Genomsöka ett objekt med Windows-säkerhet


Med Windows-säkerhet (eller Windows Defender Säkerhetscenter i tidigare versioner av Windows 10) kan du söka igenom specifika filer och mappar för att kontrollera att de är virusfria. Du meddelas omedelbart om skadlig kod eller andra hot hittas.

  • Om du vill söka igenom specifika filer eller mappar högerklickar du på dem och väljer Sök igenom med Windows Defender. Eller så kan du gå till Start  > Inställningar  > Uppdatering och säkerhet  > Windows-säkerhet > Skydd mot virus & hot > Alternativ för sökning (eller Kör en ny avancerad sökning i tidigare versioner av Windows 10) > Anpassad sökning > Sök nu och välja filen eller mappen du vill söka igenom.
  • Om du vill aktivera Windows Defender Antivirus i Windows-säkerhet går du till Start  > Inställningar  > Uppdatering och säkerhet  > Windows-säkerhet > Skydd mot virus & hot. Välj sedan Hantera inställningar (eller Inställningar för skydd mot virus & hot i tidigare versioner av Windows 10} och ändra inställningen för Realtidsskydd till . Windows Defender Antivirus aktiveras då automatiskt. Om du kör Windows 10 for Enterprise aktiverar du Windows Defender Antivirus genom att avinstallera alla dina befintliga antivirusprogram.