11 juli 2017 – KB4025342 (OS-version 15063.483)

Gäller för: Windows 10, version 1703

Förbättringar och korrigeringar


Den här uppdateringen innehåller kvalitetsförbättringar. Inga nya operativsystemsfunktioner introduceras i den här uppdateringen. Exempel på viktiga ändringar:

 • Känt problem med att Internet Explorer 11 stängdes oväntat när vissa webbplatser besöktes har åtgärdats (problemet angavs i KB4022716).
 • Problem har åtgärdats för att förbättra MediaCreationTool.exe-stödet för Setup Tourniquet-scenarier.
 • Problemet med att CoreMessaging.dll kunde göra att 32-bitarsprogram kraschade på the 64-bitarsversionen av Windows har åtgärdats.
 • Problemet med att Visual Studio eller ett WPF-program kunde avslutas oväntat (sluta svara och sedan krascha) när det kördes på en dator med penna och/eller touch som körde Windows 10 Creators Update har åtgärdats.

 • Problemet som gjorde att systemet kunde krascha när vissa USB-enheter kopplades bort medan systemet var i strömsparläge har åtgärdats.

 • Problem med att skärmorienteringen slutade fungera efter att locket stängts och öppnats igen har åtgärdats.
 • Ett problem som gjorde att det inte gick att visa JPX- och JBIG2-bilder i PDF-filer har åtgärdats.
 • Ett problem med att användare inte kunde höjas upp till Administratör via dialogrutan User Account Control (UAC) vid användning av ett smartkort har åtgärdats.
 • Ett problem med att det sista tecknet i ett ord togs bort eller felaktigt flyttades till nästa rad vid inmatning med funktionen Handskrift för koreanska har åtgärdats.
 • Ett problem med ett konkurrenstillstånd mellan App-V Catalog Manager och Profile Roaming Service har åtgärdats. En ny registernyckel är tillgänglig för att kontrollera väntetiden för App-V Catalog Manager, så att Profile Roaming Service från tredje part hinner slutföras.
 • Ett problem med att kontroller i Win32-program emellanåt inte återgavs korrekt vid start från ett utloggningsskript med principen Kör avstängningsskript synligt (beskrivs i https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms811629.aspx) har åtgärdats.
 • Säkerhetsuppdateringar av Internet Explorer 11, Microsoft Edge, Windows Search, Windows kernel, Windows Shell, Microsoft Scripting Engine, virtualisering i Windows, datacenternätverk, Windows Server, Windows lagring och filsystem, Microsoft Graphics Component, Windows kernellägesdrivrutiner, ASP.NET, Microsoft PowerShell och .NET Framework.
 • Åtgärdat problemet med att NTFS sparse-filer oväntat trunkerades (NTFS sparse-filer används av Datadeduplicering – deduplicerade filer kunde därför oväntat skadas). Även uppdaterat chkdsk för att identifiera skadade filer.

Om du har installerat tidigare uppdateringar laddas bara nya korrigeringar ned i det här paketet för installation på din enhet.

Mer information

Viktigt!

 • Efter installationen av säkerhetsuppdateringar för CVE-2017-8563 måste administratörer ange registernyckeln LdapEnforceChannelBinding för att aktivera korrigeringen för CVE. Mer information om hur du ställer in registernyckeln finns i Microsoft Knowledge Base-artikeln 4034879.

Kända fel i den här uppdateringen


Symtom

Tillfällig lösning/åtgärd

Om du inte har installerat den senaste versionen av Comodo Internet Security Suite får du inte denna Windows Update automatiskt till enheten.

Comodo är medveten om kompatibilitetsproblem med äldre versioner av Comodo Internet Security Suite. Se här eller kontakta Comodo om du vill ha mer information.

Obs! Vi rekommenderar inte att du avinstallerar Windows säkerhetsuppdateringar.

De produkter från tredje part som beskrivs i den här artikeln är tillverkade av företag som är oberoende av Microsoft. Microsoft lämnar inga garantier, varken uttryckliga eller underförstådda, vad gäller prestanda och tillförlitlighet för dessa produkter.

Installationen av denna KB (4025342) kan ändra tjeckiska och arabiska språk till engelska för Microsoft Edge och andra program. Microsoft arbetar med en lösning och kommer att tillhandahålla en uppdatering i en kommande version.

Så här skaffar du uppdateringen


Den här uppdateringen laddas ned och installeras automatiskt från Windows Update. Om du vill hämta det fristående paketet för uppdateringen går du till webbplatsen Microsoft Update Catalog.

 

Filinformation

Om du vill ha en lista med de filer som ingår i den här uppdateringen kan du ladda ned filinformation för kumulativ uppdatering 4025342.