Ändra teckenstil och teckenstorlek för läsvyn i Microsoft Edge

Gäller för: Microsoft EdgeWindows 10

Ändra teckenstil och teckenstorlek i Microsoft Edge

Ändra utseendet på artiklar i läsvyn med olika teckensnitt och stilar.

  • I Microsoft Edge öppnar du den artikel som du vill läsa. 
  • Aktivera läsvyn i sökfältet.
  • Tryck på texten i artikeln och välj Textalternativ.
  • Ändra inställningarna under Textstorlek och Sidteman som du vill ha dem.