Hitta min BitLocker-återställningsnyckel


 • Platser där du kan leta efter din BitLocker-nyckel:
  • På en utskrift som du har sparat. Titta på ställen där du förvarar viktiga papper.

  • Sparad på ett USB-minne. Sätt i USB-minnet i den låsta datorn och följ anvisningarna. Om du har sparat nyckeln som en textfil på USB-minnet använder du en annan dator för att läsa textfilen.

  • På ditt Microsoft-konto. Du kan få din återställningsnyckel genom att gå till BitLocker-återställningsnycklar.

  • I ditt Azure Active Directory-konto. För att få tag på återställningsnyckeln på en jobbdator där du loggar in med ett Azure Active Directory-konto, se enhetsinformationen för ditt Microsoft Azure-konto.

 • Eller be någon om hjälp:

  • Be någon som har administratörsprivilegier på samma dator att låsa upp den med sin nyckel.

  • Om datorn är ansluten till en domän (vanligtvis en dator på jobbet eller skolan), kan du be systemadministratören om återställningsnyckeln.

 • Om du fortfarande inte kommer in måste du återställa datorn. Lär dig hur.
 • Om du vill skapa en säkerhetskopia av din BitLocker-återställningsnyckel: Gå till Start , skriv BitLocker, välj Hantera BitLocker i resultatlistan, välj Säkerhetskopiera återställningsnyckeln och följ anvisningarna för önskad säkerhetskopieringsmetod.