27 november 2017 – KB4050946 (förhandsversion av månatlig samlad uppdatering)

Gäller för: Windows 8.1Windows Server 2012 R2

Förbättringar och korrigeringar


Den här icke-säkerhetsrelaterade uppdateringen innehåller förbättringar och korrigeringar som ingick i KB4048958 (släpptes 14 november 2017) och den innehåller också nya kvalitetsförbättringar som en förhandsversion av nästa månatliga samlade uppdatering:

  • Åtgärdat problemet med att inloggningar med smartkort misslyckades efter att den autentiserande domänkontrollanten (DC) hade startats om. Fel: "Inloggning med smartkort stöds inte för ditt konto...". Den autentiserande domänkontrollanten loggar KDC-händelse 19 och Kerberos Distribution-händelse 29 i systemets händelselogg. Loggen anger att det inte går att hitta ett lämpligt certifikat för inloggning med smartkort.

  • Åtgärdat problem med att tillhandahålla fullständig transparens om replikeringshälsa. Replikeringshälsa representerar replikeringens tillstånd baserat på följande kriterier: för lite ledigt diskutrymme, Hyper-V-replikeringsloggen (HRL) når sin största tillåtna storlek och överskrivande av tröskelvärdet för mål för återställningspunkter (RPO).
  • Åtgärdat problem som påverkade vissa Epson SIDM- (Dot Matrix) och TM (POS)-skrivare som inte kunde skriva ut på x86- och x64-baserade system. Det här problemet påverkar KB4048958.

Mer information om åtgärdade säkerhetsrisker finns i Security Update Guide.

Kända fel i den här uppdateringen


Symtom Tillfällig lösning
Efter installationen av denna KB kanske Internet Explorer 11-användare som använder SQL Server Reporting Services (SSRS) inte kan skrolla igenom en nedrullningsbar meny med hjälp av rullningslisten.

Det här problemet åtgärdas i KB4054519.

 

Så här skaffar du uppdateringen


Den tillhandahålls som en valfri uppdatering på Windows Update. Mer information om hur du kör Windows Update finns i Hämta en uppdatering via Windows Update. Om du vill hämta det fristående paketet för uppdateringen går du till webbplatsen Microsoft Update Catalog.

Filinformation

Om du vill ha en lista med de filer som ingår i den här uppdateringen kan du ladda ned filinformation för uppdatering 4050946.