Vanliga frågor och svar: Skydda dina data om du skickar din Surface för service

Gäller för: Surface DevicesSurface

Läs mer om de dataraderingsfunktioner och -metoder som Microsoft använder under serviceprocessen för Surface. Välj något av följande avsnitt eller välj Visa alla. Alla avsnitt du väljer öppnas så att du kan se mer information.

Se även