Lägga till eller ta bort tillägg och verktygsfält i webbläsare

Gäller för: Windows 10Microsoft Edge

Microsoft Edge

 • Så här hittar du ett tillägg och lägger till det i Microsoft Edge
  • Öppna Microsoft Edge  och välj Inställningar med mera  > TilläggEn lista med föreslagna tillägg visas. 
  • Rulla ned och välj Upptäck fler tillägg för att öppna Microsoft Store och visa fler tillägg.
  • Sök i Microsoft Store efter det tillägg du vill ha. När du har hittat det väljer du Hämta för att installera det på enheten.
  • När installationen är klar återgår du till Microsoft Edge .
  • Läs meddelandet om vad du kan göra med tillägget och välj sedan Aktivera.
 • Så här tar du bort ett tillägg från Microsoft Edge
  • Öppna Microsoft Edge  och välj Inställningar med mera  > Tillägg.
  • Hovra över tillägget som du vill ta bort, välj det och välj sedan Avinstallera.

Google Chrome

 • Så här lägger du till ett tillägg och använder det i Google Chrome
  • Öppna Chrome Web Store och välj Appar eller Tillägg på menyn.
  • Bläddra till eller sök efter det som du vill lägga till.
  • När du har hittat en app eller ett tillägg som du vill lägga till väljer du Add to Chrome (Lägg till i Chrome).
  • Om du lägger till ett tillägg läser du vilka typer av data som tillägget kan komma åt och väljer sedan Add extension (Lägg till tillägg).
  • Du kan se dina appar i startfönstret och dina tillägg i Chrome som knappar i verktygsfältet.
 • Så här tar du bort ett tillägg från Google Chrome
  • Öppna Chrome och välj sedan de tre lodräta punkterna bredvid profilikonen.
  • Välj More Tools (Fler verktyg) > Extensions (Tillägg).
  • Välj Remove (Ta bort) bredvid tillägget du vill ta bort.
  • Välj Remove (Ta bort) för att bekräfta.
  • Om du vill ta bort ett tillägg som är en knapp i verktygsfältet i webbläsaren, högerklickar du på knappen och väljer Remove from Chrome (Ta bort från Chrome).

Firefox

 • Så här lägger du till ett tillägg och använder det i Firefox
  • Öppna Firefox och välj sedan de tre vågräta linjerna bredvid profilikonen.
  • Välj Add-ons (Tillägg) och sedan Get Add-ons (Hämta tillägg).
  • Om du vill installera ett aktuellt tillägg klickar du på den blå knappen +Install Theme (Installera tema) eller +Add to Firefox (Lägg till i Firefox), beroende på vilken typ av tillägg det är.
  • Du kan söka efter andra tillägg genom att välja Find more add-ons (Sök efter fler tillägg).
 • Så här tar du bort ett tillägg från Firefox
  • Öppna Firefox och välj sedan de tre vågräta linjerna bredvid profilikonen.
  • Välj Add-ons (Tillägg) och sedan Extensions (Tillägg), Themes (Teman) eller Plugins (Plugin-program).
  • Leta reda på tillägget du vill ta bort, välj de tre vågräta punkterna och välj Remove (Ta bort).

Safari

 • Så här söker du efter och installerar tillägg i Safari
  • Öppna Safari och välj sedan Safari > Safari Extensions (Safari-tillägg).
  • Om du använder Safari 12 öppnas App Store på sidan Safari Extensions (Safari-tillägg).
  • Om du använder en tidigare version av Safari öppnas webbsidan för Safaris tilläggsgalleri.
 • Så här inaktiverar eller avinstallerar du tillägg i Safari
  • Öppna Safari och välj sedanSafari > Preferences (Inställningar) > Extensions (Tillägg). 
  • För varje tillägg finns en kryssruta som du kan använda för att aktivera eller inaktivera tillägget.
  • Om du inte kan avgöra vad ett tillägg gör, eller om du inte tänker använda det mer, väljer du knappen Avinstallera för tillägget.