Uppdatera till Windows 10 version 1507 och Windows 10 version 1511 för uppdateringstillämplighet: 14 augusti 2017

Gäller för: Windows 10

Sammanfattning


Den här uppdateringen innehåller diagnostiska förbättringar för att bestämma tillämpligheten för uppdateringar i Windows 10 version 1507 och Windows 10 version 1511. Filerna och resurserna i den här uppdateringen garanterar att funktionsuppdateringar installeras utan problem och förbättrar tillförlitligheten och säkerheten i Windows 10.

Så här skaffar du uppdateringen


Endast vissa byggen av Windows 10 version 1507 och Windows 10 version 1511 kräver den här uppdateringen. Enheter som kör dessa byggen får automatiskt uppdateringen nedladdad och installerad via Windows Update.

Filinformation


Den engelska versionen (USA) av den här programuppdateringen installerar filer som har de attribut som listas i följande tabeller. Datum och tider för dessa filer anges i Coordinated Universal Time (UTC). Datum och tid för filerna på den lokala datorn visas i din lokala tid tillsammans med din aktuella sommartid. Datum och tider kan dessutom ändras när du utför vissa åtgärder på filerna.

Windows 10 version 1507


Ytterligare filinformation

Windows 10 version 1511


Ytterligare filinformation