Hitta verktygsmenyn och Internetalternativ i Microsoft Edge

Gäller för: Microsoft EdgeWindows 10

  • De flesta verktyg och alternativ i Microsoft Edge är tillgängliga när du väljer Inställningar med mera  > Inställningar. Om du inte ser alternativen du behöver väljer du Visa avancerade inställningar därifrån.
  • Med inställningarna kan du till exempel välja vilken startsida webbläsaren ska ha, att rensa webbhistorik och cookies eller att förhindra att favoriter synkas med andra enheter. I de avancerade inställningarna finns alternativ för att visa eller dölja hemknappen, blockera popup-fönster och hantering av cookie-inställningar.

    Bild av fönstret Inställningar i Microsoft Edge