Importera favoriter till Microsoft Edge

Gäller för: Microsoft EdgeWindows 10

Importera från en webbläsare

 • Så här importerar du favoriter från Internet Explorer, Chrome eller Firefox till Microsoft Edge.
  • I Microsoft Edge väljer du Inställningar med mera  > Inställningar  > Importera eller exportera.

  • Under Importera din information väljer du en webbläsare och sedan Importera. Endast webbläsare som finns installerade på din dator visas. 

 • Tips! Om du vill visa favoriter i fältet Favoriter väljer du Inställningar med mera  > Inställningar  och aktiverar Visa fältet Favoriter. Välj sedan Favoriter  > Favoriter  och dra de du vill ha till mappen Fältet Favoriter.

Importera från en fil

 • Lägg först den fil du vill ha på din Windows 10-dator. Du kan e-posta den till dig själv eller spara den på ett USB-minne och sätta i det på datorn.

 • I Microsoft Edge väljer du Inställningar med mera  > Inställningar  > Importera eller exportera > Importera från fil och välj filen på datorn. Klart!
  Import- eller exportinställningar
 • Tips! Om du vill visa favoriter i fältet Favoriter väljer du Inställningar med mera  > Inställningar  och aktiverar Visa fältet Favoriter. Välj sedan Favoriter  > Favoriter  och dra de du vill ha till mappen Fältet Favoriter.