Använda taligenkänning i Windows 10

Gäller för: Windows 10

Konfigurera en mikrofon

Innan du konfigurerar röstigenkänning måste du konfigurera en mikrofon.

  • Välj Start  och sedan Inställningar  > Tid och språk > Tal.
  • Under Mikrofon väljer du Kom igång .
    Alternativet Konfigurera mikrofon i appen Inställningar i Windows 10.

Hjälp datorn känna igen din röst

Du kan lära Windows 10 att känna igen din röst. Så här konfigurerar du det:

  • Skriv Windows Taligenkänning i sökrutan i Aktivitetsfältet och välj sedan Windows Taligenkänning i listan med resultat.
  • Om du inte ser dialogrutan där det står "Välkommen till röstträning i Taligenkänning" skriver du Kontrollpanelen i sökrutan i Aktivitetsfältet och väljer Kontrollpanelen i listan med resultat. Välj sedan Hjälpmedel > Taligenkänning > Lär datorn att förstå dig bättre.
  • Följ instruktionerna för att konfigurera taligenkänning.