Ändra startsida i webbläsaren

Gäller för: Windows 10Microsoft Edge

Microsoft Edge

 • I Microsoft Edge väljer du Inställningar med mera  > Inställningar och rullar sedan ned till Ange din startsida. 
 • Välj En specifik sida i listrutan, skriv webbadressen till startsidan och välj sedanSpara .
  Inställningar för att ange startsida i Microsoft Edge

Internet Explorer 11

 • I det övre hörnet i Internet Explorer väljer du Verktyg och sedan Internetalternativ.
 • På fliken Allmänt under Startsida anger du webbadressen till den webbplats som du vill ha som startsida. Du kan lägga till fler än en webbadress, eller lägga till webbplatsen du visar för tillfället genom att välja Använd aktuell. Om du lägger till fler än en webbadress anger du varje adress på en egen rad.
 • Välj Verkställ och sedan OK.

Google Chrome

 • Öppna Google Chrome och välj sedan de tre lodräta punkterna bredvid profilikonen.
 • Välj Inställningar, och under Utseende aktiverar du sedan växlingsknappen för Visa knappen Startsida.
 • Välj det alternativ som du vill använda: Ny fliksida eller Ange en anpassad webbadress.

Firefox

 • Öppna Firefox och välj sedan de tre vågräta linjerna bredvid profilikonen.
 • Välj Options (Inställningar) och sedan hemknappen (Home).
 • Under New Windows and Tabs (Nya fönster och flikar) väljer du listrutan bredvid Homepage and new windows (Startsida och nya fönster).
 • Välj önskat alternativ: Firefox Home (Default) (Firefox startsida (standard)), Custom URLs (Anpassade webbadresser) eller Blank Page (Tom sida).

Safari

 • Öppna Safari och välj sedan Safari > Preferences (Inställningar) > General (Allmänt).
 • Ange en webbadress i fältet Homepage (Startsida). Om du vill använda den webbsida som du visar nu väljer du Set to Current Page (Använd aktuell sida).
 • Välj när din startsida ska visas.
  • Öppna nya fönster med din startsida: Välj popup-menyn New windows open with (Nya fönster öppnas med) och välj sedan Homepage (Startsida).
  • Öppna nya flikar med din startsida: Välj popup-menyn New tabs open with (Nya flikar öppnas med) och välj sedan Homepage (Startsida).