8 januari 2018 – KB4056895 (månatlig samlad uppdatering)

Gäller för: Windows 8.1Windows Server 2012 R2 Standard

Förbättringar och korrigeringar


Den här säkerhetsuppdateringen innehåller förbättringar och korrigeringar som ingick i uppdateringen KB4054519 (från 12 december 2017). Den åtgärdar följande problem:

  • Säkerhetsuppdateringar för Windows kernel, Windows Datacenter Networking, Windows Graphics och Internet Explorer.

Mer information om åtgärdade säkerhetsrisker finns i Security Update Guide.

Kända fel i den här uppdateringen


Symtom Tillfällig lösning

När CoInitializeSecurity anropas misslyckas anropet om RPC_C_IMP_LEVEL_NONE används under vissa förhållanden.

När CoInitializeSecurity anropas kan anropet misslyckas om RPC_C_AUTHN_LEVEL_NONE används som autentiseringsnivå. Vid fel returneras felmeddelandet STATUS_BAD_IMPERSONATION_LEVEL.

Det här problemet är åtgärdat i KB4057401.

Microsoft har fått rapporter om att en liten grupp äldre AMD-processorer hamnar i ett tillstånd som gör att enheten inte kan startas efter att denna KB har installerats.
 
För att förhindra detta problem pausar Microsoft tillfälligt Windows OS-uppdateringarna för de enheter som har AMD-processorer som berörs av detta.

Det här problemet åtgärdas i KB4073576.

På grund av ett problem som påverkar vissa versioner av antivirusprogram fungerar den här lösningen endast för datorer på vilka antivirusleverantören har uppdaterat ALLOW REGKEY.

Det här problemet åtgärdas i KB4093114. Du behöver inte längre följande ALLOW REGKEY för att upptäcka och erbjudas den här uppdateringen: 

HKEY_LOCAL_MACHINE"Subkey="SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\QualityCompat\cadca5fe-87d3-4b96-b7fb-a231484277cc

När uppdateringen har installerats kan vissa system som kör både PIC och APIC (Programmable Interrupt Controllers) krascha.

Det här problemet åtgärdas i KB4077561.
Redigering av vissa grupprinciper med GPMC eller AGPM 4.0 kan misslyckas med felmeddelandet ”De data som finns i referenspunktsbufferten är ogiltiga. (Undantag från HRESULT: 0x80071128)” när du har installerat den här uppdateringen på en domänkontrollant. Det här problemet åtgärdas i KB4074594.

 

Så här skaffar du uppdateringen


Den här uppdateringen laddas ned och installeras automatiskt från Windows Update. Om du vill hämta det fristående paketet för uppdateringen går du till webbplatsen Microsoft Update Catalog.

Filinformation

Om du vill ha en lista med de filer som ingår i den här uppdateringen kan du ladda ned filinformation för uppdatering 4056895.