Lägga till anteckningar på webbsidor i Microsoft Edge

Gäller för: Microsoft EdgeWindows 10

Microsoft Edge är den enda webbläsaren där du kan anteckna, skriva, rita och markera direkt på webbsidor.

  • Välj Microsoft Edge i aktivitetsfältet och gå till sidan du vill skriva på.

  • Välj Lägg till anteckningar och sedanKulspetspenna (1), Överstrykningspenna (2),  Lägg till en anteckning (4), eller Skriva med touch (6), för att skriva på sidan. Välj Radergummi (3) för att radera markeringar eller anteckningar, eller Klipp (5) om du vill kopiera något på den uppmärkta sidan till Urklipp.
    Bild på verktygsfältet Webbanteckning, med knappar för Kulspetspenna, Överstrykningspenna, Radergummi, Lägg till en anteckning, Klipp, Spara och Dela
  • Välj sedan Spara webbanteckning  (7) eller Dela webbanteckning  (8).