Kom igång med ögonstyrning i Windows 10

Gäller för: Windows 10

Ögonstyrningen gör det möjligt att använda teknik för ögonspårning för att styra muspekaren, skriva på ett skärmtangentbord och kommunicera med personer via text till tal.

Om du vill aktivera ögonstyrning ansluter du en enhet för ögonspårning till datorn och konfigurerar den. Välj sedan Start  > Inställningar  > Hjälpmedel  > Ögonstyrning (förhandsvisning) och Aktivera ögonstyrning.

Använd startfönstret

När du aktiverar ögonstyrningen visas startfönstret på skärmen.

I startfönstret för ögonstyrning finns knappar som gör att du kan flytta startfönstret, aktivera vänster och höger klickknappar på en mus, använda mus- och rullningskontroller med hög precision och öppna det ögonstyrda tangentbordet, text till tal, Start-menyn i Windows och Aktivitetsvyn. Du kan också kalibrera ögonspåraren, öppna inställningarna för ögonstyrning och pausa ögonstyrningen så att startfönstret döljs.

Om du vill välja en knapp i startfönstret riktar du – eller håller kvar – blicken på knappen till den aktiveras. Att dröja kvar med blicken innebär att du riktar dina ögon mot en del av skärmen och håller kvar blicken där under en viss tidsrymd. Den här tidsrymden kallas kvardröjningstid.

Med knapparna i startfönstret kan du:

 • Flytta startfönstret till skärmens över- eller nederkant.
 • Styra muspekaren, inklusive knapparna för att välja vänster och höger musknapp.
 • Styra mushjulet för att navigera i en webbsida eller app.
 • Skriva med hjälp av det ögonstyrda tangentbordet.
 • Använda ögonstyrt text till tal (TTS) för att skriva ord på skärmen och få dem upplästa.
 • Snabbt välja Start, Aktivitetsvyn, kalibrering av ögonspåraren och inställningarna för ögonstyrning.
 • Du kan pausa ögonstyrningen om du till exempel tittar på en film och inte vill att dina ögonrörelser ska komma åt knapparna i startfönstret av misstag.

Styra musen

Om du styr musen med precision håller du kvar blicken på knappen för precis mus i startfönstret. Rikta sedan blicken mot den skärm där du vill att markören ska placeras. Du kan sedan finjustera placeringen och välja vilken åtgärd du vill utföra (vänsterklicka, dubbelvänsterklicka, högerklicka eller stänga).

Den ögonstyrda musen gör det möjligt att finjustera muspekarens position och sedan vänsterklicka, högerklicka eller dubbelklicka med musen.

Du kan också styra musen mer direkt genom att hålla kvar blicken på knapparna för Vänsterklick eller Högerklick i startfönstret och sedan rikta blicken på den plats på skärmen där du vill att musåtgärden ska utföras.

Om du vill avbryta en musåtgärd efter att du har valt den tittar du utanför skärmen för att återgå till startfönstret.

Bläddra igenom webbsidor och appar

Om du vill bläddra igenom webbsidor och appar håller du kvar blicken på rullningsknappen i startfönstret. Rikta sedan blicken mot den skärm där du vill att markören ska placeras. Du kan sedan hålla kvar blicken på knapparna för upp, ned, vänster eller höger för att rulla i den riktningen. Ju längre du håller kvar blicken på någon av knapparna, desto snabbare rullar du.

Med den ögonstyrda rullningsknappen kan du snabbt rulla igenom en webbsida eller app.

Om du vill avbryta en rullningsåtgärd efter att du har valt den tittar du utanför skärmen för att återgå till startfönstret.

Skriva med hjälp av det ögonstyrda tangentbordet

Om du vill öppna och skriva med tangentbordet håller du kvar blicken på tangentbordsknappen i startfönstret och håller sedan kvar blicken på de tecken som du vill skriva.

Det ögonstyrda tangentbordet har knappar som gör det möjligt att flytta tangentbordet, radera ord och tecken, en tangent för att växla till formskrivning och en blankstegstangent.

När du håller kvar blicken på varje bokstav visas textförslag överst på tangentbordet. Håll kvar blicken på ett ord för att välja det.

Om du vill ange siffror och symboler, välj &123-tangenten. Om du vill skriva med andra tangenter, välj Fn-tangenten.

