Hitta min BitLocker-återställningsnyckel

Gäller för: Windows 10

BitLocker är en krypteringsfunktion i Windows. Om enheten frågar efter BitLocker-återställningsnyckeln kan följande information hjälpa dig att hitta den 48-siffriga nyckeln som du behöver för att låsa upp enheten. Här är några platser där du kan söka efter nyckeln om du inte har den direkt tillgänglig: 

  • På ditt Microsoft-konto: Logga in på ditt Microsoft-konto på en annan enhet för att hitta återställningsnyckeln. Om andra användare har konton på enheten kan du be dem att logga in på sina Microsoft-konton för att se om de har nyckeln.
  • På en utskrift som du har sparat: Återställningsnyckeln kan finnas på en utskrift som sparades när BitLocker aktiverades. Kontrollera där du sparar viktiga dokument som hör till datorn.
  • På ett USB-minne: Sätt i USB-minnet i den låsta datorn och följ anvisningarna. Om du har sparat nyckeln som en textfil på USB-minnet använder du en annan dator för att läsa textfilen.
  • På ett Azure Active Directory-konto: Om din enhet har varit inloggad på en organisation som använder ett arbets- eller skolkonto kan återställningsnyckeln lagras i organisationens Azure AD-konto som är kopplat till enheten. Du kan komma åt den direkt eller så kan du behöva kontakta en systemadministratör för att få åtkomst till återställningsnyckeln.
  • Hos systemadministratören: Om enheten är ansluten till en domän (vanligtvis en enhet på jobbet eller skolan) kan du be systemadministratören om återställningsnyckeln.
  • Mer information om BitLocker-återställningsnycklar
  • Mer om enhetskryptering