Windows Update-felsökaren för Windows 10

Gäller för: Windows 10

  • Om du får en felkod när du laddar ned och installerar Windows-uppdateringar kan Update-felsökaren hjälpa dig att lösa problemet. 
  • Välj Start  > Inställningar  > Uppdatering och säkerhet  > Felsöka . Under Komma igång väljer du Windows Update > Kör felsökaren.
  • När felsökaren har slutförts är det bra att starta om enheten.
  • Kontrollera sedan efter nya uppdateringar. Välj Start  > Inställningar  > Uppdatering och säkerhet  > Windows Update > Sök efter uppdateringar och installera tillgängliga uppdateringar.
  • Om det inte löser alla problem kan du prova att köra felsökaren igen och kontrollera om det finns ytterligare fel. Du kan även läsa Åtgärda Windows Update-fel och följa felsökningsstegen.
  • Mer felsökningsinformation för Windows Update finns i Felsöka problem när du uppdaterar Windows 10