgärdat problem då utskrift av ett dokument med hjälp av ett 32-bitars program kan krascha en utskriftsserver vid ett anrop till nt!MiGetVadWakeList.
  • Åtgärdat problem då ett meddelande om att maskinvara inte stöds visas och Windows Update inte söks igenom för system med AMD Carrizo DDR4-processor eller Windows Server 2012 R2-system med Xeon E3V6-processor. Följ stegen i avsnittet Ytterligare information nedan för att installera uppdateringen för det system som påverkas.

  • Säkerhetsuppdateringar för Microsoft Windows PDF, Windows Shell, Windows kernel, Microsoft Graphics Component, Microsoft Uniscribe, Microsoft Scripting Engine, Internet Explorer, Windows COM och Windows kernellägesdrivrutiner. Mer information om åtgärdade säkerhetsrisker finns i Security Update Guide.

Kända fel i den här uppdateringen


Symptom Tillfällig lösning

När du skriver ut en specifik iframe eller ram på en webbsida kan utskriften bli tom, eller texten som skrivs ut kan se ut så här: 

404 – Hittades inte

 (En ram är en del av en webbsida eller ett webbläsarfönster som visar innehåll oberoende av dess behållare. En ram kan läsa in innehåll oberoende av behållaren.)

Det här problemet har också observerats i Internet Explorer 9-11 och i program som använder IE-webbläsarkontrollen.

Problemet åtgärdas genom KB4022720.

Om ett iSCSI-mål blir inaktiverat kommer försök att återansluta att orsaka en läcka. Att starta en ny anslutning till ett tillgängligt mål fungerar som det ska. Microsoft arbetar med en lösning och kommer att tillhandahålla en uppdatering i en kommande version. 
Mer information om det här problemet finns i följande avsnitt.

Så här skaffar du uppdateringen


Den här uppdateringen laddas ned och installeras automatiskt från Windows Update. Om du vill hämta det fristående paketet för uppdateringen går du till webbplatsen Microsoft Update Catalog.

Ytterligare information


Installationssteg för system med AMD Carrizo DDR4-processor eller Windows Server 2012 R2-system med Xeon E3V6-processor:

  1. Ladda ned KB4022726 från webbplatsen Microsoft Update Catalog.
  2. Extrahera CAB-filen från den nedladdade .msu-filen från steg 1. Anteckna sökvägen där du sparat CAB-filen för användning i steg 3.

  3. Kör kommandot DISM /Online /Add-Package för att installera uppdateringen: DISM.exe /Online /Add-Package /PackagePath: CAB-filens sökväg från steg 2.