Använda formskrivning

Skriv ord snabbare med formskrivning. Formskrivning gör det möjligt att vila blicken på de första och sista bokstäverna i ett ord och titta snabbt på orden däremellan. En skymt av ordet visas på den sista bokstaven. Om ordförutsägelsen är felaktig kan du välja en annan ordförutsägelse.

Om du vill aktivera formskrivning håller du kvar blicken på knappen Inställningar för ögonstyrning  i startfönstret. Håll sedan kvar blicken på växlingsknappen Formskrivning för att aktivera den. När formskrivning är aktiverat kan du använda formskrivningstangenten på tangentbordet för att växla mellan att aktivera och inaktivera funktionen.

Ändra inställningarna för ögonstyrning

Ögonstyrningen har olika inställningar som du kan anpassa efter dina behov. Om du vill ändra dem håller du kvar blicken på Inställningar för ögonstyrning  i startfönstret. Du kan ändra följande inställningar:

 • Kvardröjningstiden för att skriva. Kvardröjningstiden för bokstäver, siffror och symboler.
 • Allmän kvardröjningstid. Ange kvardröjningstiden för funktionstangenter, ordförutsägelser och musmarkörkontroller.
 • Formskrivning. Aktivera och inaktivera formskrivning.
 • Ögonstyrd markör. Aktivera en markör som visar var på skärmen du tittar när du håller kvar blicken på ögonstyrningsfunktioner som startfönstret.

Använd ögonstyrt text till tal för att få dina ord upplästa

Använd text till tal för att kommunicera med vänner och familj. Om du vill använda den håller du kvar blicken på text till tal-knappen i startfönstret. Använd tangentbordet för att skriva meningar och välj sedan Spela upp-knappen för att få dem upplästa.

De ögonstyrda text till tal-kontrollerna, knapparna som visar snabbfraser, knappen för redigering av snabbfras, uppspelningsknappen, stoppknappen och knappen för föregående mening.

Längst upp på skärmen finns snabbfraser som uttalas omedelbart när du väljer dem. Du kan ändra snabbfraser genom att dröja kvar med blicken på knappen Redigera till vänster om snabbfraserna.

Du kan ändra den röst som Windows använder för att läsa upp texten genom att välja Start  > Inställningar  > Tid och språk  > Tal  och välja en röst i menyn under Text till tal.

Vanliga frågor och svar

Vilka enheter för ögonspårning stöds?

Ögonstyrningen har stöd för följande enheter för ögonspårning:

Tobii 

 • Tobii Eye Tracker 4C
 • Tobii EyeX
 • Tobii Dynavox PCEye Plus
 • Tobii Dynavox EyeMobile Mini
 • Tobii Dynavox EyeMobile Plus
 • Tobii Dynavox PCEye Mini
 • Tobii Dynavox PCEye Explore
 • Tobii Dynavox I-Series+
 • Utvalda bärbara datorer och bildskärmar med ögonstyrning

EyeTech

 • TM5 Mini

Vilka versioner av Windows fungerar med ögonstyrning?

Ögonstyrning är tillgängligt i Windows 10 från och med Fall Creators Update (version 1709). Den fungerar på alla Windows 10-datorer och även surfplattor. Ögonstyrningen stöds inte i Windows 10 S. Få mer information om användning av Windows 10 S med hjälpmedelsteknik.

Vilka språk har stöd för ögonstyrning?

Ögonstyrningen är tillgänglig på alla marknader. Det ögonstyrda tangentbordet har dock endast stöd för amerikansk-engelsk tangentbordslayout. En del av texten i inställningarna för ögonstyrning är dessutom endast tillgänglig på engelska.

Samlar Microsoft in data om ögonspårning?

Microsoft samlar inte in, lagrar eller delar information om ögonspårning.

Fungerar ögonstyrningen om jag använder glasögon eller har datorn bredvid ett fönster?

Beroende på vilken enhet för ögonspårning som används fungerar ögonstyrningen inte alltid bra på platser med mycket solljus. Ögonspårningen fungerar dessutom olika bra beroende på ögonfärg, ögonstorlek eller ögonens form. Andra faktorer kan också påverka ögonspårningens precision.

Läs dokumentationen som medföljde enheten för att bättre förstå begränsningarna hos din enhet för ögonspårning.

Kontakta Answer Desk för hjälpmedel om du behöver ytterligare hjälp med ögonstyrningen i Windows.